Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı Programı

Program Tanımları

Kuruluş


Meslek Yüksekokulu – Bilgisayar Teknolojileri bölümü-Bilgisayar Programcılığı Programı
Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde Bilgisayar Teknolojileri – Bilgisayar Programcılığı alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Teknolojileri – Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lise mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü-Bilgisayar Programcılığı Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü staj çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Bölümümüz, Bilgisayar Programcılığı (1. Öğretim) , Bilgisayar Programcılığı (2. Öğretim)
2programdan oluşmaktadır.

Bu programların her biri için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir.

Kontenjan: 60 (1. Öğretim) + 60 (II. Öğretim)

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Bilgisayar Programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Yazılım uygulaması geliştiren şirketler, Web tasarımı ve servis sağlayıcı şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, hastanelerin ve büyük marketlerin yazılım, donanım, sistem ve uygulama geliştirme departmanları, istihdam alanları arasında öne çıkmaktadır. Yazılım şirketleri haricinde, bilgisayar teknik destek şirketleri, ağ ve sistem destek hizmetleri veren şirketler öğrencilerimiz için önemli iş alanlarıdır.
Ayrıca öğrenciler öğrencilik hayatları devamınca özellikle Web uygulamaları, sistem ve donanım destek gibi işlerde bazen kendi şirketlerini kurarak bazense kısmi zamanlı olarak çalışmaktadırlar


İş imkanları
Günümüzde hemen tüm sektörlerde bilgisayar kullanılmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar teknikerleri tüm sektörlerde geniş iş imkânlarına kavuşabilmektedirler.
Mezunlar günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere
Yazılım Firmaları,
Bilgisayar Satış ve Teknik Destek Firmaları,
Bankalar,
Sigorta Şirketleri, Ticari Kuruluşlar,
İnternet Servis Sağlayıcıları,
İnternet Yayıncılık Şirketleri,
Radyo- Televizyon Şirketleri,
Araştırma Şirketleri, Borsalar,
Ulaştırma, Lojistik Firmaları
ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları:
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknoloji, Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci
ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı
puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının
en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Vezirköprü MYO, Vezirköprü,Samsun
Tel: 0362-6470246
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan Yrd.Doç.Dr.Gonca ÖZDEMİR TARI ---Bölüm AKTS/DS Koordinatörü Öğr.Gör. A.Doğukan SARIYALÇINKAYA

Bölüm Olanakları

Okulumuzda Programımızın kullandığı 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı Bilgisayar destekli tasarım ve çizimlerin yapıldığı, gelişmiş ve güncel 25 bilgisayardan kurulu laboratuvardır. 2 nolu Laboratuvar P4 işlemcili 25 adet bilgisayardan oluşmaktadır. 100 kişilik teknoloji destekli Anfi ve 50 kişilik teknoloji destekli sınıf

Program Çıktıları
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Program Çıktıları

 1. Ofis ve paket programlarının kullanma becerisi
 2. Bir problemi analiz etme ve çözüm yolları sunma becerisi
 3. Programlama mantığını kavrama ve uygulama becerisi
 4. Farklı programlama dilleri öğrenme ve kullanma becerisi
 5. Temel teknoloji ve bilim kavramları hakkında yorum yapma becerisi
 6. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme becerisi
 7. Dijital ortamda görsel grafik öğeleri ile çalışma becerisi
 8. Bilgisayar donanımlarını tanıma ve kullanma becerisi
 9. Veri tabanı oluşturma ve yönetme becerisi
 10. Web sayfaları oluşturma ve yönetme becerisi
 11. Bilgisayar işletim sistemlerini tanıma becerisi
 12. Bilgisayar ağ sistemlerini tanıma ve kullanma becerisi
 13. Bilgisayarın temel çalışma prensibini kavrama becerisi
 14. Bilgisayar sistemlerinde kullanılan ticari uygulamaları kullanma becerisi
 15. Takım çalışması yapabilme becerisi
 16. Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilmeyi öğrenir
 17. Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Ofis ve paket programlarının kullanma becerisi
 • Bir problemi analiz etme ve çözüm yolları sunma becerisi
 • Programlama mantığını kavrama ve uygulama becerisi
 • Farklı programlama dilleri öğrenme ve kullanma becerisi
 • Temel teknoloji ve bilim kavramları hakkında yorum yapma becerisi
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme becerisi
 • Dijital ortamda görsel grafik öğeleri ile çalışma becerisi
 • Bilgisayar donanımlarını tanıma ve kullanma becerisi
 • Veri tabanı oluşturma ve yönetme becerisi
 • Web sayfaları oluşturma ve yönetme becerisi
 • Bilgisayar işletim sistemlerini tanıma becerisi
 • Bilgisayar ağ sistemlerini tanıma ve kullanma becerisi
 • Bilgisayarın temel çalışma prensibini kavrama becerisi
 • Bilgisayar sistemlerinde kullanılan ticari uygulamaları kullanma becerisi
 • Takım çalışması yapabilme becerisi
 • Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilmeyi öğrenir
 • Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
 • Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
 • Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BIP101Matematik Zorunlu 4 0 0 4.0 7.0
BIP103Programlama Temelleri Zorunlu 3 1 0 4.0 6.0
BIP105Web Tasarımının Temelleri Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
BIP107Ağ Temelleri Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
BIPSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 3 0 20.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BIP102Mesleki Matematik Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
BIP104Veri Tabanı-I Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
BIP106Yazılım Mimarileri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BIPSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 0.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 1 0 17.0 20.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BIP201Görsel Programlama-I Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
BIP203İnternet Programcılığı-I Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
BIP205Nesne Tabanlı Programlama-I Zorunlu 3 1 0 4.0 6.0
BIP207Veri Tabanı-II Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
BIP209Grafik ve Animasyon-I Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
BIPSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 0.0
Toplam 14 5 0 20.0 23.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BIP202Görsel Programlama-II Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
BIP204İnternet Programcılığı-II Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
BIP206Nesne Tabanlı Programlama-II Zorunlu 3 1 0 4.0 6.0
BIP208Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BIPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 5 0 16.0 20.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

BIPSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BIP111 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi 1 1 0 2.0 2.0
BIP113 Ofis Yazılımları 1 1 0 2.0 2.0
BIP115 Bilişim Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
BIP117 E-Ticaret 2 0 0 2.0 2.0
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2.0 2.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
BIPSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BIP116 Bilgisayar Donanımı 1 1 0 2.0 2.0
BIP118 İşletim Sistemleri 1 1 0 2.0 2.0
BIP120 Web Editörü 1 1 0 2.0 2.0
BIP122 C Programlama- 1 1 1 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BIPSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BIP215 Mesleki Yabancı Dil-I 2 0 0 2.0 2.0
BIP221 İşletme Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
BIP223 Mobil Programlama 1 1 0 2.0 0.0
BIP225 3D Max 1 1 0 2.0 0.0
BIP227 C programlama - 2 1 1 0 2.0 2.0
BIP229 Web Güvenliği 2 0 0 2.0 0.0
BIP231 Python 1 1 0 2.0 0.0
BIPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BIP218 Mesleki Yabancı Dil-II 2 0 0 2.0 2.0
BIP226 Java Programlama 1 1 0 2.0 0.0
BIP228 Oyun Proglama 1 1 0 2.0 0.0
BIP230 Araştırma Yöntem Teknikleri 2 0 0 2.0 2.0
BIP232 Girişimcilik Uygulamaları ve İnovasyon 3 1 0 4.0 0.0
BIP234 Javascrıpt 2 0 0 2.0 0.0
BIP236 Yazılım Uygulamaları Testi 1 1 0 2.0 0.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS