Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Patoloji Laboratuar Teknikleri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Program 2011 yılında kurulmuştur. Programa I. ve II. öğretim olmak üzere 45'er öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı bitirenler " Patoloji Teknikeri" unvanı almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

-Ebelik
-Ebelik-Hemşirelik
-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
-Hemşirelik
-Laborant
-Laboratuvar
-Laboratuvar Hizmetleri
-Laboratuvar Teknisyenliği
-Sağlık
-Sağlık Memurluğu
-Veteriner-Laboratuvar
bölümlerinden sınavsız geçiş ile öğrenciler gelebilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Biyoloji
-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilemktedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir vize ve bir final sınavı

Mezuniyet Koşulları

Patoloji Labaratuvar Programı’ndan mezun olmak için, verilen derslerden 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 60 puan alarak geçmiş olmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 0 362 3121919-6331 Öğr. Gör. Dr. Nurhan ÇON, -6343 Öğr. Gör. Dr. Melek YÜCE

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanır.
 2. Alan terminolojisini etkin kullanır.
 3. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanıp verileri yorumlar değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler.
 4. Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuarlarının ,materyal özellikleri, işleyiş ve organizasyonunu tanımlar.
 5. Arşiv , depo, laboratuar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
 6. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygular ve yeni araç- cihazları kullanır.
 7. Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda patoloji laboratuvarı sorumlu doktoru ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlar.
 8. Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanıp patoloğun denetiminde makroskopi ve histoteknoloji ile ilgili bütün rutin ve özel işlemleri yürütür.
 9. Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 10. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade eder.
 11. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir.
 12. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
 13. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranır.
 14. Patoloji alanına ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 15. Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuarlarında kullanılan bütün temel ve özel kimyasal, solüsyon ve boyaları hazırlar.
 16. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 17. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 18. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 19. Patoloji alanına özel temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 20. Patoloji alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve buna ilişkin gelişmeleri izler.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanır.
 • Alan terminolojisini etkin kullanır.
 • Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanıp verileri yorumlar değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler.
 • Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuarlarının ,materyal özellikleri, işleyiş ve organizasyonunu tanımlar.
 • Arşiv , depo, laboratuar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygular ve yeni araç- cihazları kullanır.
 • Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda patoloji laboratuvarı sorumlu doktoru ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanıp patoloğun denetiminde makroskopi ve histoteknoloji ile ilgili bütün rutin ve özel işlemleri yürütür.
 • Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuarlarında kullanılan bütün temel ve özel kimyasal, solüsyon ve boyaları hazırlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 • Patoloji alanına ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Patoloji alanına özel temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Patoloji alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve buna ilişkin gelişmeleri izler.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade eder.
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
PLT101Anatomi 927001 2 0 0 5.0 2.0
PLT103Fizyoloji 927001 2 0 0 5.0 2.0
PLT105Histoloji 927001 2 0 0 4.0 2.0
PLT107Genel Histoteknoloji I 927001 3 0 0 4.0 3.0
PLTSEÇ-1Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 6.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 0 0 30.0 16.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
PLT102Patoloji ve Sitoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması 927001 3 8 0 9.0 7.0
PLT104Genel Histoteknoloji II 927001 2 0 0 2.0 2.0
PLT106Genel Patolojide Temel Kavramlar 927001 2 0 0 2.0 2.0
PLTSEÇ-2Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 3.0 1.0
STJ102Yaz Stajı-I 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 8 0 30.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
PLT201Patoloji ve Sitoloji Laboratuvarlarında Özel Teknikleri Uygulanması 927001 4 14 0 26.0 11.0
PLTSEÇ-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 4.0 1.0
Toplam 4 14 0 30.0 12.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADSDRAlan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
PLT202Moleküler Pataloji Teknikleri 927001 2 0 0 2.0 2.0
PLT204Patoloji ve Sitoloji Laboratuvarlarında İleri Teknik Uygulamalar 927001 4 14 0 20.0 11.0
PLT206Temel Stereoloji 927001 2 2 0 4.0 3.0
PLTSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 4.0 1.0
Toplam 8 16 0 30.0 17.0
PLTSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PLT109 Kimya 927001 2 0 0 3.0
PLT111 Tıbbi Terminoloji 927001 2 0 0 3.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
ADSDR / Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PLTSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PLT108 Genel Biyokimya 927001 2 0 0 2.0
PLT110 Yara Bakımı 927001 1 0 0 1.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
PLTSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PLT203 Özel Histokimya Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
PLT205 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 1 2 0 2.0
PLTSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PLT208 Adli Tıp Patolojisi 927001 1 0 0 2.0
PLT210 Sağlık Yönetimi 927001 2 0 0 2.0