Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Public Health Nursing

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
 2. 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
 3. 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
 4. 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
 5. 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
 6. 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 7. 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
 8. 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 9. 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
 10. 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
 11. 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
 12. 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 13. 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
 14. 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
 15. 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
HSH601Public Health Nursing-I 927001 3 2 0 6.0 4.0
HSH605 927001 3 2 0 6.0 4.0
HSH616Scientific Research Methods and Ethics 927001 3 0 0 6.0 3.0
SBE-1Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
Total 9 4 0 18.0 11.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminar 927001 0 2 0 0.0 0.0
Total 4 2 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 30.0 0.0
Total 8 0 0 30.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 30.0 0.0
Total 8 0 0 30.0 0.0
SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
HSH608 Seminar-II 927001 0 2 0 0.0
HSH617 Epidemiology For Nursing 927001 2 0 0 6.0
HSH618 Uygulamalı Bioistatistik 927001 3 0 0 0.0
HSH619 Family Health Nursing 927001 2 0 0 6.0
HSH620 Work Health Nursing 927001 2 0 0 6.0
HSH621 Theoretical Elements in Nursing 927001 2 0 0 6.0
HSH622 Social Antropology 927001 2 0 0 6.0
HSH623 Health Sociology 927001 2 0 0 6.0
HSH624 Geriatric Nursing 927001 2 0 0 6.0
HSH625 Nursing Communication And Processes 927001 2 0 0 6.0
HSH626 School Health Nursing 927001 2 0 0 6.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
HSH608 Seminar-II 927001 0 2 0 0.0
HSH617 Epidemiology For Nursing 927001 2 0 0 6.0
HSH618 Uygulamalı Bioistatistik 927001 3 0 0 0.0
HSH619 Family Health Nursing 927001 2 0 0 2.0
HSH620 Work Health Nursing 927001 2 0 0 6.0
HSH621 Theoretical Elements in Nursing 927001 2 0 0 6.0
HSH622 Social Antropology 927001 2 0 0 6.0
HSH623 Health Sociology 927001 2 0 0 6.0
HSH624 Geriatric Nursing 927001 2 0 0 6.0
HSH625 Nursing Communication And Processes 927001 2 0 0 6.0
HSH626 School Health Nursing 927001 2 0 0 6.0