Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Bulunan Park ve Bahçe Bitkileri bölümü altında "Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı" olarak 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında I. ve II. öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Önlisans (Tekniker)

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavı ile kayıt hakkı kazanılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir ön kural yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

OMÜ Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğine göre başarılı olmak gerekir.

Program Profili

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 4 yarıl şeklinde Eğitim-Öğretim görmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri ayrıca Belediyelerin Parklar ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süpermarketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten (özellikle kesme çiçekçilik) ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Peyzaj Mimarlıkları, Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümü.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin Teorik saatlerine %70, uygulamalı saatlerine %80 devam zorunluluğu vardır. Yazılı (Test ve Klasik), Sözlü veya Uygulamalı yapılarak OMÜ Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

OMÜ Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre sınavlar hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd.Doç.Dr. Fikret ÖZKARAMAN -Bölüm Başkanı
fikretoz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin Ziraat Fakültesinde ders ve uygulamalar ile ilgili destek alınmaktadır

Program Çıktıları

 1. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.
 2. Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
 3. Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi
 4. Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleme
 5. Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi
 6. Bitki yetiştirme ortam ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olması
 7. Bir peyzaj alanını inceleyip, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme
 8. Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
 9. Peyzaj ve süs bitkilerinda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri
 10. Peyzaj planlamada arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olma
 11. Peyzaj çalışmalarında uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
 12. Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
 13. Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hakim olma becerisi
 14. Bitki besleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgisahibi olması
 15. Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği
 16. Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümser ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
 • İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
 • Bir peyzaj alanını inceleyip, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme
 • Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
 • Peyzaj ve süs bitkilerinda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri
 • Peyzaj planlamada arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olma
 • Peyzaj çalışmalarında uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
 • Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
 • Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hakim olma becerisi
 • Bitki besleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgisahibi olması
 • Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği
 • Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümser ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
 • Bitki yetiştirme ortam ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olması
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.
 • Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
 • Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi
 • Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleme
 • Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 • Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
 • Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 • Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
 • Proje süreçleri içinde yer alır.
 • Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
 • Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
 • Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
 • Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 • Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
 • İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanında başarıyla uygulama yürütür.
 • Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 • Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 • Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
PSB-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 7.0 1.0
PSB103Genel Botanik 927001 2 0 0 2.0 2.0
PSB105Süs Bitkileri Ekolojisi 927001 3 0 0 5.0 3.0
PSB107Bitki Fizyolojisi 927001 3 0 0 3.0 3.0
PSB113Genetik 927001 2 0 0 2.0 2.0
PSB117Peyzaj Çizim Tekniği 927001 2 2 0 5.0 3.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 30.0 20.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
PSB-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0 1.0
PSB102Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri 927001 2 2 0 5.0 3.0
PSB104Süs Bitkileri Islahı 927001 2 0 0 6.0 2.0
PSB108Örtüaltı Sistemleri 927001 2 2 0 3.0 3.0
PSB116Süs Bitkileri Hastalıkları 927001 2 0 0 2.0 2.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 4 0 22.0 17.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
PSB-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0 1.0
PSB201Peyzajda Bilgisayarlı Tasarım 927001 2 2 0 5.0 3.0
PSB203İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 5.0 3.0
PSB205Süs Bitkileri Zararlıları 927001 2 0 0 2.0 2.0
PSB207Süs Bitkilerinde Ambalaj ve Muhafaza 927001 2 2 0 4.0 3.0
PSB209Park Bahçe Bakım ve Onarım Teknikleri 927001 2 2 0 5.0 3.0
PSB213Süs Bitkilerinde Ekonomi ve Pazarlama 927001 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 12 8 0 23.0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
PSB-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0 1.0
PSB202Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 4.0 3.0
PSB204Çevre Düzenleme Teknikleri 927001 2 2 0 4.0 3.0
PSB206Çimlendirme ve Bakım Teknikleri 927001 2 2 0 4.0 3.0
PSB208Çiçek Düzenleme Sanatı 927001 2 2 0 0.0 3.0
PSB210Kesme Çiçek Yetiştiriciliği 927001 2 2 0 4.0 3.0
PSB212Proje Hazırlama Teknikleri 927001 2 2 0 4.0 3.0
Toplam 12 12 0 20.0 19.0
PSB-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PSB109 Mesleki Matematik 927001 2 0 0 3.0
PSB111 Bilg.Paket Prog.Kull. 927001 1 2 0 0.0
PSB115 Süs Bitk.Mekanizasyon 927001 2 0 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
PSB-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PSB110 Ölçme Bilgisi 927001 2 2 0 3.0
PSB114 Süs Bitkileri Besleme Teknikleri 927001 2 2 0 3.0
PSB118 Süs Bitkilerinde Aşılama Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
PSB-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PSB211 Süs Bitkileri Sulama Tekniği 927001 2 2 0 7.0
PSB215 İstatistik 927001 2 0 0 0.0
PSB217 Süs Bitkilerinde Doku Kültürü 927001 2 2 0 0.0
PSB219 İş Güvenliği 927001 2 0 0 0.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PSB-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PSB214 Bitki Yetiştirme Ortamları ve Hidrop 927001 2 2 0 4.0
PSB216 Mesleki Uygulama 927001 0 4 0 0.0
PSB218 Çevre Sorunları 927001 2 0 0 2.0