Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Programımız, Samsun Meslek Yüksekokulu’nun kurulduğu 1992-1993 yılında öğretime başlamış, aynı yıl II. Öğretim programı da açılmıştır. 2014 Yılından itibaren Uzaktan Eğitime de başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programımız 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

En az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmak, 30 iş günü staj yapmak ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmek.

Program Profili

Bölümümüz, Bilgisayar Programcılığı (1. Öğretim) , Bilgisayar Programcılığı (2. Öğretim) ,Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) olmak üzere
3 programdan oluşmaktadır.

Bu programların her biri için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir.

Kontenjan: 40 (1. Öğretim) + 40 (II. Öğretim) +150 (U.Ö.)

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Bilgisayar Programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Yazılım uygulaması geliştiren şirketler, Web tasarımı ve servis sağlayıcı şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, hastanelerin ve büyük marketlerin yazılım, donanım, sistem ve uygulama geliştirme departmanları, istihdam alanları arasında öne çıkmaktadır. Yazılım şirketleri haricinde, bilgisayar teknik destek şirketleri, ağ ve sistem destek hizmetleri veren şirketler öğrencilerimiz için önemli iş alanlarıdır.
Ayrıca öğrenciler öğrencilik hayatları devamınca özellikle Web uygulamaları, sistem ve donanım destek gibi işlerde bazen kendi şirketlerini kurarak bazense kısmi zamanlı olarak çalışmaktadırlar


İş imkanları
Günümüzde hemen tüm sektörlerde bilgisayar kullanılmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar teknikerleri tüm sektörlerde geniş iş imkânlarına kavuşabilmektedirler.
Mezunlar günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere
Yazılım Firmaları,
Bilgisayar Satış ve Teknik Destek Firmaları,
Bankalar,
Sigorta Şirketleri, Ticari Kuruluşlar,
İnternet Servis Sağlayıcıları,
İnternet Yayıncılık Şirketleri,
Radyo- Televizyon Şirketleri,
Araştırma Şirketleri, Borsalar,
Ulaştırma, Lojistik Firmaları
ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları:
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknoloji, Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci
ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı
puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının
en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Güzel Sanatlar Kampüsü, İlkadım,Samsun
Tel: 0362-4450125
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V. Öğr.Gör. Kemal ÖZCAN ---Bölüm AKTS/DS Koordinatörü Öğr.Gör. Zehra A. FAFANOĞLU

Bölüm Olanakları

Okulumuzda Programımızın kullandığı 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı Bilgisayar destekli tasarım ve çizimlerin yapıldığı, gelişmiş ve güncel 25 bilgisayardan kurulu laboratuvardır. 2 nolu Laboratuvar P4 işlemcili 40 adet bilgisayardan oluşmaktadır. Programlama laboratuvarı 50 adet terminal ve bir ana bilgisayardan oluşan laboratuvardır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
 2. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
 3. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 4. Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
 5. Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
 6. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
 8. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 9. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
 10. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 11. Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
 12. Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
 13. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
 14. Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
 15. Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
 16. Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
 17. İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
 • Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
 • Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
 • Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
 • Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 • Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
 • Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
 • Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
 • İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
BLP101Programlama Temelleri 927001 3 1 0 6.0 4.0
BLP103Web Tasarımının Temelleri 927001 2 1 0 3.0 3.0
BLP105Ağ Temelleri 927001 1 1 0 2.0 2.0
MAT101Matematik 927001 4 0 0 7.0 4.0
SBP-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 6.0 1.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 3 0 30.0 20.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
BLP102Mesleki Matematik 927001 3 0 0 4.0 3.0
BLP104Veri Tabanı-I 927001 3 1 0 4.0 4.0
BLP120Yazılım Mimarileri 927001 2 0 0 2.0 2.0
SBP-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 6.0 1.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 1 0 30.0 16.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BLP201Görsel Programlama-I 927001 3 1 0 4.0 4.0
BLP203İnternet Programcılığı-I 927001 3 1 0 5.0 4.0
BLP205Veri Tabanı-II 927001 3 1 0 4.0 4.0
BLP209Nesne Tabanlı Programlama I 927001 3 1 0 6.0 4.0
BLP219Grafik ve Animasyon-I 927001 2 1 0 4.0 3.0
SBP-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 7.0 1.0
Toplam 14 5 0 30.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BLP202Görsel Programlama-II 927001 3 1 0 4.0 4.0
BLP204İnternet Programcılığı-II 927001 3 1 0 5.0 4.0
BLP206Sistem Analizi ve Tasarımı 927001 2 2 0 5.0 3.0
BLP210Nesne Tabanlı Programlama II 927001 3 1 0 6.0 4.0
SBP-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 10.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 5 0 30.0 16.0
SBP-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BLP107 Ofis Yazılımları 927001 2 2 0 3.0
BLP109 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi 927001 1 1 0 6.0
BLP125 Meslek Etiği 927001 2 0 0 0.0
İŞG111 İş Güvenliği 927001 2 0 0 2.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
SBP-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BLP108 Bilgisayar Donanımı 927001 2 0 0 3.0
BLP110 Web Editörü 927001 1 2 0 3.0
BLP112 Açık Kaynak İşletim Sistemi 927001 1 1 0 2.8
BLP114 Sensörler 927001 1 2 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
SBP-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BLP211 Mesleki Yabancı Dil-I 927001 2 0 0 9.0
BLP213 Bilgisayar Destekli Tasarım 927001 3 1 0 5.0
BLP215 Mobil Programlama 927001 3 1 0 5.0
BLP217 İçerik Yönetim Sistemi 927001 2 0 0 1.8
İŞY201 İşletme Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
SBP-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ART202 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 3.0
BLP208 Sunucu İşletim Sistemi 927001 3 1 0 4.0
BLP212 Mesleki Yabancı Dil-II 927001 2 0 0 2.0
BLP216 Web Projesi Yönetimi 927001 2 0 0 3.0
BLP220 Oyun Programlama 927001 3 1 0 5.0
BLP228 Girişimcilik 927001 4 0 0 0.0
İLT212 İletişim 927001 2 0 0 2.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS