Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Anestezi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

1992 tarihinde Anestezi Programı açılmıştır

Kazanılan Derece

Anestezi programını bitirenlere “Anestezi Sağlık Teknikeri” unvanı verilir

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anestezi / Anestezi Teknisyenliği bölümlerinden sınavsız geçiş ile öğrenci gelmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Anestezi uygulaması esnasında anestezi hekimi ile işbirliği içinde çalışacak anestezi teknikerlerini yetiştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, hastaneler, ameliyathaneler, tıp merkezlerinde çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi
-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
bölümlerine DGS ile geçiş yapılmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bİr vize bir final sınavı

Mezuniyet Koşulları

Anestezi Programından mezun olmak için, verilen derslerden 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 60 puan alarak geçmiş olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 0 362 3121919-6388 Öğr. Gör. Ramazan Bayram KARAKAYA

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 3. İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
 4. Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
 5. Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
 6. Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
 7. Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 8. Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 9. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
 10. Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 11. Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 12. Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 13. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
 14. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
 15. Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 16. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
 • Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
 • Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
 • Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 • Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ANS-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 5.0 1.0
ANS101Anatomi 927001 2 0 0 5.0 2.0
ANS103Fizyoloji-I 927001 2 0 0 5.0 2.0
ANS105Genel Farmakoloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
ANS107Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar 927001 2 7 0 7.0 6.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 7 0 30.0 19.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ANS-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 2.0 1.0
ANS102Fizyoloji-II 927001 2 0 0 5.0 2.0
ANS104Anestezi Uygulama-I 927001 2 6 0 7.0 5.0
ANS106Anestezik Farmakoloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
STJ102Yaz Stajı-I 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 12 6 0 30.0 16.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ANS-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 3.0 1.0
ANS201Reanimasyon I 927001 2 6 0 8.0 5.0
ANS203Klinik Anestezi I 927001 0 4 0 4.0 2.0
ANS205Mesleki Uygulamalar 927001 3 6 0 10.0 6.0
ANS207Sistem Hastalıkları II 927001 2 2 0 5.0 3.0
Toplam 7 18 0 30.0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ANS-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 10.0 1.0
ANS202Reanimasyon II 927001 2 2 0 5.0 3.0
ANS204Klinik Anestezi II 927001 2 4 0 7.0 4.0
ANS206Anestezi Uygulama II 927001 2 4 0 8.0 4.0
Toplam 6 10 0 30.0 12.0
ANS-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANS109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 1 2 0 3.0
ANS111 Tıbbi Terminoloji 927001 2 0 0 2.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANS-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANS108 Sistem Hastalıkları-I 927001 2 0 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
ANS-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANS209 Enfeksiyon Hastalıkları 927001 3 0 0 3.0
ANS-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANS208 İlk Yardım 927001 2 0 0 4.0
ANS210 Meslek Etiği 927001 1 0 0 2.0
ANS212 Çevre Koruma 927001 2 0 0 2.0
ANS214 Sağlık Yönetimi 927001 2 0 0 2.0