Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Social Sciences - Business

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Third Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Temel İşletme bilgisi edinmek.
 2. İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
 3. İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
 4. İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
 5. Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
 6. İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
 7. İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
 8. Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
 9. Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
 10. Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
 11. Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
 12. Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
 13. Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
 14. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
 15. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
 16. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
 17. Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
 18. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
 19. İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
 20. İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
 21. Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
 22. Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
 23. İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
İŞL736. Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 3 0 0 3.0 7.5
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
İŞL736Research Methods Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMDRSeminar Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 7 0 0 3.0 7.5
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
İŞL635 Innovation And Entrepreneurship 3 0 0 3.0 7.5
İŞL701 Contemporary Approaches in Strategic Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL702 Global Entrepreneurship And Merger And Acquisition Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL703 Organisational Communication 3 0 0 3.0 7.5
İŞL704 Family Firm Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL705 Strategic Human Resource Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL706 Organisational Behavior And Organisational Psychology 3 0 0 3.0 7.5
İŞL707 Entrerprenuership And Smes Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL708 Advanced StudIIes in Human Resource Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL709 Theory Of Leadership 3 0 0 3.0 7.5
İŞL710 Theory Of Motivation 3 0 0 3.0 7.5
İŞL711 Theory Of Organisations 3 0 0 3.0 7.5
İŞL712 Management TheorIIes 3 0 0 3.0 7.5
İŞL713 Total Quality Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL714 Performance Management in Business 3 0 0 3.0 7.5
İŞL715 International Business Management 3 0 0 3.0 7.6
İŞL716 Customer Relationship Marketing 3 0 0 3.0 7.5
İŞL717 Consumer Behaviours 3 0 0 3.0 7.5
İŞL718 Global Marketing Management And Strategies 3 0 0 3.0 7.5
İŞL719 Contemporary Marketing Issues 3 0 0 3.0 7.5
İŞL720 Social Brands 3 0 0 3.0 7.5
İŞL721 Finance Theories 3 0 0 3.0 7.5
İŞL722 Advanced Cost Accounting Practises 3 0 0 3.0 7.5
İŞL723 Investment Analysis and Portfolio Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL724 Investment Analysis And Portfolio Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL725 International Finance Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL726 Current Accounting Problems 3 0 0 3.0 7.5
İŞL727 Current Financial Problems 3 0 0 3.0 7.5
İŞL728 Advanced Financial Accounting Practices 3 0 0 3.0 7.5
İŞL729 Behavioral Finance 3 0 0 3.0 7.5
İŞL730 Derivative Markets 3 0 0 3.0 7.5
İŞL731 Statistical Data Analysis Using Spss 3 0 0 3.0 7.5
İŞL732 Correlation Analysis Methods in Statistics 3 0 0 3.0 7.5
İŞL733 Multivariate Statistical Methods 3 0 0 3.0 7.5
İŞL734 Production Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL735 Operations Research 3 0 0 3.0 7.5
İŞL741 Technology Management and Competition 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
İŞL701 Contemporary Approaches in Strategic Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL702 Global Entrepreneurship And Merger And Acquisition Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL703 Organisational Communication 3 0 0 3.0 7.5
İŞL704 Family Firm Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL705 Strategic Human Resource Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL706 Organisational Behavior And Organisational Psychology 3 0 0 3.0 7.5
İŞL707 Entrerprenuership And Smes Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL708 Advanced StudIIes in Human Resource Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL709 Theory Of Leadership 3 0 0 3.0 7.5
İŞL710 Theory Of Motivation 3 0 0 3.0 7.5
İŞL711 Theory Of Organisations 3 0 0 3.0 7.5
İŞL712 Management TheorIIes 3 0 0 3.0 7.5
İŞL713 Total Quality Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL714 Performance Management in Business 3 0 0 3.0 7.5
İŞL715 International Business Management 3 0 0 3.0 7.6
İŞL716 Customer Relationship Marketing 3 0 0 3.0 7.5
İŞL717 Consumer Behaviours 3 0 0 3.0 7.5
İŞL718 Global Marketing Management And Strategies 3 0 0 3.0 7.5
İŞL719 Contemporary Marketing Issues 3 0 0 3.0 7.5
İŞL720 Social Brands 3 0 0 3.0 7.5
İŞL721 Finance Theories 3 0 0 3.0 7.5
İŞL722 Advanced Cost Accounting Practises 3 0 0 3.0 7.5
İŞL723 Investment Analysis and Portfolio Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL724 Investment Analysis And Portfolio Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL725 International Finance Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL726 Current Accounting Problems 3 0 0 3.0 7.5
İŞL727 Current Financial Problems 3 0 0 3.0 7.5
İŞL728 Advanced Financial Accounting Practices 3 0 0 3.0 7.5
İŞL729 Behavioral Finance 3 0 0 3.0 7.5
İŞL730 Derivative Markets 3 0 0 3.0 7.5
İŞL731 Statistical Data Analysis Using Spss 3 0 0 3.0 7.5
İŞL732 Correlation Analysis Methods in Statistics 3 0 0 3.0 7.5
İŞL733 Multivariate Statistical Methods 3 0 0 3.0 7.5
İŞL734 Production Management 3 0 0 3.0 7.5
İŞL735 Operations Research 3 0 0 3.0 7.5