Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Obstetrics and Gynecology (Veterinary)

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme.
  2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
  3. Doğum ve jinekoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
  4. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme.
  5. Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
  6. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
  7. Doğum ve jinekoloji alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE-1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminar Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Total 4 2 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 3 0 0 3.0 0.0
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VDJ602 Functional Anatomy Of The Genital Organs And The Teat in Domestic Animals 2 0 0 2.0 0.0
VDJ603 Reproductive Endocrinology And Sexual Cycles 2 0 0 2.0 0.0
VDJ604 Physiology And Endocrinology Of Pregnancy 3 0 0 3.0 0.0
VDJ606 Infections Of The Genital Tract in Domestic Animals 2 0 0 2.0 0.0
VDJ607 Puerperal Period And Methabolic Disorders 3 0 0 3.0 0.0
VDJ608 Infertility in Large Ruminants 3 0 0 3.0 0.0
VDJ609 Infertility in Small Ruminants 2 0 0 2.0 0.0
VDJ610 Infertility in Carnivores 2 0 0 2.0 0.0
VDJ611 Infertility in Equides 2 0 0 2.0 0.0
VDJ612 Gynaecological Operations in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VDJ614 Reproductive Biotechnology 2 0 0 2.0 0.0
VDJ615 Reproduction in Experimental Animals 2 0 0 2.0 0.0
VDJ616 Reproduction in Wild And Exotic Animals 2 0 0 2.0 0.0
VDJ617 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
VDJ618 Gynaecologic Examination Methods in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 3 0 0 3.0 0.0
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VDJ602 Functional Anatomy Of The Genital Organs And The Teat in Domestic Animals 2 0 0 2.0 0.0
VDJ603 Reproductive Endocrinology And Sexual Cycles 2 0 0 2.0 0.0
VDJ604 Physiology And Endocrinology Of Pregnancy 3 0 0 3.0 0.0
VDJ606 Infections Of The Genital Tract in Domestic Animals 2 0 0 2.0 0.0
VDJ607 Puerperal Period And Methabolic Disorders 3 0 0 3.0 0.0
VDJ608 Infertility in Large Ruminants 3 0 0 3.0 0.0
VDJ609 Infertility in Small Ruminants 2 0 0 2.0 0.0
VDJ610 Infertility in Carnivores 2 0 0 2.0 0.0
VDJ611 Infertility in Equides 2 0 0 2.0 0.0
VDJ612 Gynaecological Operations in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VDJ614 Reproductive Biotechnology 2 0 0 2.0 0.0
VDJ615 Reproduction in Experimental Animals 2 0 0 2.0 0.0
VDJ616 Reproduction in Wild And Exotic Animals 2 0 0 2.0 0.0
VDJ617 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
VDJ618 Gynaecologic Examination Methods in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0