Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Social Sciences - Business

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Third Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Temel İşletme bilgisi edinmek.
 2. İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
 3. İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
 4. İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
 5. Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
 6. İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
 7. İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
 8. Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
 9. Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
 10. Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
 11. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
 12. Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
 13. Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
 14. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
 15. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
 16. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
 17. İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
 18. İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
 19. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
 20. Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
 21. Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
 22. Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
 23. İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
İŞL736. 927001 3 0 0 7.5 3.0
SBE1Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
Total 3 0 0 7.5 3.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
İŞL736Research Methods 927001 3 0 0 7.5 3.0
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Optional Subject 927003 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMDRSeminar 927001 0 0 0 0.0 0.0
Total 7 0 0 7.5 3.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0 0.0
Total 4 0 0 30.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0 0.0
Total 4 0 0 30.0 0.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0 0.0
Total 4 0 0 30.0 0.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0 0.0
Total 4 0 0 30.0 0.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0 0.0
Total 4 0 0 30.0 0.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0 0.0
Total 4 0 0 30.0 0.0
SBE1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
İŞL635 Innovation And Entrepreneurship 927001 3 0 0 7.5
İŞL701 Contemporary Approaches in Strategic Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL702 Global Entrepreneurship And Merger And Acquisition Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL703 Organisational Communication 927001 3 0 0 7.5
İŞL704 Family Firm Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL705 Strategic Human Resource Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL706 Organisational Behavior And Organisational Psychology 927001 3 0 0 7.5
İŞL707 Entrerprenuership And Smes Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL708 Advanced StudIIes in Human Resource Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL709 Theory Of Leadership 927001 3 0 0 7.5
İŞL710 Theory Of Motivation 927001 3 0 0 7.5
İŞL711 Theory Of Organisations 927001 3 0 0 7.5
İŞL712 Management TheorIIes 927001 3 0 0 7.5
İŞL713 Total Quality Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL714 Performance Management in Business 927001 3 0 0 7.5
İŞL715 International Business Management 927001 3 0 0 7.6
İŞL716 Customer Relationship Marketing 927001 3 0 0 7.5
İŞL717 Consumer Behaviours 927001 3 0 0 7.5
İŞL718 Global Marketing Management And Strategies 927001 3 0 0 7.5
İŞL719 Contemporary Marketing Issues 927001 3 0 0 7.5
İŞL720 Social Brands 927001 3 0 0 7.5
İŞL721 Finance Theories 927001 3 0 0 7.5
İŞL722 Advanced Cost Accounting Practises 927001 3 0 0 7.5
İŞL723 Investment Analysis and Portfolio Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL724 Investment Analysis And Portfolio Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL725 International Finance Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL726 Current Accounting Problems 927001 3 0 0 7.5
İŞL727 Current Financial Problems 927001 3 0 0 7.5
İŞL728 Advanced Financial Accounting Practices 927001 3 0 0 7.5
İŞL729 Behavioral Finance 927001 3 0 0 7.5
İŞL730 Derivative Markets 927001 3 0 0 7.5
İŞL731 Statistical Data Analysis Using Spss 927001 3 0 0 7.5
İŞL732 Correlation Analysis Methods in Statistics 927001 3 0 0 7.5
İŞL733 Multivariate Statistical Methods 927001 3 0 0 7.5
İŞL734 Production Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL735 Operations Research 927001 3 0 0 7.5
İŞL741 Technology Management and Competition 927001 3 0 0 7.5
SBE2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
İŞL701 Contemporary Approaches in Strategic Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL702 Global Entrepreneurship And Merger And Acquisition Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL703 Organisational Communication 927001 3 0 0 7.5
İŞL704 Family Firm Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL705 Strategic Human Resource Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL706 Organisational Behavior And Organisational Psychology 927001 3 0 0 7.5
İŞL707 Entrerprenuership And Smes Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL708 Advanced StudIIes in Human Resource Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL709 Theory Of Leadership 927001 3 0 0 7.5
İŞL710 Theory Of Motivation 927001 3 0 0 7.5
İŞL711 Theory Of Organisations 927001 3 0 0 7.5
İŞL712 Management TheorIIes 927001 3 0 0 7.5
İŞL713 Total Quality Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL714 Performance Management in Business 927001 3 0 0 7.5
İŞL715 International Business Management 927001 3 0 0 7.6
İŞL716 Customer Relationship Marketing 927001 3 0 0 7.5
İŞL717 Consumer Behaviours 927001 3 0 0 7.5
İŞL718 Global Marketing Management And Strategies 927001 3 0 0 7.5
İŞL719 Contemporary Marketing Issues 927001 3 0 0 7.5
İŞL720 Social Brands 927001 3 0 0 7.5
İŞL721 Finance Theories 927001 3 0 0 7.5
İŞL722 Advanced Cost Accounting Practises 927001 3 0 0 7.5
İŞL723 Investment Analysis and Portfolio Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL724 Investment Analysis And Portfolio Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL725 International Finance Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL726 Current Accounting Problems 927001 3 0 0 7.5
İŞL727 Current Financial Problems 927001 3 0 0 7.5
İŞL728 Advanced Financial Accounting Practices 927001 3 0 0 7.5
İŞL729 Behavioral Finance 927001 3 0 0 7.5
İŞL730 Derivative Markets 927001 3 0 0 7.5
İŞL731 Statistical Data Analysis Using Spss 927001 3 0 0 7.5
İŞL732 Correlation Analysis Methods in Statistics 927001 3 0 0 7.5
İŞL733 Multivariate Statistical Methods 927001 3 0 0 7.5
İŞL734 Production Management 927001 3 0 0 7.5
İŞL735 Operations Research 927001 3 0 0 7.5