Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Meslek Yüksekokulu (İÖ) - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
 2. Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
 3. Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
 4. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilen, bilgiyi depolayabime, depolanmış bilgileri kullanabilme
 5. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
 6. İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
 7. Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilme
 8. Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
 9. Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
 10. Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
 11. Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
 12. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış olmak
 13. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
 14. Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
 15. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma, Türkçeyi kullanabilme
 16. çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirmek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
 • Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
 • Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilen, bilgiyi depolayabime, depolanmış bilgileri kullanabilme
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
 • İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
 • Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilme
 • Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
 • Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
 • Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
 • Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
 • Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış olmak
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
 • Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma, Türkçeyi kullanabilme
 • çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirmek
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
MUV101Genel Muhasebe-I 927001 3 1 0 4.0
MUV103Genel İşletme 927001 2 1 0 3.0
MUV105Mikro Ekonomi 927001 3 0 0 4.0
MUV107Temel Hukuk 927001 2 0 0 4.0
MUV109Mesleki Matematik 927001 2 0 0 3.0
MUVSEÇ-1Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 6.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 18 2 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
MUV102Genel Muhasebe-II 927001 3 1 0 4.0
MUV104Makro Ekonomi 927001 3 0 0 3.0
MUV106Ticaret Hukuku 927001 2 0 0 3.0
MUVSEÇ-2Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 4.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 14 1 0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV201Maliyet Muhasebesi 927001 2 2 0 4.0
MUV203Şirketler Muhasebesi 927001 2 1 0 3.0
MUV205Dış Ticaret İşlemleri 927001 2 0 0 2.0
MUV207Vergi Hukuku 927001 2 0 0 2.0
MUV209Finansal Yönetim 927001 2 2 0 4.0
MUV211Paket Programlar I 927001 2 2 0 5.0
MUV213Kamu Maliyesi 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 12.0
Toplam 14 7 0 34.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV202Muhasebe Denetimi 927001 3 0 0 3.0
MUV204Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 927001 1 1 0 4.0
MUV206Mali Tablolar Analizi 927001 2 2 0 4.0
MUV208Türk Vergi Sistemi 927001 1 2 0 3.0
MUV210İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 2.0
MUV212Paket Programlar II 927001 2 2 0 5.0
MUVSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 6.0
Toplam 11 7 0 27.0
MUVSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV111 İletişim 927001 2 0 0 2.0
MUV113 Ofis Programları I 927001 1 2 0 4.0
MUV115 E Ticaret 927001 2 0 0 0.0
MUV117 Bilgi İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 0.0
MUV119 Çevre Koruma 927001 2 0 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV108 İstatistik 927001 2 0 0 2.0
MUV110 Ticari Matematik 927001 2 0 0 2.0
MUV112 Ofis Programları II 927001 1 2 0 4.0
MUV114 Meslek Etiği 927001 2 0 0 2.0
MUV116 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 3.0
MUV118 Finansal Yatırım Araçları 927001 2 0 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV215 Mesleki Yabancı Dil I 927001 2 0 0 2.0
MUV217 İşletme Yönetimi I 927001 3 0 0 4.0
MUV219 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
MUV221 İnşaat Muhasebesi 927001 1 1 0 0.0
MUV225 Finansal Okur Yazarlık 927001 2 0 0 0.0
MUVSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MUV214 Mesleki Yabancı Dil II 927001 1 2 0 2.0
MUV216. İşletme Yönetimi II 927001 3 0 0 0.0
MUV218 Banka Muhasebesi 927001 3 0 0 0.0
MUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 927001 2 0 0 2.0
MUV222 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
MUV228 Girişimcilik ve İnovasyon 927001 4 0 0 0.0
MUV230 Finansal Yatırım Araçları 927001 2 0 0 0.0