Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Medical Biochemistry

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Third Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

  1. Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilme ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
  2. Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
  3. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.
  4. Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmeli.
  5. Yeni bilgileri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilmeli
  6. Alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmeli.
  7. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilmeli
  8. Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
  9. Disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmeli

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE-1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminar Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Total 4 4 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 9
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 10
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 11
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 12
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
BİO714 The Structures of Nucleic Acids, Their Functions and Metabolisms 4 0 0 4.0 0.0
BİO715 Structures of Carbohyrates, Their Functions and Metabolisms 2 2 0 3.0 0.0
BİO716 Structures of Lipids, Their Functions and Metabolisms 2 2 0 3.0 0.0
BİO717 The Structures of Proteins, Their Functions and Metabolisms 2 2 0 3.0 0.0
BİO718 Enzymology 2 2 0 3.0 0.0
BİO719 Clinical Biochemistry 2 1 0 3.0 0.0
BİO720 Laboratory Methods in Medical Biochemistry 2 2 0 3.0 0.0
BİO721 Biochemistry of Cancer 2 0 0 2.0 0.0
BİO722 Antioxidants and Oxidative Stress 2 0 0 2.0 0.0
BİO723 Biochemical Overview on The Metabolic Disorders 3 0 0 3.0 0.0
BİO724 Hormon Biyokimyası ve Endokrin Testler 2 1 0 3.0 0.0
BİO725 Laboratory Measurements and Preparation of Soluents 2 2 0 3.0 0.0
BİO726 Fundamental Organic Chemistry for Medical Education 2 0 0 2.0 0.0
BİO727 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
BİO714 The Structures of Nucleic Acids, Their Functions and Metabolisms 4 0 0 4.0 0.0
BİO715 Structures of Carbohyrates, Their Functions and Metabolisms 2 2 0 3.0 0.0
BİO716 Structures of Lipids, Their Functions and Metabolisms 2 2 0 3.0 0.0
BİO717 The Structures of Proteins, Their Functions and Metabolisms 2 2 0 3.0 0.0
BİO718 Enzymology 2 2 0 3.0 0.0
BİO719 Clinical Biochemistry 2 1 0 3.0 0.0
BİO720 Laboratory Methods in Medical Biochemistry 2 2 0 3.0 0.0
BİO721 Biochemistry of Cancer 2 0 0 2.0 0.0
BİO722 Antioxidants and Oxidative Stress 2 0 0 2.0 0.0
BİO723 Biochemical Overview on The Metabolic Disorders 3 0 0 3.0 0.0
BİO724 Hormon Biyokimyası ve Endokrin Testler 2 1 0 3.0 0.0
BİO725 Laboratory Measurements and Preparation of Soluents 2 2 0 3.0 0.0
BİO726 Fundamental Organic Chemistry for Medical Education 2 0 0 2.0 0.0
BİO727 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0