Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Social Sciences - Public Administration

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Third Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 2. Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 3. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
 4. Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
 5. Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 6. Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 7. Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 8. Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 9. Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
 10. Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 11. Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
 12. Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
 13. Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
KYL726Methodologies Of Social Sciences Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 30.0
Total 3 0 0 3.0 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
KYL726Methodologies Of Social Sciences Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMDRSeminar Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 7 0 0 3.0 30.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
KYL701 Theories Of Administration And Public Administration 3 0 0 3.0 7.5
KYL702 Comparative Public Administration 3 0 0 3.0 7.5
KYL703 Contemporary Issues in Local Administration 3 0 0 3.0 7.5
KYL704 Bureaucracy 3 0 0 3.0 7.5
KYL705 Development Of Turkish Public Administration 3 0 0 3.0 7.5
KYL706 Urban Politics 3 0 0 3.0 7.5
KYL707 Sustainable City And Housing Policies 3 0 0 3.0 7.5
KYL708 Systems Of Environmental Administration 3 0 0 3.0 7.5
KYL709 Socio-Political Effects Of Environmental Problems 3 0 0 3.0 7.5
KYL710 Political Ecology 3 0 0 3.0 7.5
KYL711 Political Parties in Turkey 3 0 0 3.0 7.5
KYL712 Fundamental Rights And Freedoms in Turkish Constitutions 3 0 0 3.0 7.5
KYL713 Constitutional Theory 3 0 0 3.0 7.5
KYL714 Globalisation And International Politics 3 0 0 3.0 7.5
KYL715 Political Theory And International Relations 3 0 0 3.0 7.5
KYL716 Foreign Policy And National Security Concerns Of Post- Cold War Turkey 3 0 0 3.0 7.5
KYL717 International Organisations 3 0 0 3.0 7.5
KYL718 Analysis Of Public Reform 3 0 0 3.0 7.5
KYL719 Issues in Discipline Of Public Administration 3 0 0 3.0 7.5
KYL720 Administration in The Republican Era 3 0 0 3.0 0.0
KYL721 Analysis Of Public Policy 3 0 0 3.0 7.5
KYL722 Contemporary Political Theory 3 0 0 3.0 7.5
KYL723 Theories Of Democracy 3 0 0 3.0 7.5
KYL724 Hegemony, Discourse And ideology 3 0 0 3.0 7.5
KYL725 Theories Of Modern State 3 0 0 3.0 7.5
KYL727 Political Structure Of Turkey 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
KYL701 Theories Of Administration And Public Administration 3 0 0 3.0 0.0
KYL702 Comparative Public Administration 3 0 0 3.0 0.0
KYL703 Contemporary Issues in Local Administration 3 0 0 3.0 0.0
KYL704 Bureaucracy 3 0 0 3.0 0.0
KYL705 Development Of Turkish Public Administration 3 0 0 3.0 0.0
KYL706 Urban Politics 3 0 0 3.0 0.0
KYL707 Sustainable City And Housing Policies 3 0 0 3.0 0.0
KYL708 Systems Of Environmental Administration 3 0 0 3.0 0.0
KYL709 Socio-Political Effects Of Environmental Problems 3 0 0 3.0 0.0
KYL710 Political Ecology 3 0 0 3.0 0.0
KYL711 Political Parties in Turkey 3 0 0 3.0 0.0
KYL712 Fundamental Rights And Freedoms in Turkish Constitutions 3 0 0 3.0 0.0
KYL713 Constitutional Theory 3 0 0 3.0 0.0
KYL714 Globalisation And International Politics 3 0 0 3.0 0.0
KYL715 Political Theory And International Relations 3 0 0 3.0 0.0
KYL716 Foreign Policy And National Security Concerns Of Post- Cold War Turkey 3 0 0 3.0 0.0
KYL717 International Organisations 3 0 0 3.0 0.0
KYL718 Analysis Of Public Reform 3 0 0 3.0 0.0
KYL719 Issues in Discipline Of Public Administration 3 0 0 3.0 0.0
KYL720 Administration in The Republican Era 3 0 0 3.0 0.0
KYL721 Analysis Of Public Policy 3 0 0 3.0 0.0
KYL722 Contemporary Political Theory 3 0 0 3.0 0.0
KYL723 Theories Of Democracy 3 0 0 3.0 0.0
KYL724 Hegemony, Discourse And ideology 3 0 0 3.0 0.0
KYL725 Theories Of Modern State 3 0 0 3.0 0.0
KYL727 Political Structure Of Turkey 3 0 0 3.0 0.0