Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Mimari Dekoratif Sanatlar Programı

Program Tanımları

Kuruluş

1992-1993 duvar süsleme sanatları programı olarak açılmış olup, 2004 yılında ismi mimari dekoratif sanatlar programı olarak yenilenmiştir

Kazanılan Derece

tekniker

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ygs-4 puanı ile

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

yok

Program Profili

güzel sanatlar esasına dayalı mimari alandaki dekorasyon tasarımı ve uygulaması

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

mimarlar, dekoratörler, iç mimarlar-yerel yönetimlerin ilgili alanları, müzeler

Üst Derece Programlarına Geçiş

çini-el sanatları tasarımı ve üretimi-fotoğraf-geleneksel türk el sanatları-grafik-iç mimarlık-iç mimarlık ve çevre tasarımı-mimarlık-seramik lisans programlarına

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

ara sınav-final-uygulama çalışmaları

Mezuniyet Koşulları

derslerinin tamamını vermiş olma ve stajını tamamlamış olma

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

samsun meslek yüksekokulu - güzel sanatlar kampüsü- İlkadım
bölüm başkanı: Öğr. Gör. Ezgin YETİŞ
Danışmanlar: Öğr. Gör. Mustafa TÜRKMEN/ Öğr. Gör.Gülşen BAYRAKDAR/ Öğr. Gör. Temel Şükrü TÖRE/ Öğr. Gör. Coşkun YANAR

Bölüm Olanakları

Programımız öğrencilerinin kullandığı 1 adet seramik yapım atölyesi, 1 adet mesleki temel eğitim uygulama atölyesi, 1 adet mimari dekorasyon (temel sanat eğitimi) atölyesi, 1 adet cam füzyon atölyesi, 1 adet seramik fırınlama atölyesi, olmak üzere 5 adet atölye bulunmaktadır. Ayrıca çizim programları (Autocad, 3Dmax ) için 1 adet bilgisayar laboratuarı ve 1 adet teknik resim çizim atölyesi de bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 2. Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 3. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
 4. Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
 5. Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 7. Etkin iletişim kurma becerisi
 8. Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
 10. Çağın sorunları hakkında bilgi
 11. Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
 12. Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
 13. Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
 14. Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
 15. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 16. Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 17. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 18. Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
 19. Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
 20. Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
 21. Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
 22. Çağın sorunları hakkında bilgi
 23. Etkin iletişim kurma becerisi
 24. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
 • İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 • Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
 • Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
 • Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Etkin iletişim kurma becerisi
 • Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
 • Çağın sorunları hakkında bilgi
 • Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
 • Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
 • Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
 • Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 • Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 • Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
 • Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 • Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 • Proje süreçleri içinde yer alır.
 • Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Çağın sorunları hakkında bilgi
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
 • Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 • Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
 • Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
 • Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
 • Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 • Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
 • İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
 • Etkin iletişim kurma becerisi
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanında başarıyla uygulama yürütür.
 • Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 • Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 • Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
 • Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
 • İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MDP103Görsel Algı-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MDP105Mesleki Teknik Resim I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MDP111Temel Plastik Sanateğitimi-I Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
MDP119Sanat Tarihi-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SMDP-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 7.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 4 0 18.0 29.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MDP104Görsel Algı-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MDP110Bilgisayarda Uygulama ve Tasarım-I Zorunlu 2 1 0 3.0 2.0
MDP112Temel Plastik Sanateğitimi-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MDP118Sanat Tarihi-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MDP128Mesleki Teknik Resim II Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
SMDP-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 6.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 4 0 20.0 33.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDP201Seramik Teknikleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MDP203Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MDP231Mesleki Temel Eğitim-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MDP233Tasarım Proje-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SMDP-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 7.0
Toplam 8 8 0 13.0 27.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SMDP-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 7.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 1.0 7.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SMDP-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MDP107 Mimari Dekoratif Teknikler-I 2 2 0 3.0 5.0
MDP113 Geleneksel Türk El Sanatları-I 2 0 0 2.0 3.0
MDP121 Desen 2 2 0 3.0 5.0
MDP123 Malzeme Bilgisi 2 0 0 2.0 3.0
MDP125 Ofis Programları Kullanımı 2 0 0 2.0 0.0
MDP127 Proje Ödevi-I 1 0 0 1.0 1.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 1.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 1.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SMDP-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MDP114 Geleneksel Türk El Sanatları-II 2 0 0 2.0 3.0
MDP120 Türk Dokuma Sanatı 2 0 0 2.0 0.0
MDP122 İş Güvenliği 2 0 0 2.0 0.0
MDP124 Cam Füzyon 2 2 0 3.0 5.0
MDP126 Proje Ödevi-II 2 0 0 2.0 2.0
MDP138 Mimari Dekoratif Teknikler-II 2 2 0 3.0 5.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 1.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 1.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
SMDP-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MDP235 Temel Fotoğraf 2 2 0 3.0 0.0
MDP237 Cam İşleme Teknikleri (Vitray) 2 2 0 3.0 5.0
MDP239 Mimari Dekoratif Teknikler-III 2 2 0 3.0 5.0
MDP241 Ebru Sanatı 2 2 0 3.0 0.0
MDP243 Proje Ödevi-III 3 0 0 3.0 5.0
SMDP-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MDP202 Seramik Teknikleri-II 2 2 0 3.0 5.0
MDP204 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III 2 2 0 3.0 5.0
MDP228 İş Yeri Eğitimi 6 4 0 8.0 14.0
MDP230 İş Yeri Uygulaması 0 16 0 8.0 0.0
MDP232 Mimari Dekoratif Teknikler-IV 2 2 0 3.0 5.0
MDP234 Genel Restorasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 5.0
MDP236 Mesleki Temel Eğitim-II 2 2 0 3.0 5.0
MDP238 Türk Süslemelerinde Desen Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
MDP240 Model Kalıp Teknikleri 2 2 0 3.0 5.0
MDP242 Sıcak Cam Şekillendirme 2 2 0 3.0 0.0
MDP244 Çini Uygulamlar 2 2 0 3.0 0.0
MDP248 Tasarım Proje-II 2 2 0 3.0 5.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS