Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Diyaliz Programı

Program Tanımları

Kuruluş

2011-2012 öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Bu programı bitirenler " Diyaliz Teknikeri" unvanı almaya hak kazanırlar

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

- Ebelik
- Ebelik-Hemşirelik
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
- Hemşirelik
- Laborant
- Laboratuvar
- Laboratuvar Hizmetleri
- Laboratuvar Teknisyenliği
- Sağlık
- Sağlık Memurluğu
- Veteriner-Laboratuvar
-Yaşlı Hizmetleri
-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

bölümlerinden sınavsız geçiş yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında görev alacak hasta haklarına saygılı ve mesleki etik değerleri ön planda tutan, sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, hastaneler, ameliyathaneler, tıp merkezlerinde çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

DGS ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir vize, bir final sınavı yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Diyaliz Programı’ndan mezun olmak için, verilen derslerden 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 60 puan alarak geçmiş olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 0 362 3121919-6327 Öğr. Gör. Hüsniye AŞIK

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Diyaliz Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.
 2. Diyaliz Programı alanı ile ilgili terimleri açıklar.
 3. Diyaliz Programı alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.
 4. Diyaliz Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme bilgisine sahip olur.
 5. Diyaliz Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
 6. Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 7. Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır.
 8. Diyaliz Programı alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 9. Sayısal verileri düzenler ve hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar; internet ortamında iletişim kurarak iş başvurusu yapar.
 10. Temel ekonomik göstergeleri analiz ederek iş yeri kurma fikrini oluşturur. İş yerini faaliyete açar.
 11. Diyaliz Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 12. Diyaliz Programı alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak örgütsel iletişim kurar.
 13. Meslek ahlâkı bilincini kazanır.
 14. Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 15. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 16. Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 17. Diyaliz Programı alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 18. Diyaliz Programı alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretir.
 19. Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 20. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 21. Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir; çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığını koruma kurallarına uyar.
 22. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir
 23. Alt yapısını oluşturarak kalite yönetim sistemini kurar. İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.
 24. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 25. Araştırma için veri toplar, rapor hazırlayıp sunu haline getirir.
 26. Diyaliz Programı alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 27. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 28. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 29. Diyaliz Programı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
 30. Diyaliz Programı alanı ile ilişkili diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Diyaliz Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili terimleri açıklar.
 • Diyaliz Programı alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.
 • Diyaliz Programı alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme bilgisine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Diyaliz Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
 • Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Sayısal verileri düzenler ve hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar; internet ortamında iletişim kurarak iş başvurusu yapar.
 • Temel ekonomik göstergeleri analiz ederek iş yeri kurma fikrini oluşturur. İş yerini faaliyete açar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Diyaliz Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretir.
 • Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Araştırma için veri toplar, rapor hazırlayıp sunu haline getirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Diyaliz Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak örgütsel iletişim kurar.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Diyaliz Programı alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Meslek ahlâkı bilincini kazanır.
 • Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
 • Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir; çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığını koruma kurallarına uyar.
 • Alt yapısını oluşturarak kalite yönetim sistemini kurar. İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Diyaliz Programı alanı ile ilişkili diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
DYZ-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 3.0 1.0
DYZ101Fizyoloji 927001 2 0 0 5.0 2.0
DYZ103Anatomi 927001 2 0 0 5.0 2.0
DYZ105Biyokimya 927001 2 0 0 2.0 2.0
DYZ107Mikrobiyoloji ve Parazitoloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
DYZ109Hasta Bakım İlkeleri 927001 2 6 0 7.0 5.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 6 0 30.0 20.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
DYZ-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 2.0 1.0
DYZ102Farmakoloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
DYZ104Beslenme 927001 2 0 0 2.0 2.0
DYZ106İç Hastalıkları 927001 2 4 0 4.0 4.0
DYZ108Cerrahi Hastalıklar 927001 2 4 0 4.0 4.0
DYZ110Diyaliz Ekipmanları Kullanım Bakımı 927001 2 0 0 2.0 2.0
STJ102Yaz Stajı I 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 8 0 30.0 21.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
DYZ-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 6.0 1.0
DYZ201Nefroloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
DYZ203Diyaliz I 927001 2 14 0 20.0 9.0
DYZ205Çocuk Nefrolojisi 927001 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 6 14 0 30.0 14.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
DYZ-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 7.0 1.0
DYZ202Diyaliz II 927001 2 14 0 23.0 9.0
Toplam 2 14 0 30.0 10.0
DYZ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DYZ111 Davranış Bilimleri 927001 2 0 0 2.0
DYZ113 Tıbbi Terminoloji 927001 1 0 0 1.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DYZ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DYZ112 Sterilizasyon Bilgisi 927001 2 0 0 1.0
DYZ114 İletişim 927001 2 0 0 1.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
DYZ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DYZ207 Diyaliz Hastalıklarında Ruh Sağlığı ve Sorunları 927001 1 0 0 1.0
DYZ209 Meslek Etiği 927001 1 0 0 1.0
DYZ211 Sağlık Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
DYZ213 Enfeksiyon Hastalıkları 927001 2 0 0 2.0
DYZ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DYZ204 İlk Yardım 927001 2 0 0 2.0
DYZ206 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 1 2 0 5.0