Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Medical Biochemistry

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

  1. Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
  2. İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
  3. Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
  4. Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
  5. Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
  6. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
  7. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.
  8. Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
  9. Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
  10. İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
BİO613Biochemistry Of Carbohydrates Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
BİO622Scientific Research Methods and Ethics Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE-1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 5 2 0 6.0 0.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
BİO612Biochemistry Of Nucleic Acids Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
BİO614Biochemistry Of Lipids Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminar Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Total 10 4 0 7.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Total 8 0 0 0.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Total 8 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
BİO611 Laboratory Measurements And Preparation Of Soluents 2 4 0 4.0 0.0
BİO615 Biochemistry Of Protein 2 2 0 3.0 0.0
BİO616 Homeostasis Of Metabolism 2 0 0 2.0 0.0
BİO617 Laboratory Methods in Medical Biochemistry 2 2 0 3.0 0.0
BİO618 Biochemistry Of Vitamins And Minerals 2 0 0 2.0 0.0
BİO619 Fundamental Organic Chemistry For Medical Education 2 0 0 2.0 0.0
BİO620 Antioxidants and Oxidative Stress 2 0 0 2.0 0.0
BİO621 Tissue Metabolism 2 0 0 2.0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS