Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Bulunan Park ve Bahçe Bitkileri bölümü altında "Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı" olarak 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında I. ve II. öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Önlisans (Tekniker)

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavı ile kayıt hakkı kazanılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir ön kural yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

OMÜ Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğine göre başarılı olmak gerekir.

Program Profili

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 4 yarıl şeklinde Eğitim-Öğretim görmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri ayrıca Belediyelerin Parklar ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süpermarketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten (özellikle kesme çiçekçilik) ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Peyzaj Mimarlıkları, Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümü.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin Teorik saatlerine %70, uygulamalı saatlerine %80 devam zorunluluğu vardır. Yazılı (Test ve Klasik), Sözlü veya Uygulamalı yapılarak OMÜ Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

OMÜ Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre sınavlar hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd.Doç.Dr. Fikret ÖZKARAMAN -Bölüm Başkanı
fikretoz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin Ziraat Fakültesinde ders ve uygulamalar ile ilgili destek alınmaktadır

Program Çıktıları

 1. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.
 2. Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
 3. Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi
 4. Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleme
 5. Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi
 6. Bitki yetiştirme ortam ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olması
 7. Bir peyzaj alanını inceleyip, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme
 8. Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
 9. Peyzaj ve süs bitkilerinda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri
 10. Peyzaj planlamada arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olma
 11. Peyzaj çalışmalarında uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
 12. Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
 13. Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hakim olma becerisi
 14. Bitki besleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgisahibi olması
 15. Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği
 16. Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümser ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
 • İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
 • Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
 • Bitki yetiştirme ortam ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olması
 • Bir peyzaj alanını inceleyip, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme
 • Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
 • Peyzaj ve süs bitkilerinda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri
 • Peyzaj planlamada arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olma
 • Peyzaj çalışmalarında uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
 • Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
 • Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hakim olma becerisi
 • Bitki besleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgisahibi olması
 • Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği
 • Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümser ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.
 • Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
 • Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi
 • Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleme
 • Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 • Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
 • Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
 • Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
 • Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
 • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
 • Proje süreçleri içinde yer alır.
 • Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
 • Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
 • Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
 • Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 • Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
 • Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
 • Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
 • İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
 • Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanında başarıyla uygulama yürütür.
 • Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
 • Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 • Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
 • Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
PSB-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
PSB103Genel Botanik Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
PSB105Süs Bitkileri Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSB107Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PSB117Peyzaj Çizim Tekniği Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 2 0 18.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
PSB-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
PSB102Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
PSB108Örtüaltı Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
PSB120Süs Bitkileri Islahı Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
PSB122Rekreasyon Planlama İlkeleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 6 0 19.0 36.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 6.0
PSB201Peyzajda Bilgisayarlı Tasarım Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
PSB203İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
PSB207Süs Bitkilerinde Ambalaj ve Muhafaza Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
PSB209Park Bahçe Bakım ve Onarım Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
PSB221Süs Bitkileri Hastalık ve Zararları Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 10 0 16.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 30.0
Toplam 0 0 0 1.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

PSB-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSB109 Mesleki Matematik 2 0 0 2.0 3.0
PSB111 Bilg.Paket Prog.Kull. 1 2 0 2.0 3.0
PSB115 Süs Bitk.Mekanizasyon 2 0 0 2.0 0.0
PSB123 Süs Bitkilerinde Doku Kültürü 2 2 0 3.0 0.0
PSB125 İletişim 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
PSB-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSB110 Ölçme Bilgisi 2 2 0 3.0 3.0
PSB114 Süs Bitkileri Besleme Teknikleri 2 2 0 3.0 3.0
PSB118 Süs Bitkilerinde Aşılama Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
PSB126 Çevre Sorunları 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
PSB-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSB211 Süs Bitkileri Sulama Tekniği 2 2 0 3.0 3.0
PSB215 İstatistik 2 0 0 2.0 3.0
PSB223 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 3.0
PSB225 Süs Bitkilerinde Ekonomi ve Pazarlama 2 0 0 2.0 0.0
PSB227 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSB-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSB202 Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 5.0
PSB208 Çiçek Düzenleme Sanatı 2 2 0 3.0 5.0
PSB210 Kesme Çiçek Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 5.0
PSB212 Proje Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3.0 4.0
PSB214 Bitki Yetiştirme Ortamları ve Hidrop 2 2 0 3.0 4.0
PSB216 Mesleki Uygulama 0 4 0 2.0 2.0
PSB220 Çimlendirme ve Çevre Düzenleme Teknikleri 2 2 0 3.0 5.0
PSB230 İş Yeri Eğitimi 8 8 0 12.0 0.0
PSB232 İş Yeri Uygulaması 4 8 0 8.0 14.0