Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Medical Biochemistry

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

  1. Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
  2. İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
  3. Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
  4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.
  5. Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
  6. Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
  7. Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
  8. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
  9. Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
  10. İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
BİO613Biochemistry Of Carbohydrates 927001 2 2 0 0.0 3.0
BİO622Scientific Research Methods and Ethics 927001 3 0 0 0.0 3.0
SBE-1Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
Total 5 2 0 0.0 6.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
BİO612Biochemistry Of Nucleic Acids 927001 4 0 0 0.0 4.0
BİO614Biochemistry Of Lipids 927001 2 2 0 0.0 3.0
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminar 927001 0 2 0 0.0 0.0
Total 10 4 0 0.0 7.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 30.0 0.0
Total 8 0 0 30.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 30.0 0.0
Total 8 0 0 30.0 0.0
SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
BİO611 Laboratory Measurements And Preparation Of Soluents 927001 2 4 0 0.0
BİO615 Biochemistry Of Protein 927001 2 2 0 0.0
BİO616 Homeostasis Of Metabolism 927001 2 0 0 0.0
BİO617 Laboratory Methods in Medical Biochemistry 927001 2 2 0 0.0
BİO618 Biochemistry Of Vitamins And Minerals 927001 2 0 0 0.0
BİO619 Fundamental Organic Chemistry For Medical Education 927001 2 0 0 0.0
BİO620 Antioxidants and Oxidative Stress 927001 2 0 0 0.0
BİO621 Tissue Metabolism 927001 2 0 0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS