Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz 1992-1993 döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ikinci öğretim olarak başlamıştır. Akademik ve idari personeli ile hizmetine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Önlisans diploma derecesi almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Firmaların muhasebe departmanlarında
SMMM lerinin yanında muhasebe elemanı
Firmaların finans, pazarlama bölümlerinde istihdam bulmaktadırlar.
Ayrıca kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahipler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans derecesini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş sınavından başarılı olarak örgün Lisans eğitimlerine devam edebilmektedir. Ayrıca Açıköğretim Fakültesinin ilgili Lisans bölümlerine sınavsız 3.sınıftan devam edebilmektedir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi
Ekonomi
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.
(2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir.
(3) Sınav, ödev, uygulama, laboratuar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerin dönem içi değerlendirmede hangi oranlarda etki edeceği ilgili öğretim elemanının/elemanlarının önerisi ve bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun onayı ile belirlenir ve dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Dersin özelliğine göre, bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili birim kurullarının onayı ile sınav yapılmamasına karar verilebilir.
(4)Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yıl sonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Fazlı IRMAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu, Bafra,55400, Samsun

web: http://baframyo.omu.edu.tr/

Bölüm Olanakları

Bölümümüze ait tam donanımlı, internet bağlantılı, kırk öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarımız vardır. Ayrıca dersliklerimizde mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
 2. Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
 3. Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
 4. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilen, bilgiyi depolayabime, depolanmış bilgileri kullanabilme
 5. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
 6. İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
 7. Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilme
 8. Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
 9. Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
 10. Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
 11. Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
 12. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış olmak
 13. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
 14. Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
 15. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma, Türkçeyi kullanabilme
 16. çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirmek
 17. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 18. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 19. Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 20. Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 21. Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
 • Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
 • Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilen, bilgiyi depolayabime, depolanmış bilgileri kullanabilme
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
 • İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
 • Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilme
 • Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
 • Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
 • Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
 • Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
 • Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış olmak
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
 • Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma, Türkçeyi kullanabilme
 • çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirmek
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV101Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
MUV103Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
MUV105Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MUV107Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
MUV109Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MUVSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 2 0 21.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV102Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
MUV104Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
MUV106Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
MUVSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 1 0 16.0 27.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV201Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MUV203Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
MUV205Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV207Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV209Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MUV211Paket Programlar I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MUV213Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUVSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 8.0
Toplam 14 7 0 19.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV202Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
MUV204Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 1 1 0 2.0 4.0
MUV206Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MUV208Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
MUV210İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV212Paket Programlar II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MUVSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 9.0
Toplam 11 7 0 16.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

MUVSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV111 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
MUV113 Ofis Programları I 1 2 0 2.0 3.0
MUV115 E Ticaret 2 0 0 2.0 3.0
MUV117 Bilgi İletişim Teknolojisi 2 1 0 3.0 3.0
MUV119 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
MUVSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV108 İstatistik 2 0 0 2.0 2.0
MUV110 Ticari Matematik 2 0 0 2.0 2.0
MUV112 Ofis Programları II 1 2 0 2.0 4.0
MUV114 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 2.0
MUV116 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
MUV118 Finansal Yatırım Araçları 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
MUVSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV215 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 0 2.0 2.0
MUV217 İşletme Yönetimi I 3 0 0 3.0 4.0
MUV219 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 2.0
MUV221 İnşaat Muhasebesi 1 1 0 2.0 2.0
MUV225 Finansal Okur Yazarlık 2 0 0 2.0 2.0
MUVSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV214 Mesleki Yabancı Dil II 1 2 0 2.0 2.0
MUV216. İşletme Yönetimi II 3 0 0 3.0 4.0
MUV218 Banka Muhasebesi 3 0 0 3.0 4.0
MUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 0 2.0 2.0
MUV222 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 2.0
MUV228 Girişimcilik ve İnovasyon 4 0 0 4.0 5.0
MUV230 Finansal Yatırım Araçları 2 0 0 2.0 2.0