Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Surgery (Veterinary)

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

  1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
  2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
  3. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
  4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
  5. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
  6. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
  7. Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE-1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBEYLSeminar Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Total 4 2 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
VCR602 Basic Principles of Radiology 2 2 0 3.0 0.0
VCR603 Special Radiography Techniques and Their Applications 2 2 0 3.0 0.0
VCR604 General and Local Anesthesia in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR605 Premedication in General Anesthesy 2 0 0 2.0 0.0
VCR606 Basic Principles In Anaestesia 2 0 0 2.0 0.0
VCR607 First Aid and Reanimation 2 0 0 2.0 0.0
VCR608 Basic Ultrasonography Applications 2 2 0 3.0 0.0
VCR609 Application of Asepsis, Antisepsis, Dressing, Bandage, and Surgical Suture Materials 2 2 0 3.0 0.0
VCR610 Key Factors of Wound Healing 2 0 0 2.0 0.0
VCR611 Fluid and Electrolyte Balance in Surgery 2 0 0 2.0 0.0
VCR612 Inflammation, Inflammatory Cases, and Traumatic Disorders in Soft Tissue 2 2 0 3.0 0.0
VCR613 Surgical Diseases of Cutaneous and Subcutaneous Mucosal Sacs 2 0 0 2.0 0.0
VCR614 Diseases of the Tendons and Tendon Sheaths and Their Treatment 2 2 0 3.0 0.0
VCR615 Inflammatory Joint Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VCR616 Diagnosis and Treatment of Ear Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR617 Surgical Diseases of Air Sacs and Sinuses 2 0 0 2.0 0.0
VCR618 Dental Diseases of Large and Small Animals 2 0 0 2.0 0.0
VCR619 Surgical Diseases on Neck 2 0 0 2.0 0.0
VCR620 Abdominal Region and Abdominal Wall Trauma and Contusion 2 0 0 2.0 0.0
VCR621 Surgical Diseases of the Digestive System in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR622 Urogenital Diseases of Large and Small Animals 2 0 0 2.0 0.0
VCR623 Examination and Diagnosis Methods in Eye Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR624 Conjunctival and Corneal Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR625 Tractus Uvealis, Lens, and Retinal Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR626 Eye Conditions That Require Emergency Treatment 2 0 0 2.0 0.0
VCR627 Examination, Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR628 Traumatic and Systemic Diseases of the Columna Vertebralis 3 0 0 3.0 0.0
VCR629 Treatment of Columna and Vertebralis Lesions 2 2 0 3.0 0.0
VCR630 Diagnosis and Treatment Methods of Peripheral Nerve Disorders 2 0 0 2.0 0.0
VCR631 Introduction to Orthopedics and Traumatology 2 2 0 3.0 0.0
VCR632 Conservative and Operative Treatment of Orthopaedic Lesions 2 2 0 3.0 0.0
VCR633 Traumatic and Inflammatory Joint Diseases of Small Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR634 Fracture Complications, Infections, and Graft Applications 3 0 0 3.0 0.0
VCR635 Foot Diseases of Large Animals 2 0 0 2.0 0.0
VCR636 Reasons of Horse Colic and Diagnosis Methods 2 0 0 2.0 0.0
VCR637 Laryngeal Hemiplegia; Causes, Diagnosis, and Treatment 3 0 0 3.0 0.0
VCR638 Causes of Lameness in Horses 2 0 0 2.0 0.0
VCR639 Horse Castration 2 0 0 2.0 0.0
VCR640 Laparoscopy in Veterinary Surgery 3 0 0 3.0 0.0
VCR641 Anaesthesiology and Reanimation Techniques in Wild Animals 2 1 0 3.0 0.0
VCR642 Diagnosis and Treatment Methods of Surgical Diseases in Wild Animals 2 1 0 3.0 0.0
VCR643 Postoperative Care and Rehabilitation of Wild Animals 2 1 0 3.0 0.0
VCR645 Radiographic Evaluation Techniques of Companion Animals in Veterinary Surgery. 3 0 0 3.0 0.0
VCR646 External Skeletal Fixation Techniques and its İndications 3 0 0 3.0 0.0
VCR647 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
VCR602 Basic Principles of Radiology 2 2 0 3.0 0.0
VCR603 Special Radiography Techniques and Their Applications 2 2 0 3.0 0.0
VCR604 General and Local Anesthesia in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR605 Premedication in General Anesthesy 2 0 0 2.0 0.0
VCR606 Basic Principles In Anaestesia 2 0 0 2.0 0.0
VCR607 First Aid and Reanimation 2 0 0 2.0 0.0
VCR608 Basic Ultrasonography Applications 2 2 0 3.0 0.0
VCR609 Application of Asepsis, Antisepsis, Dressing, Bandage, and Surgical Suture Materials 2 2 0 3.0 0.0
VCR610 Key Factors of Wound Healing 2 0 0 2.0 0.0
VCR611 Fluid and Electrolyte Balance in Surgery 2 0 0 2.0 0.0
VCR612 Inflammation, Inflammatory Cases, and Traumatic Disorders in Soft Tissue 2 2 0 3.0 0.0
VCR613 Surgical Diseases of Cutaneous and Subcutaneous Mucosal Sacs 2 0 0 2.0 0.0
VCR614 Diseases of the Tendons and Tendon Sheaths and Their Treatment 2 2 0 3.0 0.0
VCR615 Inflammatory Joint Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VCR616 Diagnosis and Treatment of Ear Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR617 Surgical Diseases of Air Sacs and Sinuses 2 0 0 2.0 0.0
VCR618 Dental Diseases of Large and Small Animals 2 0 0 2.0 0.0
VCR619 Surgical Diseases on Neck 2 0 0 2.0 0.0
VCR620 Abdominal Region and Abdominal Wall Trauma and Contusion 2 0 0 2.0 0.0
VCR621 Surgical Diseases of the Digestive System in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR622 Urogenital Diseases of Large and Small Animals 2 0 0 2.0 0.0
VCR623 Examination and Diagnosis Methods in Eye Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR624 Conjunctival and Corneal Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR625 Tractus Uvealis, Lens, and Retinal Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR626 Eye Conditions That Require Emergency Treatment 2 0 0 2.0 0.0
VCR627 Examination, Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases 2 0 0 2.0 0.0
VCR628 Traumatic and Systemic Diseases of the Columna Vertebralis 3 0 0 3.0 0.0
VCR629 Treatment of Columna and Vertebralis Lesions 2 2 0 3.0 0.0
VCR630 Diagnosis and Treatment Methods of Peripheral Nerve Disorders 2 0 0 2.0 0.0
VCR631 Introduction to Orthopedics and Traumatology 2 2 0 3.0 0.0
VCR632 Conservative and Operative Treatment of Orthopaedic Lesions 2 2 0 3.0 0.0
VCR633 Traumatic and Inflammatory Joint Diseases of Small Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR634 Fracture Complications, Infections, and Graft Applications 3 0 0 3.0 0.0
VCR635 Foot Diseases of Large Animals 2 0 0 2.0 0.0
VCR636 Reasons of Horse Colic and Diagnosis Methods 2 0 0 2.0 0.0
VCR637 Laryngeal Hemiplegia; Causes, Diagnosis, and Treatment 3 0 0 3.0 0.0
VCR638 Causes of Lameness in Horses 2 0 0 2.0 0.0
VCR639 Horse Castration 2 0 0 2.0 0.0
VCR640 Laparoscopy in Veterinary Surgery 3 0 0 3.0 0.0
VCR641 Anaesthesiology and Reanimation Techniques in Wild Animals 2 1 0 3.0 0.0
VCR642 Diagnosis and Treatment Methods of Surgical Diseases in Wild Animals 2 1 0 3.0 0.0
VCR643 Postoperative Care and Rehabilitation of Wild Animals 2 1 0 3.0 0.0
VCR645 Radiographic Evaluation Techniques of Companion Animals in Veterinary Surgery. 3 0 0 3.0 0.0
VCR646 External Skeletal Fixation Techniques and its İndications 3 0 0 3.0 0.0
VCR647 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0