Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Fine Arts - Visual Communication Design

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

  1. Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
  2. Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
  3. Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
  4. Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
  5. Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
  6. Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
  7. Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
  8. Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
  9. Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
GİTY601 927001 3 0 0 7.5 3.0
GSE001Courses-Semester I 927003 0 0 0 0.0 0.0
Total 3 0 0 7.5 3.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
GSE002Courses-Semester II 927003 0 0 0 0.0 0.0
GSESYLSeminar 927001 0 0 0 6.0 0.0
GSUA100Specialization Field Course I 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 6.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
GSETZThesis 927001 0 0 0 30.0 0.0
GSUA100Specialization Field Course I 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 30.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
GSETZThesis 927001 0 0 0 0.0 0.0
GSUA100Specialization Field Course I 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
GSE001 / Courses-Semester I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GİTY603 Rhetorics and Advertisement 927001 2 0 0 2.0
GİTY605 Sosyal Duyarlılık ve Afiş Tasarımı 927001 4 0 0 7.5
GİTY607 Semiotics 927001 2 0 0 6.0
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 927001 4 0 0 7.5
GİTY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 927001 2 0 0 0.0
GİTY613 Görselleştirme / Modelleme Teknikleri 927001 4 0 0 0.0
GİTY615 Efficient Advertising Techniques 927001 2 0 0 6.0
GSE002 / Courses-Semester II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GİTY602 Consumption Culture and Consumer Behaviours 927001 2 0 0 7.5
GİTY604 Hareketli Medya ve Tipografi 927001 4 0 0 7.5
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 927001 2 0 0 7.5
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 927001 4 0 0 0.0
GİTY610 Görsel Kültür ve Tüketim Estetiği 927001 2 0 0 0.0
GİTY612 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri 927001 4 0 0 0.0
GİTY614 Brand Identity Renewal 927001 3 0 0 6.0
GİTY616 Experimental Typography 927001 2 0 0 7.5