Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Social Sciences - Business

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
 2. Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
 3. Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
 4. şletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
 5. Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 6. İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
 7. Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
 8. Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
 9. Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
 10. Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
 11. Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
 12. Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
 13. Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
 14. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
 15. Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
 16. Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
 17. Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
 18. İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
 19. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 20. Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
 21. Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
 22. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
 23. Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
 24. İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
 25. Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
 26. İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
 27. Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
 28. İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.
 29. Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
MUF627. Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 3 0 0 3.0 7.5
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMYLSeminar Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
MFT516. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
MUF601 Accounting Theories 3 0 0 3.0 7.5
MUF602 Financial Reporting, Analysis and Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF603 Financial Reporting Standards and Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF604 Derivative Financial Instruments and Accounting Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF605 Independent Auditing Standards and Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF606 Earnings Management and Tax Advantages 3 0 0 3.0 7.5
MUF607 Accounting Profession and Ethics 3 0 0 3.0 7.5
MUF608 Sectoral Accounting Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF609 Advanced Financial Accounting 3 0 0 3.0 7.5
MUF610 Specific Topics in Companies Accounting 3 0 0 3.0 7.5
MUF611 Corporate Social Responsibility and Corporate Governance (Based Accounting) 3 0 0 3.0 7.5
MUF612 Current Approaches in Cost and Management Accounting 3 0 0 3.0 7.5
MUF613 Logistics Costs and Management 3 0 0 3.0 7.5
MUF614 Cost Management 3 0 0 3.0 7.5
MUF615 Selected Topics and Applications in Cost Accounting 3 0 0 3.0 7.5
MUF616 Credit Rating and Valuation 3 0 0 3.0 7.5
MUF617 Financial Markets 3 0 0 3.0 7.5
MUF618 Investment Analysis and Portfolio Management 3 0 0 3.0 7.5
MUF619 Current Issues in International Finance 3 0 0 3.0 7.5
MUF620 Finance Theories 3 0 0 3.0 7.5
MUF621 Financial Risk Management and Analysis 3 0 0 3.0 7.5
MUF622 Money, Banking and Financial Institutions 3 0 0 3.0 7.5
MUF623 Investor Psychology 3 0 0 3.0 7.5
MUF624 Econometric Applications in Accounting and Finance 3 0 0 3.0 7.5
MUF625 Mergers and Acquisitions 3 0 0 3.0 7.5
MUF626 Internal Control and Auditing Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF627. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
MUF601 Accounting Theories 3 0 0 3.0 7.5
MUF602 Financial Reporting, Analysis and Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF603 Financial Reporting Standards and Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF604 Derivative Financial Instruments and Accounting Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF605 Independent Auditing Standards and Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF606 Earnings Management and Tax Advantages 3 0 0 3.0 7.5
MUF607 Accounting Profession and Ethics 3 0 0 3.0 7.5
MUF608 Sectoral Accounting Applications 3 0 0 3.0 7.5
MUF609 Advanced Financial Accounting 3 0 0 3.0 7.5
MUF610 Specific Topics in Companies Accounting 3 0 0 3.0 7.5
MUF611 Corporate Social Responsibility and Corporate Governance (Based Accounting) 3 0 0 3.0 7.5
MUF612 Current Approaches in Cost and Management Accounting 3 0 0 3.0 7.5
MUF613 Logistics Costs and Management 3 0 0 3.0 7.5
MUF614 Cost Management 3 0 0 3.0 7.5
MUF615 Selected Topics and Applications in Cost Accounting 3 0 0 3.0 7.5
MUF616 Credit Rating and Valuation 3 0 0 3.0 7.5
MUF617 Financial Markets 3 0 0 3.0 7.5
MUF618 Investment Analysis and Portfolio Management 3 0 0 3.0 7.5
MUF619 Current Issues in International Finance 3 0 0 3.0 7.5
MUF620 Finance Theories 3 0 0 3.0 7.5
MUF621 Financial Risk Management and Analysis 3 0 0 3.0 7.5
MUF622 Money, Banking and Financial Institutions 3 0 0 3.0 7.5
MUF623 Investor Psychology 3 0 0 3.0 7.5
MUF624 Econometric Applications in Accounting and Finance 3 0 0 3.0 7.5
MUF625 Mergers and Acquisitions 3 0 0 3.0 7.5
MUF626 Internal Control and Auditing Applications 3 0 0 3.0 7.5