Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty of Education - Special Education Teacher

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
 2. Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
 3. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 4. Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
 5. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
 6. Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
 7. Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
 8. Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
 9. Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
 10. Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
 11. Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
 12. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
 13. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
 14. Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
 15. Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
 16. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 17. Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 18. Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
 19. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 20. Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
 21. Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
 22. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
 23. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 24. Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
 25. Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
 26. Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
 27. Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
 28. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 29. Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
 30. Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
 31. Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
 32. Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
 33. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 34. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 35. Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 0
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
EGMB401Teaching Practice I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Teaching Practice I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Teaching Practice II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Teaching Practice II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
Total 8 24 0 20.0 0.0
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK105Atatürk's Principles and Revolutions I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Foreign language SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Turkish Language I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Information Technologies Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Introduction to Education Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB103Education Psychology Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OZAE101Special education Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
OZAE103 Mind Inadequacy and Autism Spectrum Disorder Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
OZAE103 Mind Inadequacy and Autism Spectrum Disorder Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE103 Mind Inadequacy and Autism Spectrum Disorder Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE103 Mind Inadequacy and Autism Spectrum Disorder Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE103 Mind Inadequacy and Autism Spectrum Disorder Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE101Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE103Mental Inability and Autism Spectrum Disorder Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE103Mental Inability and Autism Spectrum Disorder Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE105Child Development Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZEGT101Introduction to Education Science Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZENF101Computer I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TYA101Turkish-I: Written Expression Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YDİ101English I Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Total 45 2 0 46.0 57.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK106Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Foreign Language II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Turkish Language II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB102Educational Sociology Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB104Philosophy of Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102 Learning Strength and Special Ability Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102 Learning Strength and Special Ability Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102 Learning Strength and Special Ability Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102 Learning Strength and Special Ability Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE102 Learning Strength and Special Ability Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104Hearing and Vision Inadequacy Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104Hearing and Vision Inadequacy Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104Hearing and Vision Inadequacy Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104Hearing and Vision Inadequacy Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE104Hearing and Vision Inadequacy Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE106 Child Development Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE106 Child Development Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE102 Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE104 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE106 Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZEGT102 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZENF102 Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
TSA102Turkish-II: Oral Expression Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
YDİ102English II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Total 54 2 0 55.0 28.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
OZAE SDG 2 0 0 2.0 0.0
OZAE201Special Education in Early Childhood Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE201Special Education in Early Childhood Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE203Applied Behavior Analysis Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE203Applied Behavior Analysis Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE203Applied Behavior Analysis Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE203Applied Behavior Analysis Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE205Evaluation in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE205Evaluation in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE207Integration in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE207Integration in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE207Integration in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE207Integration in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE209Turkish Sign Language Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE209Turkish Sign Language Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE209Turkish Sign Language Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE201 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE201 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE203 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE203 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE203 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE205 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE205 Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE207 Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE209 Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZE211 Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZEGT201 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZEGT203 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
Total 71 0 0 71.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
OZAE024Learning Strategies for ÖG Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE037Curriculum Development in PO Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE202Supporting Language and Communication Skills Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE202Supporting Language and Communication Skills Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE202Supporting Language and Communication Skills Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE202Supporting Language and Communication Skills Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE202Supporting Language and Communication Skills Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE204Technology Assisted Instruction in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE204Technology Assisted Instruction in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE204Technology Assisted Instruction in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE204Technology Assisted Instruction in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE206 Preparation of Individualized Education and Transition Plans Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE206 Preparation of Individualized Education and Transition Plans Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE206 Preparation of Individualized Education and Transition Plans Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE206 Preparation of Individualized Education and Transition Plans Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE208Braille Reading - Writing Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE208Braille Reading - Writing Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE208Braille Reading - Writing Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE208Braille Reading - Writing Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE210 Observation in Special Education Institutions Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
OZAE210 Observation in Special Education Institutions Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
OZAE210 Observation in Special Education Institutions Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
ÖZE202 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE202 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE202 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE204 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE204 Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
ÖZE204 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE206 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE206 Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE206 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE208 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE208 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE208 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE210 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE212 Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZE214 Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZEGT202 Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
ÖZEGT202 Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
Total 84 20 0 94.0 31.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
OZAE301Reading and Writing Teaching in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE301Reading and Writing Teaching in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE301Reading and Writing Teaching in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE303Physical Activity and Sports in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE303Physical Activity and Sports in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE303Physical Activity and Sports in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE303Physical Activity and Sports in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE305Mathematics Teaching in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE305Mathematics Teaching in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE305Mathematics Teaching in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE305Mathematics Teaching in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE309Teaching Science and Social Studies in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE309Teaching Science and Social Studies in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE309Teaching Science and Social Studies in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE309Teaching Science and Social Studies in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE301 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE301 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE301 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE303 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE303 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE303 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE305 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE305 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE305 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE307 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE307 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE309 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE309 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE309 Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
ÖZE311 Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZE313 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT301 Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
Total 86 0 0 86.0 27.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
OZAE302 Teaching of Social Integration Skills in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE302 Teaching of Social Integration Skills in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE302 Teaching of Social Integration Skills in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE302 Teaching of Social Integration Skills in Special Education Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OZAE304Teaching Turkish in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE304Teaching Turkish in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE304Teaching Turkish in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE304Teaching Turkish in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE306 Gaming and Music in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE306 Gaming and Music in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE306 Gaming and Music in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE306 Gaming and Music in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE308Family Education in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE308Family Education in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE308Family Education in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE308Family Education in Special Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
OZAE310School and Institution Experience in Special Education Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
OZAE310School and Institution Experience in Special Education Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
OZAE310School and Institution Experience in Special Education Zorunlu 1 4 0 3.0 0.0
ÖZE302 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE302 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE302 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE304 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE304 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE304 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE306 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
ÖZE306 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
ÖZE308 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE308 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE310 Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ÖZE312 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE314 Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
ÖZEGT302 Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
Total 73 18 0 82.0 25.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
EGMB SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMB401Teaching Practice I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB401Teaching Practice I Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
OZAE401 Material Design in Special Education Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
OZAE401 Material Design in Special Education Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
OZAE401 Material Design in Special Education Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ÖZE401 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZE403 Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
ÖZE409 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT401 Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
ÖZEGT401 Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
Total 18 36 0 36.0 0.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
EGMB402Teaching Practice II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
EGMB402Teaching Practice II Zorunlu 2 6 0 5.0 0.0
ÖZE402 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
ÖZEGT402 Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
ÖZEGT402 Zorunlu 2 8 0 6.0 0.0
ÖZEGT406 Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
ÖZEGT408 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Total 14 28 0 28.0 5.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Foreign language
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GKA107 Foreign Language I (German) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Foreign Language I (French) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
EGGK108 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
OZAE /
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
OZAE001 Multiple Disabilities and Trainings 2 0 0 2.0 0.0
OZAE002 Adolescence and Sexual Education 0 0 0 0.0 0.0
OZAE003 Early Intervention Programs 0 0 0 0.0 0.0
OZAE004 Teaching of Business and Professional Skills 2 0 0 2.0 0.0
OZAE005 Interdisciplinary study and cooperation in Zy 0 0 0 0.0 0.0
OZAE006 Teaching Concepts in Zy 0 0 0 0.0 0.0
OZAE007 Instructional adaptations in Zy 0 0 0 0.0 0.0
OZAE008 Teaching Social Skills in Zy 2 0 0 2.0 0.0
OZAE009 Technology Assisted Instruction in Zy 0 0 0 0.0 0.0
OZAE010 Transition to Adulthood in Zy 0 0 0 0.0 0.0
OZAE011 Natural Teaching Process and Application 2 0 0 2.0 0.0
OZAE012 Middle and Advanced OSB Education 2 0 0 2.0 0.0
OZAE013 Alternative Operating Methods for OSB 2 0 0 2.0 0.0
OZAE014 Behavioral Method in OSB 2 0 0 2.0 0.0
OZAE015 Interdisciplinary Study and Cooperation in OSB 2 0 0 2.0 0.0
OZAE016 Teaching Social Skills in OSB 2 0 0 2.0 0.0
OZAE017 Technology Assisted Instruction in OSB 2 0 0 2.0 0.0
OZAE018 Recruitment of Basic Skills in OSB 2 0 0 2.0 0.0
OZAE019 False Teaching Methods 2 0 0 2.0 0.0
OZAE020 High Functional OSB Training 2 0 0 2.0 0.0
OZAE021 Attention Deficit and Hyperactivity Disorder 2 0 0 2.0 0.0
OZAE022 Power of Mathematics; Identification and Intervention 2 0 0 2.0 0.0
OZAE023 Reading Power; Identification and Intervention 2 0 0 2.0 0.0
OZAE024 Learning Strategies for ÖG 2 0 0 2.0 0.0
OZAE025 GR and Behavior Disorders 2 0 0 2.0 0.0
OZAE026 Supporting Non-Academic Skills in ÖG 2 0 0 2.0 0.0
OZAE027 Support Training Programs at ÖG 2 0 0 2.0 0.0
OZAE028 Interdisciplinary Study and Co-operation in the ÖG 2 0 0 2.0 0.0
OZAE029 Early Intervention and Evaluation in ÖG 0 0 0 0.0 0.0
OZAE030 Writing Power: Identification and Intervention 2 0 0 2.0 0.0
OZAE031 Eleştirel Düşünme Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
OZAE032 ÖY Education Family Participation 2 0 0 2.0 0.0
OZAE033 Interdisciplinary Work and Cooperation 2 0 0 2.0 0.0
OZAE034 Affective Education at ÖY 2 0 0 2.0 0.0
OZAE035 Early Childhood Diagnosis and Education in ESD 2 0 0 2.0 0.0
OZAE036 Learning Problems and Education in PO 2 0 0 2.0 0.0
OZAE037 Curriculum Development in PO 2 0 0 2.0 0.0
OZAE038 Social, Emotional and Academic Guidance in ESM 2 0 0 2.0 0.0
OZAE039 Diagnostic Models and Tests 2 0 0 2.0 0.0
OZAE040 Creative Thinking Education 2 0 0 2.0 0.0
OZAE041 Supporting Vision Skills 2 0 0 2.0 0.0
OZAE042 Family Participation in GY Education 0 0 0 0.0 0.0
OZAE043 Assistive Technologies for GY 2 0 0 2.0 0.0
OZAE044 Adult Education with GY 2 0 0 2.0 0.0
OZAE045 Interdisciplinary Study and Cooperation at GY 2 0 0 2.0 0.0
OZAE046 GY Early Childhood Education 0 0 0 0.0 0.0
OZAE047 Program development in GY 2 0 0 2.0 0.0
OZAE048 Teaching Social Skills at GY 2 0 0 2.0 0.0
OZAE049 Advanced Braille Reading Writing 0 0 0 0.0 0.0
OZAE050 Instruction and Teaching of Independent Movement Skills 2 0 0 2.0 0.0
OZAE051 Advanced Turkish Sign Language 0 0 0 0.0 0.0
OZAE052 Assistive Techniques for the Nature of Auditory and Hearing 2 0 0 2.0 0.0
OZAE053 Family Participation in HR Training 2 0 0 2.0 0.0
OZAE054 GOOD and Language 2 0 0 2.0 0.0
OZAE055 Developing Lesson Plan in HR 2 0 0 2.0 0.0
OZAE056 Interdisciplinary Study and Cooperation in HR 2 0 0 2.0 0.0
OZAE057 Early Childhood Education at IY 2 0 0 2.0 0.0
OZAE058 Supporting Communication Skills in HR 2 0 0 2.0 0.0
OZAE059 Special Teaching Methods in HR 2 0 0 2.0 0.0
OZAE060 Cochlear Implant and Listening Training 2 0 0 2.0 0.0
EGMB /
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
EGMB001 Outdoor and Distance Learning 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Child Psychology 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Attention Deficit and Hyperactivity Disorder 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Education Law 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Education Anthropology 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 History of Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Drama in Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Non-Program Activities in Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Curriculum Development in Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Project Preparation in Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Critical and Analytical Thinking 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Education of Children in Hospital 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Container Training 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Character and Value Training 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Comparative Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Micro Teaching 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Museum Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Non-School Learning Environments 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Learning Strength 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Individualization and Adaptation of Teaching 2 0 0 2.0 0.0
EGMB021 Sustainable Development and Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB022 Adult Education and Lifelong Learning 2 0 0 2.0 0.0