Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Optisyenlik Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde Eğitim-Öğretimini sürdürmekte olan Optisyenlik Önlisans Programı 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılından itibaren kapatılarak okulumuz bünyesine aktarılmıştır.

Kazanılan Derece

Optisyenlik programını bitirenlere "Optisyen" unvanı verilir

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS-1 puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Yetkili uzman doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir.
Çağdaş elektronik makine ve teçhizatla donatılmış Optisyenlik Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz optik dükkanı açabilecek tek yetkili elemanlardır.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanı kazanmaktadırlar. Kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi özel sektörde de iş bulabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizik bölümüne DGS ile geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir vize bir final sınavı

Mezuniyet Koşulları

Optisyenlik Programı’ndan mezun olmak için, verilen derslerden 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 60 puan alarak geçmiş olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 0 362 3121919-6330 Öğr. Gör. Hayrettin KATİPOĞLU

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Optisyenlik alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.
 2. Optisyenlik alanı ile ilgili terimleri açıklar
 3. Optisyenlik alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.
 4. Optisyenlik alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme bilgisine sahip olur.
 5. Optisyenlik alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
 6. Optisyenlik alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerini, sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.
 7. Optisyenlik alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 8. Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir
 9. Optisyenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 10. Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir, çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uyar.
 11. Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, herhangi bir sorun karşısında ekip üyesi olarak görev alır.
 12. Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır
 13. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme yeteneğine sahip olur.
 14. Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını ,bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 15. Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip; insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olabilmelidir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Optisyenlik alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme bilgisine sahip olur.
 • Optisyenlik alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.
 • Optisyenlik alanı ile ilgili terimleri açıklar
 • Optisyenlik alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Optisyenlik alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
 • Optisyenlik alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerini, sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Optisyenlik alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, herhangi bir sorun karşısında ekip üyesi olarak görev alır.
 • Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip; insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olabilmelidir
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir
 • Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Optisyenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme yeteneğine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir, çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uyar.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını ,bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
OPT-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 7.0
OPT101Fizik 927001 2 0 0 3.0
OPT103Matematik 927001 3 0 0 4.0
OPT105Fizik ve Geometrik Optik-I 927001 3 0 0 5.0
OPT107Göz Anatomisi 927001 1 0 0 2.0
OPT109Görme Optiği I 927001 3 0 0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 18 0 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
OPT102Fizik ve Geometrik Optik-II 927001 3 0 0 3.0
OPT104Görme Optiği II 927001 3 0 0 3.0
OPT106Optisyenlik-I 927001 4 4 0 6.0
OPT108Göz Fizyolojisi 927001 1 0 0 1.0
OPT110Kimya 927001 3 0 0 3.0
STJ102Yaz Stajı I 927001 0 0 0 8.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 20 4 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
OPT-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 12.0
OPT201Görme Optiği-III 927001 3 0 0 3.0
OPT203Optisyenlik-II 927001 4 8 0 15.0
Toplam 7 8 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
OPT-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 9.0
OPT202Göz Hastalıkları 927001 2 0 0 2.0
OPT204Optisyenlik-III 927001 4 8 0 19.0
Toplam 6 8 0 30.0
OPT-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OPT111 Optisyenliğe Giriş 927001 2 0 0 7.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
OPT-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OPT205 İlk Yardım 927001 2 0 0 4.0
OPT207 Muhasebe 927001 2 2 0 4.0
OPT209 Bilgi ve İletişim Teknolojisi I 927001 1 2 0 3.0
OPT211 Çevre Koruma 927001 2 0 0 1.0
OPT-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
OPT206 İş İdaresi 927001 2 0 0 4.0
OPT208 Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 3.0
OPT210 Bilgi ve İletişim Teknolojisi II 927001 1 2 0 2.0