Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Surgery (Veterinary)

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Third Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 6. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 7. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 8. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 9. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 10. Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
 11. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 13. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 14. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SBE-1Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 0 0 0 0.0 0.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Optional Subject SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminar Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Total 4 4 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 9
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 10
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 11
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0
Semester 12
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Total 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
VCR702 Basic Radiological Principles 2 2 0 3.0 0.0
VCR703 Specific Radiology Techniques and Applications 2 2 0 3.0 0.0
VCR704 General and Local Anesthesia in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR705 Premedication and Application Techniques 3 0 0 3.0 0.0
VCR706 Basic Principles In Anaestesia 2 2 0 3.0 0.0
VCR707 Triage, First Aid, and Reanimation 3 0 0 3.0 0.0
VCR708 Basic Ultrasonography Techniques 2 2 0 3.0 0.0
VCR709 Asepsis, Antisepsis, Dressing, and Bandage Applications; and the General Features of Surgical Suture Materials 2 2 0 3.0 0.0
VCR710 Fundamental Principles of Wound Healing 3 0 0 3.0 0.0
VCR711 Electrolyte Balance and Aqua Theraphy in Veterinary Surgery 3 0 0 3.0 0.0
VCR712 Inflammation, Specific Inflammations, and Traumatic Lesions in Soft Tissue 2 2 0 3.0 0.0
VCR713 Surgical Lesions of Cutaneous and Subcutaneous Mucosal Sacs 3 0 0 3.0 0.0
VCR714 Diagnostic and Treatment Methods of Tendinitis and Tendovaginitis 2 2 0 3.0 0.0
VCR715 Diagnosis and Treatment of Joint Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VCR716 Diagnosis and Treatment of Ear Diseases of Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VCR717 Air Sacs in Horses and Surgical Lesions of Sinuses 3 0 0 3.0 0.0
VCR718 Diagnosis and Treatment of Dental Diseases of Large and Small Animals 3 0 0 3.0 0.0
VCR719 Surgical Lesions of Neck 2 2 0 3.0 0.0
VCR720 Abdomen Region Trauma and Contussions in Veterinary Surgery 2 2 0 3.0 0.0
VCR721 Gastrointestinal Surgical Diseases in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR722 Urogenital Surgery on Large and Small Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR723 Ophtalmic Examination and Diagnostic Methods in Veterinary Medicine 2 2 0 3.0 0.0
VCR724 Diagnosis and Treatment of Conjunctival and Corneal Diseases in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR725 Diagnosis and Treatment of Tractus Uvealis, Lens, and Retinal Diseases of Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR726 Eye Emergencies in Veterinary Surgery 2 2 0 3.0 0.0
VCR727 Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases in Veterinary Medicine 2 2 0 3.0 0.0
VCR728 Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases in Veterinary Medicine 3 0 0 3.0 0.0
VCR729 Treatment Techniques Applied in the Columna Vertebralis Lesions of Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR730 Diagnosis and Treatment Methods of Peripheral Nerve Disorders in Veterinary Medicine 3 0 0 3.0 0.0
VCR731 General Principles in Veterinary Orthopedics and Traumatology 2 2 0 3.0 0.0
VCR732 Conservative and Operative Treatment of Orthopaedic Lesions in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR733 Diagnosis and Treatment of Joint Diseases of Small Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR734 Fracture Complications, Infections, and Graft Applications 3 0 0 3.0 0.0
VCR735 Foot Diseases of Large Animals 3 0 0 3.0 0.0
VCR736 Reasons of Horse Colic and Diagnosis Methods 3 0 0 3.0 0.0
VCR737 Laryngeal Hemiplegia; Causes, Diagnosis, and Treatment 3 0 0 3.0 0.0
VCR738 Causes of Lameness in Horses 3 0 0 3.0 0.0
VCR739 Horse Castration 3 0 0 3.0 0.0
VCR740 Laparoscopy in Veterinary Surgery 3 0 0 3.0 0.0
VCR741 Anaesthesiology and Reanimation Techniques in Wild Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR742 Diagnosis and Treatment Methods of Surgical Diseases in Wild Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR743 Postoperative Care and Rehabilitation of Wild Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR745 Implant Technology in Veterinary Orthopaedics 3 0 0 3.0 3.0
VCR746 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Optional Subject
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
VCR702 Basic Radiological Principles 2 2 0 3.0 0.0
VCR703 Specific Radiology Techniques and Applications 2 2 0 3.0 0.0
VCR704 General and Local Anesthesia in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR705 Premedication and Application Techniques 3 0 0 3.0 0.0
VCR706 Basic Principles In Anaestesia 2 2 0 3.0 0.0
VCR707 Triage, First Aid, and Reanimation 3 0 0 3.0 0.0
VCR708 Basic Ultrasonography Techniques 2 2 0 3.0 0.0
VCR709 Asepsis, Antisepsis, Dressing, and Bandage Applications; and the General Features of Surgical Suture Materials 2 2 0 3.0 0.0
VCR710 Fundamental Principles of Wound Healing 3 0 0 3.0 0.0
VCR711 Electrolyte Balance and Aqua Theraphy in Veterinary Surgery 3 0 0 3.0 0.0
VCR712 Inflammation, Specific Inflammations, and Traumatic Lesions in Soft Tissue 2 2 0 3.0 0.0
VCR713 Surgical Lesions of Cutaneous and Subcutaneous Mucosal Sacs 3 0 0 3.0 0.0
VCR714 Diagnostic and Treatment Methods of Tendinitis and Tendovaginitis 2 2 0 3.0 0.0
VCR715 Diagnosis and Treatment of Joint Diseases 3 0 0 3.0 0.0
VCR716 Diagnosis and Treatment of Ear Diseases of Domestic Animals 3 0 0 3.0 0.0
VCR717 Air Sacs in Horses and Surgical Lesions of Sinuses 3 0 0 3.0 0.0
VCR718 Diagnosis and Treatment of Dental Diseases of Large and Small Animals 3 0 0 3.0 0.0
VCR719 Surgical Lesions of Neck 2 2 0 3.0 0.0
VCR720 Abdomen Region Trauma and Contussions in Veterinary Surgery 2 2 0 3.0 0.0
VCR721 Gastrointestinal Surgical Diseases in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR722 Urogenital Surgery on Large and Small Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR723 Ophtalmic Examination and Diagnostic Methods in Veterinary Medicine 2 2 0 3.0 0.0
VCR724 Diagnosis and Treatment of Conjunctival and Corneal Diseases in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR725 Diagnosis and Treatment of Tractus Uvealis, Lens, and Retinal Diseases of Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR726 Eye Emergencies in Veterinary Surgery 2 2 0 3.0 0.0
VCR727 Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases in Veterinary Medicine 2 2 0 3.0 0.0
VCR728 Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases in Veterinary Medicine 3 0 0 3.0 0.0
VCR729 Treatment Techniques Applied in the Columna Vertebralis Lesions of Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR730 Diagnosis and Treatment Methods of Peripheral Nerve Disorders in Veterinary Medicine 3 0 0 3.0 0.0
VCR731 General Principles in Veterinary Orthopedics and Traumatology 2 2 0 3.0 0.0
VCR732 Conservative and Operative Treatment of Orthopaedic Lesions in Domestic Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR733 Diagnosis and Treatment of Joint Diseases of Small Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR734 Fracture Complications, Infections, and Graft Applications 3 0 0 3.0 0.0
VCR735 Foot Diseases of Large Animals 3 0 0 3.0 0.0
VCR736 Reasons of Horse Colic and Diagnosis Methods 3 0 0 3.0 0.0
VCR737 Laryngeal Hemiplegia; Causes, Diagnosis, and Treatment 3 0 0 3.0 0.0
VCR738 Causes of Lameness in Horses 3 0 0 3.0 0.0
VCR739 Horse Castration 3 0 0 3.0 0.0
VCR740 Laparoscopy in Veterinary Surgery 3 0 0 3.0 0.0
VCR741 Anaesthesiology and Reanimation Techniques in Wild Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR742 Diagnosis and Treatment Methods of Surgical Diseases in Wild Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR743 Postoperative Care and Rehabilitation of Wild Animals 2 2 0 3.0 0.0
VCR745 Implant Technology in Veterinary Orthopaedics 3 0 0 3.0 0.0
VCR746 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0