Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu’nun, 2008/27 no’lu almış olduğu karar ile I. ve II öğretim olmak üzere, Çocuk Gelişimi Programı Sağlık Programları Bölümü adı altında açılması uygun görülmüştür. Yüksek Öğretim Kurulu’nca bölümün açılması talebi 05.05.2008 tarih ve 011397 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2008-2009 Eğitim öğretim yılında 40+40 kontenjanla bölüm öğretime başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurulu almış olduğu kararla, “Sağlık Programları Bölümü” adını “Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri” olarak değiştirilmiş, Çocuk Gelişimi Programı bu bölüm adı altında eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam etmiştir.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında Önlisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu'nun ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından düzenlenen LYS sonuçları esas alınarak öğrenci kabulü yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu bölüme başvuracak öğrenciler Kız Meslek Liseleri, Çoklu Program Liselerinin "Çocuk Gelişimi Bölümlerinden" mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Çocuk Gelişimi alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Çocuk Gelişimi programını amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0-18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen ve çocukları ilköğretim dönemine donanımla hazırlayabilen elemanlar yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Çocuk gelişimi programından mezun öğrenciler; Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nda, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde. Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı'na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde. çocuk eğiticisi, çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Aynı zamanda Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde görev alabilirler, çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı, olarak ta çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu
Taşkale Mah. Üniversite Cad. No :2 VEZİRKÖPRÜ-SAMSUN
Tel: 0 362 647 02 46
Fax: 0 362 647 02 40
Mail: vezirkoprumyo@omu.edu.tr


Öğr. Görv. Osman Senai DOĞAN
Tel: 05357896770

Bölüm Olanakları

Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
Uygun ve güzel bir kampüs ortamı
Kolay ulaşım

Program Çıktıları

 1. Özel eğitim kurumu, okul öncesi eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
 2. Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
 3. Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
 4. Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
 5. Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
 6. Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
 7. Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
 8. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
 9. Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
 10. Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
 11. Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
 12. Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
 • Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
 • Özel eğitim kurumu, okul öncesi eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
 • Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
 • Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
 • Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
 • Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
 • Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
 • Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
 • Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
 • Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
 • Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
 • Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
 • Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 • Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 • Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
 • Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirler.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 • Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
CGE101Özel Eğitim-I 927001 3 0 0 4.0
CGE103Kaynaşma Eğitimi 927001 2 0 0 3.0
CGE105Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 927001 1 1 0 2.0
CGE107Çocuk Beslenmesi 927001 2 0 0 2.0
CGE109Çocuk ve Oyun 927001 2 0 0 2.0
CGE111Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 927001 2 0 0 2.0
CGE113Matematik 927001 2 0 0 3.0
CGESEÇ-ISeçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 20 1 0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
CGE102Özel Eğitim-II 927001 3 0 0 3.0
CGE104Öğrenme ve Öğretme Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
CGE106Çocuk ve Müzik 927001 1 1 0 2.0
CGE108Aile Eğitimi 927001 2 1 0 2.0
CGE110Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim 927001 3 0 0 3.0
CGESEÇ-IISeçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 17 2 0 26.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CGE201Çocuk Gelişimi-I 927001 3 0 0 4.0
CGE203Çocukta Bilim ve Teknoloji 927001 2 0 0 2.0
CGE205Çocukla İletişim 927001 2 0 0 3.0
CGE207Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı 927001 3 0 0 4.0
CGE209Çocuk ve Drama 927001 2 3 0 6.0
CGE211Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 927001 2 4 0 5.0
CGESEÇ-IIISeçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 14 7 0 24.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CGE202Çocuk Gelişimi-II 927001 3 0 0 4.0
CGE204Davranış Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
CGE206Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri 927001 3 0 0 3.0
CGE208Meslek Etiği 927001 2 0 0 2.0
CGE210Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 927001 1 1 0 2.0
CGE212Seminer 927001 2 0 0 2.0
CGE214Çocuk ve Çevre 927001 2 0 0 2.0
CGESEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 15 1 0 19.0
CGESEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CGE115 Kişisel Gelişim 927001 2 0 0 3.0
CGE117 İletişim 927001 2 0 0 3.0
CGE119 Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Gelişim 927001 2 0 0 3.0
CGE121 Çocuğu Tanıma Teknikleri 927001 2 2 0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
CGESEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CGE112 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık 927001 2 1 0 2.0
CGE114 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 3.0
CGE116 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 2 0 0 2.0
CGE118 Çocukta Hayvan Sevgisi 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
CGESEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CGE213 Çocuk Hakları ve Koruma 927001 2 0 0 3.0
CGE215 Diksiyon ve Beden Dili 927001 2 0 0 3.0
CGE217 Kalite Güvence ve Standartları 927001 2 0 0 3.0
CGE219 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 3.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CGESEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CGE216 İlkyardım 927001 2 2 0 5.8
CGE218 Çocuk Animatörlüğü 927001 2 0 0 2.0
CGE220 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 3 0 0 3.0
CGE222 Çocuk Edebiyatı ve Medya 927001 2 0 0 3.0
CGE224 Cinsel Eğitim 927001 2 0 0 2.0