Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Clinical Neuroscience

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Third Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
 2. Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
 3. Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
 4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
 5. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
 6. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
 7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
 8. En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
 9. Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
 10. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
 11. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
 12. Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE-1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminar Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Total 4 4 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Total 4 0 0 0.0 30.0
Semester 9
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 10
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 11
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 12
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
İKSB701 Introduction to Clinical Neuroscience 4 0 0 4.0 0.0
İKSB703 Basic Principles of the Nervous System 5 0 0 5.0 0.0
İKSB705 Functional Structures of the Nervous System 4 0 0 4.0 0.0
İKSB707 Functional anatomy of the Central Nervous System 3 0 0 3.0 0.0
İKSB710 Advanced Neuroanatomy 2 2 0 3.0 0.0
İKSB712 Advanced Research Techniques in Neurvous System 2 2 0 3.0 0.0
İKSB713 Neurogenetic Models 3 0 0 3.0 0.0
İKSB715 Disorders of the Cognitive Neural Networks 3 0 0 3.0 0.0
İKSB716 Neurobiology of the Senses and Pain 3 0 0 3.0 0.0
İKSB719 Schizophrenia and Mental Disorders 3 0 0 3.0 0.0
KSB701 Introduction To Clinical Neuroscience 4 0 0 4.0 6.0
KSB702 Clinical Neurophysiopathology 3 0 0 3.0 6.0
KSB703 Basic Principles Of The Nervous System 5 0 0 5.0 6.0
KSB704 Electroencephalography 2 2 0 3.0 6.0
KSB705 Functional Structures Of The Nervous System 4 0 0 4.0 6.0
KSB706 Clinical Neuro-Ophthalmology 2 2 0 3.0 6.0
KSB707 Functional Anatomy Of The Central Nervous System 3 0 0 3.0 6.0
KSB708 Clinical Neuroendocrinology 2 2 0 3.0 6.0
KSB709 Pathologies Of The Spinal Cord And Peripheral Nervous System 3 0 0 3.0 6.0
KSB710 Advanced Neuroanatomy 2 2 0 3.0 6.0
KSB711 Functional Brain Imaging 3 0 0 3.0 6.0
KSB713 Neurogenetic Models 3 0 0 3.0 6.0
KSB714 Membrane Structure, Function And Disorders 3 0 0 3.0 6.0
KSB715 Disorders Of The Cognitive Neural Networks 3 0 0 3.0 6.0
KSB716 Neurobiology Of The Senses And Pain 3 0 0 3.0 6.0
KSB717 Motor Control Disorders 3 0 0 3.0 6.0
KSB718 Disorders Of The Central Nervous System 3 0 0 3.0 6.0
KSB719 Schizophrenia And Mental Disorders 3 0 0 3.0 6.0
KSB720 NeuroImaging Of The Nervous System 2 2 0 3.0 6.0
KSB721 Surgical Pathologies Of The Central Nervous System And Treatments 3 0 0 3.0 6.0
KSB723 Organization Of The Language in Brain And its Function 2 2 0 3.0 6.0
KSB724 Article Presentation 2 2 0 3.0 0.0
KSB725 injuries Of The Peripheral Nervous System And Treatments 3 0 0 3.0 6.0
KSB726 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
İKSB701 Introduction to Clinical Neuroscience 4 0 0 4.0 0.0
İKSB703 Basic Principles of the Nervous System 5 0 0 5.0 0.0
İKSB705 Functional Structures of the Nervous System 4 0 0 4.0 0.0
İKSB707 Functional anatomy of the Central Nervous System 3 0 0 3.0 0.0
İKSB710 Advanced Neuroanatomy 2 2 0 3.0 0.0
İKSB712 Advanced Research Techniques in Neurvous System 2 2 0 3.0 0.0
İKSB713 Neurogenetic Models 3 0 0 3.0 0.0
İKSB715 Disorders of the Cognitive Neural Networks 3 0 0 3.0 0.0
İKSB716 Neurobiology of the Senses and Pain 3 0 0 3.0 0.0
İKSB719 Schizophrenia and Mental Disorders 3 0 0 3.0 0.0
KSB701 Introduction To Clinical Neuroscience 4 0 0 4.0 6.0
KSB702 Clinical Neurophysiopathology 3 0 0 3.0 6.0
KSB703 Basic Principles Of The Nervous System 5 0 0 5.0 6.0
KSB704 Electroencephalography 2 2 0 3.0 6.0
KSB705 Functional Structures Of The Nervous System 4 0 0 4.0 6.0
KSB706 Clinical Neuro-Ophthalmology 2 2 0 3.0 6.0
KSB707 Functional Anatomy Of The Central Nervous System 3 0 0 3.0 6.0
KSB708 Clinical Neuroendocrinology 2 2 0 3.0 6.0
KSB709 Pathologies Of The Spinal Cord And Peripheral Nervous System 3 0 0 3.0 6.0
KSB710 Advanced Neuroanatomy 2 2 0 3.0 6.0
KSB711 Functional Brain Imaging 3 0 0 3.0 6.0
KSB713 Neurogenetic Models 3 0 0 3.0 6.0
KSB714 Membrane Structure, Function And Disorders 3 0 0 3.0 6.0
KSB715 Disorders Of The Cognitive Neural Networks 3 0 0 3.0 6.0
KSB716 Neurobiology Of The Senses And Pain 3 0 0 3.0 6.0
KSB717 Motor Control Disorders 3 0 0 3.0 6.0
KSB718 Disorders Of The Central Nervous System 3 0 0 3.0 6.0
KSB719 Schizophrenia And Mental Disorders 3 0 0 3.0 6.0
KSB720 NeuroImaging Of The Nervous System 2 2 0 3.0 6.0
KSB721 Surgical Pathologies Of The Central Nervous System And Treatments 3 0 0 3.0 6.0
KSB723 Organization Of The Language in Brain And its Function 2 2 0 3.0 6.0
KSB724 Article Presentation 2 2 0 3.0 0.0
KSB725 injuries Of The Peripheral Nervous System And Treatments 3 0 0 3.0 6.0
KSB726 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0