Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz, 2547 Sayılı kanun ve 2880 sayılı kanun değişikliği uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.03.1992 tarihli kararıyla, 1992–1993 öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (I. ve II. Öğretim) programlarında öğrenci alınmıştır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar programcısı

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sınavsız Geçiş ve Say-1

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Bilişim sektörüne uyum sağlayabilecek bilgili, becerili ve iletişim olanaklarını iyi kullanabilen "Bilgisayar Programcısı " yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız yazılım firmalarında, bilgisayar ve bilişim sektöründe çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavları ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine geçiş imkanı vardır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıl içerisinde arasınav, proje ve final sınavları ile öğrencilerimizin başarıları değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için bölümümüzdeki tüm derslerden başarılı olmak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu, Bafra,55400, Samsun

web: http://baframyo.omu.edu.tr/

Bölüm Olanakları

Bölümümüze ait tam donanımlı, internet bağlantılı, kırk öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarımız vardır. Ayrıca dersliklerimizde mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. 1-Bilgisayar programcılığı temel bilgilere ve terminolojiye sahiptir.
 2. 2-Bilgisayar programcılığı konusunda sorunlan belirleme, analiz etme ve çözme becerisine sahip olma, sorunlann giderilmesinde en uygun yöntemi seçme ve kullanma becerisindedir.
 3. 3-Bilgisayar programcılığı konusun yanında web tasarımı, grafik animasyon ve modelleme konularında da teorik ve pratik bilgilere sahip ve uygulama becerisindedir.
 4. 4-İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahiptir.
 5. 5-Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen yeni gelişmeleri surekli izleyen bir yapıdadır.
 6. 6-Bilgisayar programcılığının oneminin farkında olma, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.
 7. 7-İlgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahiptir.
 8. 8-Bilgisayar programcılığı ile diğer bilişim dalları arasında ilişki kurabilme, günlük hayata uygun yetiştirme tekniklerini geliştirme ve uygulama becerisindedir.
 9. 9-Dürüst, çalışkan ve yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
 10. 10-Sosyal haklar ve kültürel değerlerin korunması hususunda yeterli bilince sahiptir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • 1-Bilgisayar programcılığı temel bilgilere ve terminolojiye sahiptir.
 • 2-Bilgisayar programcılığı konusunda sorunlan belirleme, analiz etme ve çözme becerisine sahip olma, sorunlann giderilmesinde en uygun yöntemi seçme ve kullanma becerisindedir.
 • 3-Bilgisayar programcılığı konusun yanında web tasarımı, grafik animasyon ve modelleme konularında da teorik ve pratik bilgilere sahip ve uygulama becerisindedir.
 • 4-İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahiptir.
 • 5-Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen yeni gelişmeleri surekli izleyen bir yapıdadır.
 • 6-Bilgisayar programcılığının oneminin farkında olma, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.
 • 7-İlgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahiptir.
 • 8-Bilgisayar programcılığı ile diğer bilişim dalları arasında ilişki kurabilme, günlük hayata uygun yetiştirme tekniklerini geliştirme ve uygulama becerisindedir.
 • 9-Dürüst, çalışkan ve yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
 • 10-Sosyal haklar ve kültürel değerlerin korunması hususunda yeterli bilince sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
 • Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
 • Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BİP101Matematik Zorunlu 4 0 0 4.0 7.0
BİP103Programlama Temelleri Zorunlu 3 1 0 4.0 6.0
BİP105Web Tasaramının Temelleri Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
BİP123Ağ Temelleri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BİPSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 6.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 2 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BİP102Mesleki Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
BİP104Veri Tabanı-I Zorunlu 3 1 0 4.0 6.0
BİPSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 2.0 9.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 12 1 0 15.0 37.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİP201Görsel Programlama-I Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
BİP203İnternet Programcılığı-I Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
BİP207Veri Tabanı II Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
BİP209Grafik ve Animasyon-I Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
BİPSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 11 4 0 15.0 25.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

BİPSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİP109 Ofis Yazılımları 2 2 0 3.0 3.0
BİP111 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi 1 1 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
BİPSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİP128 Web Editörü 2 1 0 3.0 3.0
BİP130 Sensörler 2 1 0 3.0 3.0
BİP132 Gömülü Sistemler 2 1 0 3.0 3.0
BİP134 Bilgi Ağ ve Güvenliği 2 1 0 3.0 3.0
BİP136 Veri Yapıları ve Programlama 2 1 0 3.0 3.0
BİP138 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BİPSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİP213 Bilgisayar Destekli Tasarım 3 1 0 4.0 4.0
BİP215 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 0 2.0 4.0
BİP217 İçerik Yönetim Sistemi 2 0 0 2.0 4.0
BİP219 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 4.0
BİP221 İşletme Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
BİP231 Bilgisayar Ağlarının Programlanması 2 1 0 3.0 4.0
BİP233 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2 1 0 3.0 4.0
BİPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BBİP226 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8.0 15.0
BBİP228 İşyeri Uygulaması 0 20 0 10.0 15.0
BBİP252 Görsel Programlama-II 3 1 0 4.0 4.0
BBİP254 İnternet Programcılığı-II 3 1 0 4.0 5.0
BBİP256 Nesne Tabanlı Programlama-II 3 1 0 4.0 6.0
BBİP258 Sistem Analizi ve Tasarımı 2 2 0 3.0 5.0
BBİP260 Sunucu İşletim sistemi 2 2 0 3.0 5.0
BBİP264 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
BİP214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
BİP218 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 0 2.0 2.0