Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Animal Nutrition and Nutritional Diseases (Veterinary)

General Description

History

Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Veterinary Faculty, Ondokuz Mayıs University, Kurupelit Campus, Atakum/Samsun. Veterinary Faculty was founded in 2003.

Qualification Awarded

Having succsefuly completed the program, the doctor of science degree is awarded.

Level of Qualification

Third Cycle

Specific Admission Requirements

Faculty of veterinary science graduates apply to the program. Candidates are also available in English certificate of competence (YDS,KPDS, UDS or equivalent). Applications are considered according to the Regulation of OMU graduate and doctoral education.

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Students who enrolled to the graduate program directly or come from horizontal transition may be exempt from some courses under certain regulations.

Qualification Requirements and Regulations

Have taken at least 24 credits (60 ECTS) from the courses of the department or other associated departments within the graduate program and one seminar course to be successful. Defense the thesis in front of the jury successfuly.

Profile of The Programme

This program (Doctorate) provides training in particular fields of animal nutrition and nutritional diseases. Program includes core and elective courses related to the field. Courses cover both theoretical lectures and laboratory works. Necessary equipments, machinery and a research hen house are available.

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Graduates of this program may be employed in state or private sector (universities, ministry of food, agriculture and animal husbandry, feed mill sector, poultry, dairy or beef sector, etc).

Access to Further Studies

Candidates upon successful completion of master's degree program may apply PhD program.

Examination Regulations, Assessment and Grading

Evaluation and assessment methods for each course determined in accordance of graduate and relevant institutions regulations.

Graduation Requirements

Conditions given the section of Qualification Requirements and Rules are sufficient.

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Full Time

Address, Programme Director or Equivalent

Head of department: Prof.Dr. İsmail KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kurupelit kampusü, Atakum/ SAMSUN
Tel.: 0362 312 19 19 - 2594

Facilities

Necessary equipments, machinery and a research hen house are available.

Programme Outcomes

 1. Hayvan besleme ve beslene hastalıkları alanında bilgi ve deneyim sahibi olur 2. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller. 3. Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur. 4. Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur. 5. Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur. 6. Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir. 7. Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. 8. Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur. 9. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir. 10. Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. 11. Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir. 12. Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar. 13. Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır. 14. Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir. 15. Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur. 16. Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.
 2. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgisini günceller.
 3. Yem ve yem ham maddeleri ile çiftlik hayvanlarının besin maddeleri ihtiyacı ve beslenme hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
 4. Çiftlik hayvanlarının fizyolojik durumuna göre rasyon formülasyonu, analitik sistemler, enerji ve protein değerlendirme sistemleri konusnda deneyim sahibi olur.
 5. Çiftlik hayvanlarının rasyonel beslenmesi ile beslenme hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konularında beceri sahibi olur.
 6. Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izleyebilir.
 7. Kuramsal olarak belirlenen bakım besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
 8. Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğinin uzmanlık olduğu alanı icra etme bilincine sahip olur.
 9. Bilimsel bilginin üretim ve kullanılma metotlarını kavrar.
 10. Mesleğini icra ederken ilgili sektör ve kişiler ile rahatlıkla iletişime geçebilir.
 11. Alanı ile ilgili bilgi ve beceriler uygular.
 12. Mesleğinin gerektirdiği girişimciliğe sahiptir.
 13. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
 14. Eleştirel akılla bilgi ve beceri kazanır.
 15. Mesleğin gerektirdiği sosyal çevre içinde kolaylıkla kendisine yer edinir, değişik rol ve görevlerde bulunur.
 16. Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
 17. Paydaşlarıyla iletişimde olarak, bölgesel ve ulusal düzeydeki sorunlara çözüm üretme çabası gösterir.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE-1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminar Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Total 4 4 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
İVHB746 Plant Originated Feeds and Their Technology 2 2 0 3.0 0.0
İVHB754 Nutrition of Dairy Cow 3 0 0 3.0 0.0
İVHB755 Nutrition of Beef Cattle  3 0 0 3.0 0.0
İVHB756 Sheep and Goat Nutrition  3 0 0 3.0 0.0
İVHB757 Nutritional Diseases in Ruminants  3 0 0 3.0 0.0
İVHB761 Poultry Nutrition  3 0 0 3.0 0.0
İVHB771 Protein Evaluation Systems in Feeds  2 2 0 3.0 0.0
İVHB772 Energy Evaluation Systems in Feeds  2 2 0 3.0 0.0
İVHB773 Rumen Microbiology and Fermentation  2 2 0 3.0 0.0
VHB746 Plant Originated Feeds And Their Technology 2 2 0 3.0 6.0
VHB747 Animal Feeds and Technology 2 2 0 3.0 0.0
VHB748 Basic Nutrients and Their Metabolisms 3 0 0 3.0 0.0
VHB749 Active Nutrients and Their Metabolisms 3 0 0 3.0 6.0
VHB750 Feeds Safety And Legislation 3 0 0 3.0 0.0
VHB751 Antinutritional Factors in Feeds 3 0 0 3.0 6.0
VHB752 Nutrient Analysis in Feeds 2 2 0 3.0 6.0
VHB753 Feed Additives 3 0 0 3.0 6.0
VHB754 Nutrition of Dairy Cows 3 0 0 3.0 6.0
VHB755 Nutrition Of Beef Cattle 3 0 0 3.0 6.0
VHB756 Sheep And Goats Nutrition 3 0 0 3.0 6.0
VHB757 Nutritional Diseases in Ruminants 3 0 0 3.0 6.0
VHB758 Horse Nutrition and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 6.0
VHB759 Calf, Lamb, and Goat Nutrition 3 0 0 3.0 0.0
VHB760 Goose, Duck, Turkey, and Quail Breeding 3 0 0 3.0 0.0
VHB761 Poultry Nutrition 3 0 0 3.0 0.0
VHB762 Nutritional Diseases in Poultry 3 0 0 3.0 0.0
VHB763 Cat and Dog Nutrition and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 6.0
VHB764 Fish Nutrition And Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 6.0
VHB765 Pig Nutrition and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VHB766 Breeding, and Nutritional Diseases of Fur Producing Animals 3 0 0 3.0 0.0
VHB767 Nutrition of Wild Animals and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 6.0
VHB768 Nutrition of Laboratory Animals 3 0 0 3.0 6.0
VHB769 Beekeeping 3 0 0 3.0 6.0
VHB770 Ration Preparation Methods 2 2 0 3.0 6.0
VHB771 Protein Evaluation Systems 2 2 0 3.0 0.0
VHB772 Energy Evaluation Systems 2 2 0 3.0 6.0
VHB773 Rumen Microbiology And Fermentation 2 2 0 3.0 0.0
VHB774 Biochemical Calculations 2 2 0 3.0 0.0
VHB775 Instrumental Analysis Methods in Animal Feeding 2 2 0 3.0 0.0
VHB776 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
İVHB746 Plant Originated Feeds and Their Technology 2 2 0 3.0 0.0
İVHB754 Nutrition of Dairy Cow 3 0 0 3.0 0.0
İVHB755 Nutrition of Beef Cattle  3 0 0 3.0 0.0
İVHB756 Sheep and Goat Nutrition  3 0 0 3.0 0.0
İVHB757 Nutritional Diseases in Ruminants  3 0 0 3.0 0.0
İVHB761 Poultry Nutrition  3 0 0 3.0 0.0
İVHB771 Protein Evaluation Systems in Feeds  2 2 0 3.0 0.0
İVHB772 Energy Evaluation Systems in Feeds  2 2 0 3.0 0.0
İVHB773 Rumen Microbiology and Fermentation  2 2 0 3.0 0.0
VHB746 Plant Originated Feeds And Their Technology 2 2 0 3.0 0.0
VHB747 Animal Feeds and Technology 2 2 0 3.0 0.0
VHB748 Basic Nutrients and Their Metabolisms 3 0 0 3.0 0.0
VHB749 Active Nutrients and Their Metabolisms 3 0 0 3.0 0.0
VHB750 Feeds Safety And Legislation 3 0 0 3.0 0.0
VHB751 Antinutritional Factors in Feeds 3 0 0 3.0 0.0
VHB752 Nutrient Analysis in Feeds 2 2 0 3.0 0.0
VHB753 Feed Additives 3 0 0 3.0 0.0
VHB754 Nutrition of Dairy Cows 3 0 0 3.0 0.0
VHB755 Nutrition Of Beef Cattle 3 0 0 3.0 0.0
VHB756 Sheep And Goats Nutrition 3 0 0 3.0 0.0
VHB757 Nutritional Diseases in Ruminants 3 0 0 3.0 0.0
VHB758 Horse Nutrition and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VHB759 Calf, Lamb, and Goat Nutrition 3 0 0 3.0 0.0
VHB760 Goose, Duck, Turkey, and Quail Breeding 3 0 0 3.0 0.0
VHB761 Poultry Nutrition 3 0 0 3.0 0.0
VHB762 Nutritional Diseases in Poultry 3 0 0 3.0 0.0
VHB763 Cat and Dog Nutrition and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VHB764 Fish Nutrition And Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VHB765 Pig Nutrition and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VHB766 Breeding, and Nutritional Diseases of Fur Producing Animals 3 0 0 3.0 0.0
VHB767 Nutrition of Wild Animals and Nutritional Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VHB768 Nutrition of Laboratory Animals 3 0 0 3.0 0.0
VHB769 Beekeeping 3 0 0 3.0 0.0
VHB770 Ration Preparation Methods 2 2 0 3.0 0.0
VHB771 Protein Evaluation Systems 2 2 0 3.0 0.0
VHB772 Energy Evaluation Systems 2 2 0 3.0 0.0
VHB773 Rumen Microbiology And Fermentation 2 2 0 3.0 0.0
VHB774 Biochemical Calculations 2 2 0 3.0 0.0
VHB775 Instrumental Analysis Methods in Animal Feeding 2 2 0 3.0 0.0
VHB776 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0