Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Program Tanımları

Kuruluş

1998 – 1999 eğitim – öğretim yılında faaliyete başlayan, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne Bağlı Bilgisayar Destekli Muhasebe Ön Lisans Programı(I.Ö.), Samsun MYO Yüksekokul Kurulunun 13.05.1997 tarih, 2 sayılı toplantı ve 97/3 karar sayısı ile Üniversitemiz senatosuna açılması için teklif edilmiştir. Üniversite senatosunun 07.07.1997 tarh, 3 sayılı toplantı ve 97/33 karar sayısı ile ilgili programın açılması için YÖK’ e teklif edilmiştir. YÖK ‘ ün 11.11.1997 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d- 2 maddesi uyarınca açılması için uygun görüş bildirilmiştir. 1998 – 1999 İlgili Programın I.Ö. açılmıştır.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Programı, YÖK’ ün B.30.0.EÖB.0.00.03-06.02-1916-012232 sayı ve 27.04.2009 tarihli MYO’ da Bölüm ve Program Adlandırılması konulu ilgi yazısı gereği, YÖK’ ün 15.04.2009 tarihli yürütme kurulunda alınan karar ile 2547 sayılı Kanununla değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca Yüksekokulu Kurulunun YÖK’ ün ilgi yazısına göre yeniden adlandırılarak ilgili Program Muhasebe ve vergi Bölümüne bağlı olarak Muhasebe ve vergi Uygulamaları Programı olarak eğitim – öğretime 2009 – 2010 eğitim – öğretim yılından itibaren devam etmiştir.

Kazanılan Derece

Üniversite mezunu

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ticaret Liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir.
Ayrıca OSYM'nin yaptığı birinci aşama sınavı sonuçlarıyla da kayıt hakkı kazanılabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçişle gelen ya da önceki öğreniminde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programındaki benzer dersleri alan öğrenci, ders saatleri, içerikleri ve AKTS'leri tutmak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla muaf sayılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS'lik programı başarıyla tamamlayan ve 30 işgünü stajını yapan öğrenci programı başarıyla tamamlamış olur.
Böyle bir öğrenci;
Muhasebe kayıt sistemini başarıyla uygulayabilir.
Muhasebe ili ilgili bilgisayar paket programlarını kullanambilir.
Çevresiyle iletişim kurma da başarılı olabilir.
Toplumsal ilişkilerinde ölçülü ve başarılıdır.
Öğrendiği bilgileri mesleğinde rahatlıkla uygulayabilir.
Medeni cesaret sahiptir.
Muhasebe ile ilgili mevzuatın temel verilerine sahip olup, mevzuattakı değişiklikleri takip edebilir.
Muhasebenin hukuk sistemiyle yakından alakalı olduğunun farkındadır.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu meslekî yazışmalarda kullanabilir.
Öğrendiği temel kavramları problem çözmede kullanabilir.
Mesleğiyle ilgili araştırma yapabilir, bilgi toplayabilir, rapor ya da sunum yapabilir.
Sorumluluk duygusu gelişmiş olup, çevresine, doğaya, ailesine ve ülkesine karşı duyarlı ve sorumlu davranır.

Program Profili

Program 4 dömemden ve 1 stajdan oluşmaktadır.
Staj 30 işgünü olup Temmuz-Ağustos aylarında yapılmaktadır.
Öğrenci stajını ikinci ya da dördüncü yarıyıl sonunda yapabilmektedir.
Mezun olmadan önce stajın mutlaka yapılması gerekmektedir.
Derslerin büyük çoğunluğu Muhasebe ile ilgilidir (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi,
Muhasebe Denetimi, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe Paket
Programları vs. Diğer yandan Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku ve Genel Hukuk Bilgisi,
dersleri ile meslekî mevzuat bilgisi verilmektedir. Öğrencinin kültürel alt yapısın güçlendirmek ve sosyal
ilişkilerinde özenli davranmasını sağlamak için, iletişim, meslek etiği, mesleki ingilizce, makro ve mikro iktisat
gibi dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Muhasebe bürolarında,
İşletmelerin muhasebe bölümlerinde,
Kamu idarelerinin muhasebat bölümlerinde,
Yerel yönetimlerin muhasebe bölümlerinde,
Bankaların ilgili bölümlerinde,
Şirketlerin ilgili bölümlerinde, çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fakultelerin İktisat ve İşletme bölümlerine geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin ölçme ve değerlendirmesi, yazılı sınav, uygulama ve ödevlerle yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS'yi ve 30 işgünü olan stajını tamamlayan öğrenci mezun olmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu İlkadım/ SAMSUN
poltuncer@gmail.com

Bölüm Olanakları

Bilgisayar laboratuarı
Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
Uygun ve güzel bir kampüs ortamı
Kolay ulaşım

Program Çıktıları

 1. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışa sahip olur
 2. Ekip çalışmasına yatkın ve ekip çalışması organizasyonu oluşturma becerisine sahip olur
 3. Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
 4. Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, yorumlayabilmek ve uygulayabilme becerisine sahip olur
 5. Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme ve ilgililere aktarabilme yeteneğine sahip olur
 6. Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
 7. İşletmenin diğer bölümlerinde ki çalışma arkadaşları ile iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olur
 8. Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku hakkında bilgiye sahip olur
 9. Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen ve uygulama becerisine sahip olur
 10. Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
 11. Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
 12. Hayat boyu öğrenme gerekliliği bilincine sahip olur
 13. Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
 14. Mesleğini icra edebilmek için gerekli olan becerileri elde eder.
 15. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
 16. Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
 17. İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
 18. Mesleğiyle ilgili donanıma sahip olur.
 19. Girişimci bir kişilik kazanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışa sahip olur
 • Ekip çalışmasına yatkın ve ekip çalışması organizasyonu oluşturma becerisine sahip olur
 • Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
 • Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, yorumlayabilmek ve uygulayabilme becerisine sahip olur
 • Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme ve ilgililere aktarabilme yeteneğine sahip olur
 • Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
 • İşletmenin diğer bölümlerinde ki çalışma arkadaşları ile iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olur
 • Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku hakkında bilgiye sahip olur
 • Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen ve uygulama becerisine sahip olur
 • Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
 • Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
 • Hayat boyu öğrenme gerekliliği bilincine sahip olur
 • Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Mesleğini icra edebilmek için gerekli olan becerileri elde eder.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Mesleğiyle ilgili donanıma sahip olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV101Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
MUV103Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
MUV105Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MUV107Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
MUV109Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MUV157Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MUV159İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SMUV-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 16 2 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV102Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
MUV104Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
MUV108Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MUV158İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MUV160Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
MUV162Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV164Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SMUV-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 17 3 0 20.0 23.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV201Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MUV203Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
MUV291Paket Programları ve E-Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MUV293Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
MUV295Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
SMUV-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 8.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 9 0 21.0 32.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SMUV-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 9.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 6 0 0 7.0 23.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SMUV-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV111 Ofis Programları-I 1 2 0 2.0 4.0
MUV113 İletişim 2 0 0 2.0 2.0
MUV115 E-Ticaret 2 0 0 2.0 2.0
MUV117 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 2.0
MUV161 Bilgi İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 0.0
SMUV-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV106 Ticari Matematik 2 0 0 2.0 3.0
MUV110 İstatistik 2 0 0 2.0 3.0
MUV114 Finansal Yatırım Araçları 2 0 0 2.0 3.0
MUV122 Ofis Programları-II 1 2 0 2.0 3.0
SMUV-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV213 Mesleki Yabancı Dil-I 2 0 0 2.0 2.0
MUV215 İşletme Yönetimi-I 3 0 0 3.0 4.0
MUV217. İnşaat Muhasebesi 2 2 0 3.0 0.0
MUV259. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 2 0 0 2.0 3.0
MUV261. Banka Muhasebesi 2 0 0 2.0 0.0
MUV263. Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
SMUV-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KYS204 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
MUV238 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 0 2.0 3.0
MUV244 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
MUV246 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
MUV248 Muhasebe Uygulamaları 4 4 0 6.0 12.0
MUV278 İş Yeri Uygulaması 0 16 0 8.0 14.0
MUV280 İş Yeri Eğitimi 6 4 0 8.0 10.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0