Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havza Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 2002 - 2003 öğretim yılı ile birlikte öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ön lisans programlarına giriş ise ÖSS’den aldığı puan ya da sınavsız geçiş ile mümkün olmaktadır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre ya da sınavsız geçiş müracaatı ile girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine(ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe göre sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan İngilizce 1 ve İngilizce 2 dersleri için akademik yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar güz yarıyılındaki İngilizce 1 ve bahar yarıyılındaki İngilizce 2 derslerinden muaf olurlar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir

Program Profili

Bu programın amacı; Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, Turizm ve Otel Hizmetleri alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hâkim ve sektörel deneyime sahip, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, Turizm ve konaklama sektöründeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, ingilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kalifiye ara eleman yetiştirmektir. Meslek Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği programında, mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Teorik dersler meslek yüksekokulumuz binasında işlenirken, uygulamalı dersler ise bölgede bulunan turizm işletmelerinde öğretim elemanlarının nezaretinde işlenmektedir. Her öğrencinin eğitim ve öğretim dönemi dışında yüksekokul yönetimi tarafından belirlenen kriterlere uygun işletmelerde 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız ‘Meslek Elemanı’ unvanı almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz; turizm ve otelcilik alanlarında çalışabilir, kendi alanları ile ilgili işyeri açabilirler. Öğrencilerimiz, 2 yıllık önlisans eğitimi sonrası girecekleri Dikey Geçiş Sınavı neticesinde, alanları ile ilgili 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Ayrıca; 2 yıllık önlisans eğitimini tamamlayan her öğrenci alanı ile ilgili 4 yıllık Açık Öğretim Fakültesine sınavsız devam hakkı kazanmakta ve ilgili alana 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir. Bu program mezunları, KPSS’ den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında da memur olarak atanabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavı girip alanlarıyla ilgili lisans programlarını kazandıklarında, bu programlarda öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan ve ders başarı ortalamasının da en az 60 puan olma zorunluluğu vardır.vardır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr.Gör.Murat TEKBALKAN (Bölüm Başkanı)
Tel: 0362 714 55 55
Fax: 0362 714 53 43
Mail: havzamyo@omu.edu.tr
Adres: Samsun Karayolu 4.Km. 55700 Havza/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Meslek yüksek okulunda eğitim-öğretim faaliyetleri 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 12 öğretim elemanı ile yürütülmektedir. Okulumuzda; 1 bilgisayar laboratuarı, 1 beton ve zemin inceleme laboratuarı, 1 fizik tedavi uygulama laboratuarı, 1 ilk yardım ve egzersiz uygulama laboratuarı, 1 teknik çizim salonu, 40’ar kişilik 7 dershane, 80’er kişilik 3 dershane ve 120'şer kişilik 4 Anfi bulunmaktadır.Okulumuz öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ve kütüphaneden de faydalanabilmektedir. Ayrıca çeşitli etkinliklerin yapılabildiği konferans salonu bulunmaktadır

Program Çıktıları

 1. Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
 2. Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
 3. Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
 4. Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
 5. Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
 6. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
 7. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
 8. Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
 9. Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
 10. Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 11. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
 12. Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
 • Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
 • Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
 • Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
 • Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
 • Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
 • Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TOİ101Ön Büro Hizmetleri Zorunlu 1 1 0 2.0 4.0
TOİ103Genel Turizm Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TOİ107Menü Planlama Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
TOİ109Turizm Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TOİ119Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TOİSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 2 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TOİ120Otel İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TOİ122Ön Büroda Oda İşlemleri Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
TOİ124Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
TOİ126Yiyecek ve İçecek Servisi-I Zorunlu 3 2 0 4.0 5.0
TOİ128Mutfak Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
TOİSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 4 0 23.0 40.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TOİ201Mesleki Yabancı Dil-I (İng-Alm-Rus) Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TOİ203Kat Hizmetleri Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
TOİ205Tur Operatörlüğü ve Seyahet Acenteciliği Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
TOİ207Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TOİ209Turizm Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TOİ225Otelcilik Otomasyon Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TOİSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 13 6 0 18.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TOİSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 0 0 0 1.0 6.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

TOİSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOİ111 Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri 2 0 0 2.0 3.0
TOİ113 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
TOİ115 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 1 0 3.0 3.0
TOİ121 Turizm ve Çevre 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
TOİSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOİ112 Genel Pazarlama 2 0 0 2.0 3.0
TOİ130 Genel Muhasebe 2 1 0 3.0 3.0
TOİ132 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 3.0
TOİ134 Özel İlgi Turizmi 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
TOİSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOİ213 Halkla İlişkiler 2 0 0 2.0 3.0
TOİ219 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
TOİ227 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
TOİ229 Sürdürülebilir Turizm 2 0 0 2.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOİSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOİ214 Kongre Fuar Organizasyonu 2 1 0 3.0 4.0
TOİ216 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TOİ230 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8.0 16.0
TOİ232 İşyeri Eğitimi 6 10 0 11.0 14.0
TOİ234 Yiyecek İçecek Servisi-II 3 2 0 4.0 5.0
TOİ236 Mesleki Yabancı Dil-II (İng.-Alm.-Rus.) 2 2 0 3.0 5.0
TOİ238 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
TOİ240 Ziyafet Hizmetleri Yönetimi 2 1 0 3.0 4.0
TOİ242 Turizmde Güncel Konular 2 0 0 2.0 4.0