Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Surgery (Veterinary)

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

  1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
  2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
  3. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
  4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
  5. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
  6. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
  7. Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
CSBE-1Elective I 927003 0 0 0 0.0 0.0
VCR603Special Radiography Techniques and Their Applications 927001 2 2 0 0.0 3.0
VCR604General and Local Anesthesia in Domestic Animals 927001 2 2 0 0.0 3.0
VCR621Surgical Diseases of the Digestive System in Domestic Animals 927001 2 2 0 0.0 3.0
VCR632Conservative and Operative Treatment of Orthopaedic Lesions 927001 2 2 0 0.0 3.0
VCR647Scientific Research Methods and Ethics 927001 3 0 0 0.0 3.0
Total 11 8 0 0.0 15.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
CSBE-2Elective III 927003 0 0 0 0.0 0.0
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBEYLSeminar 927001 0 2 0 0.0 0.0
Total 4 2 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 8 0 0 0.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 8 0 0 0.0 0.0
CSBE-1 / Elective I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
VCR602 Basic Principles of Radiology 927001 2 2 0 0.0
VCR605 Premedication in General Anesthesy 927001 2 0 0 0.0
VCR606 Basic Principles In Anaestesia 927001 2 0 0 0.0
VCR607 First Aid and Reanimation 927001 2 0 0 0.0
VCR608 Basic Ultrasonography Applications 927001 2 2 0 0.0
VCR609 Application of Asepsis, Antisepsis, Dressing, Bandage, and Surgical Suture Materials 927001 2 2 0 0.0
VCR610 Key Factors of Wound Healing 927001 2 0 0 0.0
VCR611 Fluid and Electrolyte Balance in Surgery 927001 2 0 0 0.0
VCR612 Inflammation, Inflammatory Cases, and Traumatic Disorders in Soft Tissue 927001 2 2 0 0.0
VCR613 Surgical Diseases of Cutaneous and Subcutaneous Mucosal Sacs 927001 2 0 0 0.0
VCR614 Diseases of the Tendons and Tendon Sheaths and Their Treatment 927001 2 2 0 0.0
VCR615 Inflammatory Joint Diseases 927001 3 0 0 0.0
VCR616 Diagnosis and Treatment of Ear Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR617 Surgical Diseases of Air Sacs and Sinuses 927001 2 0 0 0.0
VCR618 Dental Diseases of Large and Small Animals 927001 2 0 0 0.0
VCR619 Surgical Diseases on Neck 927001 2 0 0 0.0
VCR620 Abdominal Region and Abdominal Wall Trauma and Contusion 927001 2 0 0 0.0
VCR622 Urogenital Diseases of Large and Small Animals 927001 2 0 0 0.0
VCR623 Examination and Diagnosis Methods in Eye Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR624 Conjunctival and Corneal Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR625 Tractus Uvealis, Lens, and Retinal Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR626 Eye Conditions That Require Emergency Treatment 927001 2 0 0 0.0
VCR627 Examination, Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR628 Traumatic and Systemic Diseases of the Columna Vertebralis 927001 3 0 0 0.0
VCR629 Treatment of Columna and Vertebralis Lesions 927001 2 2 0 0.0
VCR630 Diagnosis and Treatment Methods of Peripheral Nerve Disorders 927001 2 0 0 0.0
VCR631 Introduction to Orthopedics and Traumatology 927001 2 2 0 0.0
VCR633 Traumatic and Inflammatory Joint Diseases of Small Animals 927001 2 2 0 0.0
VCR634 Fracture Complications, Infections, and Graft Applications 927001 3 0 0 0.0
VCR635 Foot Diseases of Large Animals 927001 2 0 0 0.0
VCR636 Reasons of Horse Colic and Diagnosis Methods 927001 2 0 0 0.0
VCR637 Laryngeal Hemiplegia; Causes, Diagnosis, and Treatment 927001 3 0 0 0.0
VCR638 Causes of Lameness in Horses 927001 2 0 0 0.0
VCR639 Horse Castration 927001 2 0 0 0.0
VCR640 Laparoscopy in Veterinary Surgery 927001 3 0 0 0.0
VCR641 Anaesthesiology and Reanimation Techniques in Wild Animals 927001 2 1 0 0.0
VCR642 Diagnosis and Treatment Methods of Surgical Diseases in Wild Animals 927001 2 1 0 0.0
VCR643 Postoperative Care and Rehabilitation of Wild Animals 927001 2 1 0 0.0
VCR645 Radiographic Evaluation Techniques of Companion Animals in Veterinary Surgery. 927001 3 0 0 0.0
VCR646 External Skeletal Fixation Techniques and its İndications 927001 3 0 0 0.0
CSBE-2 / Elective III
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
VCR602 Basic Principles of Radiology 927001 2 2 0 0.0
VCR605 Premedication in General Anesthesy 927001 2 0 0 0.0
VCR606 Basic Principles In Anaestesia 927001 2 0 0 0.0
VCR607 First Aid and Reanimation 927001 2 0 0 0.0
VCR608 Basic Ultrasonography Applications 927001 2 2 0 0.0
VCR609 Application of Asepsis, Antisepsis, Dressing, Bandage, and Surgical Suture Materials 927001 2 2 0 0.0
VCR610 Key Factors of Wound Healing 927001 2 0 0 0.0
VCR611 Fluid and Electrolyte Balance in Surgery 927001 2 0 0 0.0
VCR612 Inflammation, Inflammatory Cases, and Traumatic Disorders in Soft Tissue 927001 2 2 0 0.0
VCR613 Surgical Diseases of Cutaneous and Subcutaneous Mucosal Sacs 927001 2 0 0 0.0
VCR614 Diseases of the Tendons and Tendon Sheaths and Their Treatment 927001 2 2 0 0.0
VCR615 Inflammatory Joint Diseases 927001 3 0 0 0.0
VCR616 Diagnosis and Treatment of Ear Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR617 Surgical Diseases of Air Sacs and Sinuses 927001 2 0 0 0.0
VCR618 Dental Diseases of Large and Small Animals 927001 2 0 0 0.0
VCR619 Surgical Diseases on Neck 927001 2 0 0 0.0
VCR620 Abdominal Region and Abdominal Wall Trauma and Contusion 927001 2 0 0 0.0
VCR622 Urogenital Diseases of Large and Small Animals 927001 2 0 0 0.0
VCR623 Examination and Diagnosis Methods in Eye Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR624 Conjunctival and Corneal Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR625 Tractus Uvealis, Lens, and Retinal Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR626 Eye Conditions That Require Emergency Treatment 927001 2 0 0 0.0
VCR627 Examination, Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases 927001 2 0 0 0.0
VCR628 Traumatic and Systemic Diseases of the Columna Vertebralis 927001 3 0 0 0.0
VCR629 Treatment of Columna and Vertebralis Lesions 927001 2 2 0 0.0
VCR630 Diagnosis and Treatment Methods of Peripheral Nerve Disorders 927001 2 0 0 0.0
VCR631 Introduction to Orthopedics and Traumatology 927001 2 2 0 0.0
VCR633 Traumatic and Inflammatory Joint Diseases of Small Animals 927001 2 2 0 0.0
VCR634 Fracture Complications, Infections, and Graft Applications 927001 3 0 0 0.0
VCR635 Foot Diseases of Large Animals 927001 2 0 0 0.0
VCR636 Reasons of Horse Colic and Diagnosis Methods 927001 2 0 0 0.0
VCR637 Laryngeal Hemiplegia; Causes, Diagnosis, and Treatment 927001 3 0 0 0.0
VCR638 Causes of Lameness in Horses 927001 2 0 0 0.0
VCR639 Horse Castration 927001 2 0 0 0.0
VCR640 Laparoscopy in Veterinary Surgery 927001 3 0 0 0.0
VCR641 Anaesthesiology and Reanimation Techniques in Wild Animals 927001 2 1 0 0.0
VCR642 Diagnosis and Treatment Methods of Surgical Diseases in Wild Animals 927001 2 1 0 0.0
VCR643 Postoperative Care and Rehabilitation of Wild Animals 927001 2 1 0 0.0
VCR645 Radiographic Evaluation Techniques of Companion Animals in Veterinary Surgery. 927001 3 0 0 0.0
VCR646 External Skeletal Fixation Techniques and its İndications 927001 3 0 0 0.0