Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Social Sciences - Public Administration

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
 2. Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 3. Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
 4. Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
 5. Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
 6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
 7. Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
 8. Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 9. En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
 10. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
 11. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
 12. Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
 13. Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 30.0
Total 0 0 0 0.0 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBEPROJEKHProject Project Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
SBK526 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3.0 0.0
YER501 Modern Administrative Techniques in Local Governments 3 0 0 3.0 6.0
YER502 Turkish Local Government System 3 0 0 3.0 6.0
YER503 Turkish Public Administration System 3 0 0 3.0 0.0
YER504 Turkish Public Bureaucracy and Related Issues 3 0 0 3.0 0.0
YER505 Right to the City in Turkey 3 0 0 3.0 6.0
YER506 Urban Politics 3 0 0 3.0 0.0
YER507 Social Ecology 3 0 0 3.0 6.0
YER508 Public Administration and Reform 3 0 0 3.0 6.0
YER509 Alternative Municipalism 3 0 0 3.0 0.0
YER510 Woman And Politics 3 0 0 3.0 0.0
YER511 Analysis Of Public Policy 3 0 0 3.0 6.0
YER512 Political History Of The 20Th Century 3 0 0 3.0 0.0
YER513 Current Arguments in Political Sociology 3 0 0 3.0 0.0
YER514 Comperative Political Systems 3 0 0 3.0 0.0
YER515 Identity and Nationalism 3 0 0 3.0 0.0
YER516 Eu Intergration And Turkey 3 0 0 3.0 6.0
YER517 Contemporary Political Thoughts 3 0 0 3.0 0.0
YER518 Theories Of State 3 0 0 3.0 0.0
YER519 Political Theory 3 0 0 3.0 6.0
YER520 Local Politics 3 0 0 3.0 0.0
YER521 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3.0 6.0
YER522 Turkish Political Thought 3 0 0 3.0 6.0
YER523 History of Turkish Administration 3 0 0 3.0 0.0
YER527 Yabancıların Türkiyede Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YER501 Modern Administrative Techniques in Local Governments 3 0 0 3.0 6.0
YER502 Turkish Local Government System 3 0 0 3.0 6.0
YER503 Turkish Public Administration System 3 0 0 3.0 0.0
YER504 Turkish Public Bureaucracy and Related Issues 3 0 0 3.0 0.0
YER505 Right to the City in Turkey 3 0 0 3.0 6.0
YER506 Urban Politics 3 0 0 3.0 0.0
YER507 Social Ecology 3 0 0 3.0 6.0
YER508 Public Administration and Reform 3 0 0 3.0 6.0
YER509 Alternative Municipalism 3 0 0 3.0 0.0
YER510 Woman And Politics 3 0 0 3.0 0.0
YER511 Analysis Of Public Policy 3 0 0 3.0 6.0
YER512 Political History Of The 20Th Century 3 0 0 3.0 0.0
YER513 Current Arguments in Political Sociology 3 0 0 3.0 0.0
YER514 Comperative Political Systems 3 0 0 3.0 0.0
YER515 Identity and Nationalism 3 0 0 3.0 0.0
YER516 Eu Intergration And Turkey 3 0 0 3.0 6.0
YER517 Contemporary Political Thoughts 3 0 0 3.0 0.0
YER518 Theories Of State 3 0 0 3.0 7.5
YER519 Political Theory 3 0 0 3.0 6.0
YER520 Local Politics 3 0 0 3.0 0.0
YER521 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3.0 6.0
YER522 Turkish Political Thought 3 0 0 3.0 6.0
YER523 History of Turkish Administration 3 0 0 3.0 0.0
YER525 Yabancı Yatırımcıların Kabulü 3 0 0 3.0 0.0
YER526 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
YER527 Yabancıların Türkiyede Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3.0 0.0