Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Animal Nutrition and Nutritional Diseases (Veterinary)

General Description

History

Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Veterinary Faculty, Ondokuz Mayıs University, Kurupelit Campus, Atakum/Samsun. Veterinary Faculty was founded in 2003.

Qualification Awarded

Having succsefuly completed the program, the master of science degree is awarded.

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Faculty of veterinary science graduates apply to the program. Candidates are also available in English certificate of competence (YDS, KPDS, UDS or equivalent). Applications are considered according to the Regulation of OMU graduate and doctoral education.

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Students who enrolled to the graduate program directly or come from horizontal transition may be exempt from some courses under certain regulations.

Qualification Requirements and Regulations

Have taken at least 24 credits (60 ECTS) from the courses of the department or other associated departments within the graduate program and one seminar course to be successful. Defense the thesis in front of the jury successfuly.

Profile of The Programme

This program (MSc.) provides training in particular fields of animal nutrition and nutritional diseases. Program includes core and elective courses related to the field. Courses cover both theoretical lectures and laboratory works. Necessary equipments, machinery and a research hen house are available.

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Graduates of this program may be employed in state or private sector (universities, ministry of food, agriculture and animal husbandry, feed mill sector, poultry, dairy or beef sector, etc).

Access to Further Studies

Candidates upon successful completion of master's degree program may apply PhD program.

Examination Regulations, Assessment and Grading

Evaluation and assessment methods for each course determined in accordance of graduate and relevant institutions regulations.

Graduation Requirements

Conditions given the section of Qualification Requirements and Rules are sufficient

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Full Time

Address, Programme Director or Equivalent

Head of department: Prof.Dr. İsmail KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kurupelit kampusü, Atakum/ SAMSUN
Tel.: 0362 312 19 19 - 2594

Facilities

Necessary equipments, machinery and a research hen house are available.

Programme Outcomes

 1. Have knowledge for the level of expertise in the fiel of science on animal nutrition and nutritional diseases.
 2. Can observe the technologic developments about his/her expertice field and renews professional knowledge.
 3. Have knowledge on feeds and feed stuffs, nutritional requirements of farm animals and their nutritional diseases.
 4. Have experiences in ration formulating technics depending on physiological status of farm animals, analytic systems, energy and protein evaluation systems.
 5. Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
 6. Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
 7. Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
 8. Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
 9. Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
 10. Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
 11. Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.
 12. Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
 13. Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
 14. Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
 15. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
 16. Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 17. Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SBE-1Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
VHB640Nutrient Analysis in Feeds 927001 2 2 0 6.0 3.0
VHB658Scientific Research Methods and Ethics 927001 3 0 0 0.0 3.0
Total 5 2 0 6.0 6.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminar 927001 0 2 0 0.0 0.0
Total 4 2 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 30.0 0.0
Total 8 0 0 30.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 30.0 0.0
Total 8 0 0 30.0 0.0
SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
VHB639 Nutrients and Their Importance in Animal Nutrition 927001 3 0 0 0.0
VHB641 Forages 927001 2 2 0 4.9
VHB642 Concentrates 927001 2 2 0 6.0
VHB643 Feed Additives and Feed Technology 927001 3 0 0 6.0
VHB644 Feed Evaluation Systems 927001 2 2 0 6.0
VHB645 Feeds Safety And Legislation 927001 3 0 0 0.0
VHB646 Ruminant Nutrition and Nutritional Diseases in Ruminants  927001 3 0 0 6.0
VHB647 Poultry Feeding and Nutritional Diseases 927001 3 0 0 0.0
VHB648 Horse Nutrition and Nutritional Diseases 927001 3 0 0 0.0
VHB649 Cat and Dog Nutrition and Nutritional Diseases 927001 3 0 0 0.0
VHB650 Ration Preparation Methods 927001 2 2 0 0.0
VHB651 Rumen Biology 927001 3 0 0 6.0
VHB652 Fish Nutrition And Nutritional Diseases 927001 3 0 0 6.0
VHB653 Pig Nutrition and Nutritional Diseases 927001 6 0 0 6.0
VHB654 Nutrition of Laboratory Animals 927001 3 0 0 6.0
VHB655 Nutrition of Wild Animals and Nutritional Diseases 927001 3 0 0 6.0
VHB656 Nutrition Of Fur Animals 927001 3 0 0 6.0
VHB657 Biochemical Calculations in Animal Feeding 927001 2 2 0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
VHB639 Nutrients and Their Importance in Animal Nutrition 927001 3 0 0 0.0
VHB641 Forages 927001 2 2 0 0.0
VHB642 Concentrates 927001 2 2 0 0.0
VHB643 Feed Additives and Feed Technology 927001 3 0 0 0.0
VHB644 Feed Evaluation Systems 927001 2 2 0 0.0
VHB645 Feeds Safety And Legislation 927001 3 0 0 0.0
VHB646 Ruminant Nutrition and Nutritional Diseases in Ruminants  927001 3 0 0 0.0
VHB647 Poultry Feeding and Nutritional Diseases 927001 3 0 0 0.0
VHB648 Horse Nutrition and Nutritional Diseases 927001 3 0 0 0.0
VHB649 Cat and Dog Nutrition and Nutritional Diseases 927001 3 0 0 0.0
VHB650 Ration Preparation Methods 927001 2 2 0 0.0
VHB651 Rumen Biology 927001 3 0 0 0.0
VHB652 Fish Nutrition And Nutritional Diseases 927001 3 0 0 0.0
VHB653 Pig Nutrition and Nutritional Diseases 927001 6 0 0 0.0
VHB654 Nutrition of Laboratory Animals 927001 3 0 0 0.0
VHB655 Nutrition of Wild Animals and Nutritional Diseases 927001 3 0 0 0.0
VHB656 Nutrition Of Fur Animals 927001 3 0 0 0.0
VHB657 Biochemical Calculations in Animal Feeding 927001 2 2 0 0.0