Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Social Sciences - Public Administration

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Second Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
 2. Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 3. Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
 4. Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
 5. Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
 6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
 7. Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
 8. Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 9. En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
 10. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
 11. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
 12. Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
 13. Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBEPROJEProject Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SBK501 Modern Management Techniques in Public Administration 3 0 0 3.0 6.0
SBK502 Turkish Local Government Systems 3 0 0 3.0 7.5
SBK503 Turkish Public Administration System 3 0 0 3.0 6.0
SBK504 Turkish Public Bureaucracy and Related Issues 3 0 0 3.0 7.5
SBK505 Analysis Of Public Policy 3 0 0 3.0 6.0
SBK506 Managerial Thinking and Theories 3 0 0 3.0 7.5
SBK507 Alternative Municipalism 3 0 0 3.0 0.0
SBK508 Public Administration and Reform 3 0 0 3.0 0.0
SBK509 Right to the City in Turkey 3 0 0 3.0 0.0
SBK510 Urban Politics 3 0 0 3.0 6.0
SBK511 Social Ecology 3 0 0 3.0 6.0
SBK512 Political History Of The 20Th Century 3 0 0 3.0 0.0
SBK513 Current Arguments in Political Sociology 3 0 0 3.0 0.0
SBK514 Comperative Political Systems 3 0 0 3.0 0.0
SBK515 State - Society Relations in Modern Turkey 3 0 0 3.0 0.0
SBK516 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3.0 6.0
SBK517 International Politics 3 0 0 3.0 6.0
SBK518 Post-Cold War Turkish Foreign Policy 3 0 0 3.0 0.0
SBK519 Contemporary Political Thoughts 3 0 0 3.0 0.0
SBK520 Political Theory 3 0 0 3.0 6.0
SBK521 Eu Intergration And Turkey 3 0 0 3.0 0.0
SBK522 History of Turkish Administration 3 0 0 3.0 0.0
SBK523 Turkish Political Thought 3 0 0 3.0 6.0
SBK524 Theories Of State 3 0 0 3.0 7.5
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
SBK526 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3.0 0.0
SBK527 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
SBK528 Yabancıların Türkiye’de Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SBK501 Modern Management Techniques in Public Administration 3 0 0 3.0 6.0
SBK502 Turkish Local Government Systems 3 0 0 3.0 5.0
SBK503 Turkish Public Administration System 3 0 0 3.0 6.0
SBK504 Turkish Public Bureaucracy and Related Issues 3 0 0 3.0 7.5
SBK505 Analysis Of Public Policy 3 0 0 3.0 6.0
SBK506 Managerial Thinking and Theories 3 0 0 3.0 0.0
SBK507 Alternative Municipalism 3 0 0 3.0 0.0
SBK508 Public Administration and Reform 3 0 0 3.0 0.0
SBK509 Right to the City in Turkey 3 0 0 3.0 0.0
SBK510 Urban Politics 3 0 0 3.0 6.0
SBK511 Social Ecology 3 0 0 3.0 6.0
SBK512 Political History Of The 20Th Century 3 0 0 3.0 0.0
SBK513 Current Arguments in Political Sociology 3 0 0 3.0 0.0
SBK514 Comperative Political Systems 3 0 0 3.0 0.0
SBK515 State - Society Relations in Modern Turkey 3 0 0 3.0 0.0
SBK516 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3.0 6.0
SBK517 International Politics 3 0 0 3.0 6.0
SBK518 Post-Cold War Turkish Foreign Policy 3 0 0 3.0 0.0
SBK519 Contemporary Political Thoughts 3 0 0 3.0 0.0
SBK520 Political Theory 3 0 0 3.0 6.0
SBK521 Eu Intergration And Turkey 3 0 0 3.0 0.0
SBK522 History of Turkish Administration 3 0 0 3.0 0.0
SBK523 Turkish Political Thought 3 0 0 3.0 6.0
SBK524 Theories Of State 3 0 0 3.0 7.5
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
SBK526 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3.0 0.0
SBK527 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
SBK528 Yabancıların Türkiye’de Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3.0 0.0