Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Social Sciences - Public Administration

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Third Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 2. Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 3. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
 4. Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
 5. Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 6. Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 7. Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 8. Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 9. Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
 10. Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 11. Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
 12. Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
 13. Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
KYL726Methodologies Of Social Sciences 927001 3 0 0 0.0
SBE1Optional Subject 927003 0 0 0 30.0
Total 3 0 0 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
KYL726Methodologies Of Social Sciences 927001 3 0 0 0.0
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0
SBE2Optional Subject 927003 0 0 0 30.0
SBESEMDRSeminar 927001 0 0 0 0.0
Total 7 0 0 30.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0
Total 4 0 0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0
Total 4 0 0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0
Total 4 0 0 30.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0
Total 4 0 0 30.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0
Total 4 0 0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
SBE100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0
SBETEZThesis 927001 0 0 0 30.0
Total 4 0 0 30.0
SBE1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
KYL701 Theories Of Administration And Public Administration 927001 3 0 0 7.5
KYL702 Comparative Public Administration 927001 3 0 0 7.5
KYL703 Contemporary Issues in Local Administration 927001 3 0 0 7.5
KYL704 Bureaucracy 927001 3 0 0 7.5
KYL705 Development Of Turkish Public Administration 927001 3 0 0 7.5
KYL706 Urban Politics 927001 3 0 0 7.5
KYL707 Sustainable City And Housing Policies 927001 3 0 0 7.5
KYL708 Systems Of Environmental Administration 927001 3 0 0 7.5
KYL709 Socio-Political Effects Of Environmental Problems 927001 3 0 0 7.5
KYL710 Political Ecology 927001 3 0 0 7.5
KYL711 Political Parties in Turkey 927001 3 0 0 7.5
KYL712 Fundamental Rights And Freedoms in Turkish Constitutions 927001 3 0 0 7.5
KYL713 Constitutional Theory 927001 3 0 0 7.5
KYL714 Globalisation And International Politics 927001 3 0 0 7.5
KYL715 Political Theory And International Relations 927001 3 0 0 7.5
KYL716 Foreign Policy And National Security Concerns Of Post- Cold War Turkey 927001 3 0 0 7.5
KYL717 International Organisations 927001 3 0 0 7.5
KYL718 Analysis Of Public Reform 927001 3 0 0 7.5
KYL719 Issues in Discipline Of Public Administration 927001 3 0 0 7.5
KYL720 Administration in The Republican Era 927001 3 0 0 0.0
KYL721 Analysis Of Public Policy 927001 3 0 0 7.5
KYL722 Contemporary Political Theory 927001 3 0 0 7.5
KYL723 Theories Of Democracy 927001 3 0 0 7.5
KYL724 Hegemony, Discourse And ideology 927001 3 0 0 7.5
KYL725 Theories Of Modern State 927001 3 0 0 7.5
KYL727 Political Structure Of Turkey 927001 3 0 0 7.5
SBE2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
KYL701 Theories Of Administration And Public Administration 927001 3 0 0 0.0
KYL702 Comparative Public Administration 927001 3 0 0 0.0
KYL703 Contemporary Issues in Local Administration 927001 3 0 0 0.0
KYL704 Bureaucracy 927001 3 0 0 0.0
KYL705 Development Of Turkish Public Administration 927001 3 0 0 0.0
KYL706 Urban Politics 927001 3 0 0 0.0
KYL707 Sustainable City And Housing Policies 927001 3 0 0 0.0
KYL708 Systems Of Environmental Administration 927001 3 0 0 0.0
KYL709 Socio-Political Effects Of Environmental Problems 927001 3 0 0 0.0
KYL710 Political Ecology 927001 3 0 0 0.0
KYL711 Political Parties in Turkey 927001 3 0 0 0.0
KYL712 Fundamental Rights And Freedoms in Turkish Constitutions 927001 3 0 0 0.0
KYL713 Constitutional Theory 927001 3 0 0 0.0
KYL714 Globalisation And International Politics 927001 3 0 0 0.0
KYL715 Political Theory And International Relations 927001 3 0 0 0.0
KYL716 Foreign Policy And National Security Concerns Of Post- Cold War Turkey 927001 3 0 0 0.0
KYL717 International Organisations 927001 3 0 0 0.0
KYL718 Analysis Of Public Reform 927001 3 0 0 0.0
KYL719 Issues in Discipline Of Public Administration 927001 3 0 0 0.0
KYL720 Administration in The Republican Era 927001 3 0 0 0.0
KYL721 Analysis Of Public Policy 927001 3 0 0 0.0
KYL722 Contemporary Political Theory 927001 3 0 0 0.0
KYL723 Theories Of Democracy 927001 3 0 0 0.0
KYL724 Hegemony, Discourse And ideology 927001 3 0 0 0.0
KYL725 Theories Of Modern State 927001 3 0 0 0.0
KYL727 Political Structure Of Turkey 927001 3 0 0 0.0