Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Graduate School of Health Sciences - Surgery (Veterinary)

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Third Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 6. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 7. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 8. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 9. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 10. Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
 11. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 13. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 14. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
CSBE-1Elective I 927003 0 0 0 0.0 0.0
VCR709Asepsis, Antisepsis, Dressing, and Bandage Applications; and the General Features of Surgical Suture Materials 927001 2 2 0 0.0 3.0
VCR722Urogenital Surgery on Large and Small Animals 927001 2 2 0 0.0 3.0
VCR723Ophtalmic Examination and Diagnostic Methods in Veterinary Medicine 927001 2 2 0 0.0 3.0
VCR746Scientific Research Methods and Ethics 927001 3 0 0 0.0 3.0
Total 9 6 0 0.0 12.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
CSBE-2Elective III 927003 0 0 0 0.0 0.0
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminar 927001 0 4 0 0.0 0.0
Total 4 4 0 0.0 0.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 8 0 0 0.0 0.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 8 0 0 0.0 0.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 8 0 0 0.0 0.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 8 0 0 0.0 0.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 8 0 0 0.0 0.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
SAUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZThesis 927001 4 0 0 0.0 0.0
Total 8 0 0 0.0 0.0
CSBE-1 / Elective I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
VCR702 Basic Radiological Principles 927001 2 2 0 6.0
VCR703 Specific Radiology Techniques and Applications 927001 2 2 0 6.0
VCR704 General and Local Anesthesia in Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR705 Premedication and Application Techniques 927001 3 0 0 6.0
VCR706 Basic Principles In Anaestesia 927001 2 2 0 6.0
VCR707 Triage, First Aid, and Reanimation 927001 3 0 0 6.0
VCR708 Basic Ultrasonography Techniques 927001 2 2 0 6.0
VCR710 Fundamental Principles of Wound Healing 927001 3 0 0 6.0
VCR711 Electrolyte Balance and Aqua Theraphy in Veterinary Surgery 927001 3 0 0 6.0
VCR712 Inflammation, Specific Inflammations, and Traumatic Lesions in Soft Tissue 927001 2 2 0 6.0
VCR713 Surgical Lesions of Cutaneous and Subcutaneous Mucosal Sacs 927001 3 0 0 6.0
VCR714 Diagnostic and Treatment Methods of Tendinitis and Tendovaginitis 927001 2 2 0 6.0
VCR715 Diagnosis and Treatment of Joint Diseases 927001 3 0 0 6.0
VCR716 Diagnosis and Treatment of Ear Diseases of Domestic Animals 927001 3 0 0 6.0
VCR717 Air Sacs in Horses and Surgical Lesions of Sinuses 927001 3 0 0 6.0
VCR718 Diagnosis and Treatment of Dental Diseases of Large and Small Animals 927001 3 0 0 6.0
VCR719 Surgical Lesions of Neck 927001 2 2 0 6.0
VCR720 Abdomen Region Trauma and Contussions in Veterinary Surgery 927001 2 2 0 6.0
VCR721 Gastrointestinal Surgical Diseases in Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR724 Diagnosis and Treatment of Conjunctival and Corneal Diseases in Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR725 Diagnosis and Treatment of Tractus Uvealis, Lens, and Retinal Diseases of Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR726 Eye Emergencies in Veterinary Surgery 927001 2 2 0 6.0
VCR727 Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases in Veterinary Medicine 927001 2 2 0 6.0
VCR728 Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases in Veterinary Medicine 927001 3 0 0 6.0
VCR729 Treatment Techniques Applied in the Columna Vertebralis Lesions of Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR730 Diagnosis and Treatment Methods of Peripheral Nerve Disorders in Veterinary Medicine 927001 3 0 0 6.0
VCR731 General Principles in Veterinary Orthopedics and Traumatology 927001 2 2 0 6.0
VCR732 Conservative and Operative Treatment of Orthopaedic Lesions in Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR733 Diagnosis and Treatment of Joint Diseases of Small Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR734 Fracture Complications, Infections, and Graft Applications 927001 3 0 0 6.0
VCR735 Foot Diseases of Large Animals 927001 3 0 0 6.0
VCR736 Reasons of Horse Colic and Diagnosis Methods 927001 3 0 0 6.0
VCR737 Laryngeal Hemiplegia; Causes, Diagnosis, and Treatment 927001 3 0 0 6.0
VCR738 Causes of Lameness in Horses 927001 3 0 0 6.0
VCR739 Horse Castration 927001 3 0 0 6.0
VCR740 Laparoscopy in Veterinary Surgery 927001 3 0 0 6.0
VCR741 Anaesthesiology and Reanimation Techniques in Wild Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR742 Diagnosis and Treatment Methods of Surgical Diseases in Wild Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR743 Postoperative Care and Rehabilitation of Wild Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR745 Implant Technology in Veterinary Orthopaedics 927001 3 0 0 0.0
CSBE-2 / Elective III
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
VCR702 Basic Radiological Principles 927001 2 2 0 6.0
VCR703 Specific Radiology Techniques and Applications 927001 2 2 0 6.0
VCR704 General and Local Anesthesia in Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR705 Premedication and Application Techniques 927001 3 0 0 6.0
VCR706 Basic Principles In Anaestesia 927001 2 2 0 6.0
VCR707 Triage, First Aid, and Reanimation 927001 3 0 0 6.0
VCR708 Basic Ultrasonography Techniques 927001 2 2 0 6.0
VCR710 Fundamental Principles of Wound Healing 927001 3 0 0 6.0
VCR711 Electrolyte Balance and Aqua Theraphy in Veterinary Surgery 927001 3 0 0 6.0
VCR712 Inflammation, Specific Inflammations, and Traumatic Lesions in Soft Tissue 927001 2 2 0 6.0
VCR713 Surgical Lesions of Cutaneous and Subcutaneous Mucosal Sacs 927001 3 0 0 6.0
VCR714 Diagnostic and Treatment Methods of Tendinitis and Tendovaginitis 927001 2 2 0 6.0
VCR715 Diagnosis and Treatment of Joint Diseases 927001 3 0 0 6.0
VCR716 Diagnosis and Treatment of Ear Diseases of Domestic Animals 927001 3 0 0 6.0
VCR717 Air Sacs in Horses and Surgical Lesions of Sinuses 927001 3 0 0 6.0
VCR718 Diagnosis and Treatment of Dental Diseases of Large and Small Animals 927001 3 0 0 6.0
VCR719 Surgical Lesions of Neck 927001 2 2 0 6.0
VCR720 Abdomen Region Trauma and Contussions in Veterinary Surgery 927001 2 2 0 6.0
VCR721 Gastrointestinal Surgical Diseases in Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR724 Diagnosis and Treatment of Conjunctival and Corneal Diseases in Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR725 Diagnosis and Treatment of Tractus Uvealis, Lens, and Retinal Diseases of Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR726 Eye Emergencies in Veterinary Surgery 927001 2 2 0 6.0
VCR727 Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases in Veterinary Medicine 927001 2 2 0 6.0
VCR728 Diagnosis and Treatment Methods of Neurosurgical Diseases in Veterinary Medicine 927001 3 0 0 6.0
VCR729 Treatment Techniques Applied in the Columna Vertebralis Lesions of Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR730 Diagnosis and Treatment Methods of Peripheral Nerve Disorders in Veterinary Medicine 927001 3 0 0 6.0
VCR731 General Principles in Veterinary Orthopedics and Traumatology 927001 2 2 0 6.0
VCR732 Conservative and Operative Treatment of Orthopaedic Lesions in Domestic Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR733 Diagnosis and Treatment of Joint Diseases of Small Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR734 Fracture Complications, Infections, and Graft Applications 927001 3 0 0 6.0
VCR735 Foot Diseases of Large Animals 927001 3 0 0 0.0
VCR736 Reasons of Horse Colic and Diagnosis Methods 927001 3 0 0 6.0
VCR737 Laryngeal Hemiplegia; Causes, Diagnosis, and Treatment 927001 3 0 0 6.0
VCR738 Causes of Lameness in Horses 927001 3 0 0 6.0
VCR739 Horse Castration 927001 3 0 0 6.0
VCR740 Laparoscopy in Veterinary Surgery 927001 3 0 0 6.0
VCR741 Anaesthesiology and Reanimation Techniques in Wild Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR742 Diagnosis and Treatment Methods of Surgical Diseases in Wild Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR743 Postoperative Care and Rehabilitation of Wild Animals 927001 2 2 0 6.0
VCR745 Implant Technology in Veterinary Orthopaedics 927001 3 0 0 0.0