Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Obstetrics and Gynecology (Veterinary)

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme.
  2. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
  3. Doğum ve jinekoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
  4. Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
  5. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme.
  6. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
  7. Doğum ve jinekoloji alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SBE-1Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
VDJ604Physiology And Endocrinology Of Pregnancy 927001 3 0 0 0.0 3.0
VDJ612Gynaecological Operations in Domestic Animals 927001 3 0 0 0.0 3.0
VDJ613Udder Diseases in Domestic Animals 927001 3 0 0 0.0 3.0
VDJ617Scientific Research Methods and Ethics 927001 3 0 0 0.0 3.0
Total 12 0 0 0.0 12.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminar 927001 0 2 0 0.0 0.0
Total 4 2 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 30.0 0.0
Total 8 0 0 30.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 30.0 0.0
Total 8 0 0 30.0 0.0
SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 927001 3 0 0 0.0
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 927001 3 0 0 0.0
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 927001 3 0 0 0.0
VDJ602 Functional Anatomy Of The Genital Organs And The Teat in Domestic Animals 927001 2 0 0 0.0
VDJ603 Reproductive Endocrinology And Sexual Cycles 927001 2 0 0 0.0
VDJ606 Infections Of The Genital Tract in Domestic Animals 927001 2 0 0 0.0
VDJ607 Puerperal Period And Methabolic Disorders 927001 3 0 0 0.0
VDJ608 Infertility in Large Ruminants 927001 3 0 0 0.0
VDJ609 Infertility in Small Ruminants 927001 2 0 0 0.0
VDJ610 Infertility in Carnivores 927001 2 0 0 0.0
VDJ611 Infertility in Equides 927001 2 0 0 0.0
VDJ614 Reproductive Biotechnology 927001 2 0 0 0.0
VDJ615 Reproduction in Experimental Animals 927001 2 0 0 0.0
VDJ616 Reproduction in Wild And Exotic Animals 927001 2 0 0 0.0
VDJ618 Gynaecologic Examination Methods in Domestic Animals 927001 2 2 0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 927001 3 0 0 0.0
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 927001 3 0 0 0.0
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 927001 3 0 0 0.0
VDJ602 Functional Anatomy Of The Genital Organs And The Teat in Domestic Animals 927001 2 0 0 0.0
VDJ603 Reproductive Endocrinology And Sexual Cycles 927001 2 0 0 0.0
VDJ606 Infections Of The Genital Tract in Domestic Animals 927001 2 0 0 0.0
VDJ607 Puerperal Period And Methabolic Disorders 927001 3 0 0 0.0
VDJ608 Infertility in Large Ruminants 927001 3 0 0 0.0
VDJ609 Infertility in Small Ruminants 927001 2 0 0 0.0
VDJ610 Infertility in Carnivores 927001 2 0 0 0.0
VDJ611 Infertility in Equides 927001 2 0 0 0.0
VDJ614 Reproductive Biotechnology 927001 2 0 0 0.0
VDJ615 Reproduction in Experimental Animals 927001 2 0 0 0.0
VDJ616 Reproduction in Wild And Exotic Animals 927001 2 0 0 0.0
VDJ618 Gynaecologic Examination Methods in Domestic Animals 927001 2 2 0 0.0