Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu - Mobilya ve Dekorasyon Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Meslek Yüksekokulu – Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü-Mobilya ve Dekorasyon Programı

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri – Mobilya ve Dekorasyon alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri – Mobilya ve Dekorasyon alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lise mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü-Mobilya ve Dekorasyon alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü Endüstri Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mobilya ve Dekorasyon programından mezun olanlar; Mobilya İmalatı ve Üretimi yapılan işletmelerde AR-GE, ÜR-GE, Tasarım, İmalat ve Pazarlama, Mamül, Yarı Mamül ve Hammadde üretimi yapılan departmanlarda teknik ara eleman – tekniker olarak istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Ağaç malzemenin tanıtılması, kullanımına yönelik fiziksel ve mekanik özelliklerinin bilinmesi.
 2. Mesleğinin gerektirdiği yazılımı kullanarak çizim ve tasarım yapabilmek,
 3. Çizim araç-gereçleri ve tekniklerini kullanabilme, öğrendiği teknikleri mobilya alanında kullanılan çizim programlarında uygulama becerisi sunar.
 4. Ağaç malzeme birleştirme şekilleri, ahşap ve mobilya konstrüksiyonlar öğrenilir.
 5. Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
 6. Mobilya ve Dekorasyon Programındaki kalite bilincine sahip olma,
 7. Birleştirme ve ek yerlerinde kullanılan yapıştırıcıların bilinmesi,
 8. Bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme yeteneklerini geliştirerek fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edip iletişim kurabilir.
 9. İç mekanın tasarımını yaparak içindeki mobilyaları çizmek,
 10. Ergonominin önemi, insan ve antropometrik verilerin incelenmesi.
 11. Üst yüzey işlemlerinin tanıtımı ve uygulama yöntemlerini, sanatsal açıdan mobilyaya bakış açısı ve üretim yöntemlerinin öğrenilmesi,
 12. İş güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili yeterli bilgilerin bilinmesi,
 13. Mobilya ve Dekorasyon Programındaki çalışma alanlarında üretim öncesi, üretim sırasında ve üretim sonrası kontrolleri yapma ve sonuçları yorumlama becerisi sunar.
 14. Ekip çalışmasına yatkın, bilgi paylaşımına açık, mesleki ve etik sorumluluk alabilmelidir.
 15. Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 16. Matematiksel terim ve kavramların öğrenilmesi ve uygulanması.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
 • Ağaç malzemenin tanıtılması, kullanımına yönelik fiziksel ve mekanik özelliklerinin bilinmesi.
 • Mesleğinin gerektirdiği yazılımı kullanarak çizim ve tasarım yapabilmek,
 • Çizim araç-gereçleri ve tekniklerini kullanabilme, öğrendiği teknikleri mobilya alanında kullanılan çizim programlarında uygulama becerisi sunar.
 • Ağaç malzeme birleştirme şekilleri, ahşap ve mobilya konstrüksiyonlar öğrenilir.
 • Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
 • Mobilya ve Dekorasyon Programındaki kalite bilincine sahip olma,
 • Birleştirme ve ek yerlerinde kullanılan yapıştırıcıların bilinmesi,
 • Bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme yeteneklerini geliştirerek fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edip iletişim kurabilir.
 • İç mekanın tasarımını yaparak içindeki mobilyaları çizmek,
 • Ergonominin önemi, insan ve antropometrik verilerin incelenmesi.
 • Üst yüzey işlemlerinin tanıtımı ve uygulama yöntemlerini, sanatsal açıdan mobilyaya bakış açısı ve üretim yöntemlerinin öğrenilmesi,
 • İş güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili yeterli bilgilerin bilinmesi,
 • Mobilya ve Dekorasyon Programındaki çalışma alanlarında üretim öncesi, üretim sırasında ve üretim sonrası kontrolleri yapma ve sonuçları yorumlama becerisi sunar.
 • Ekip çalışmasına yatkın, bilgi paylaşımına açık, mesleki ve etik sorumluluk alabilmelidir.
 • Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Matematiksel terim ve kavramların öğrenilmesi ve uygulanması.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
 • Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Proje süreçleri içinde yer alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
 • Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
 • Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanında başarıyla uygulama yürütür.
 • Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 • Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MDPSEÇ-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
VMD101Fizik Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
VMD103Mesleki Matematik-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
VMD105Bilgisayar Destekli Tasarım-I Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
VMD107Teknik Resim Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
VMD109Ahşap Ürün Tasarımına Giriş Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
VMD115Dekoratif Süs Eşya Yapımı Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 5 0 23.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MDPSEÇ-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 2.0
STJ102Staj (30 İşgünü) Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
VMD102Mesleki Matematik-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
VMD104Temel Tasarım Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
VMD106Ahşap Levha Üretimi Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
VMD108Bilgisayar Destekli Tasarım-II Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
VMD110Mekan Donatı Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
VMD114Temel Grafik Tasarımı Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 5 0 21.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDPSEÇ-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
VMD201Grup Mobilya Tasarımı Zorunlu 1 1 0 2.0 4.0
VMD203Bigisayar Destekli Üretim(Cam) Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
VMD205Döşeme Yapımı Zorunlu 1 1 0 2.0 4.0
VMD207Ergonomi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
VMD209Üst Yüzey İşlemleri Zorunlu 1 1 0 2.0 4.0
VMD211Ahşap Süsleme Teknikleri Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
VMD215Eğitsel Ahşap Oyuncak Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
Toplam 12 6 0 19.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDPSEÇ-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
VMD202Üretim Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
VMD204Mekan Projesi Çizimi Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
VMD206Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
VMD208Yapay Levha Üretimi Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
VMD210Panel Mobilya İmalatı Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
VMD212Prototip Geliştirme Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
VMD216Engelliler İçin Tasarım Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 3 0 18.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

MDPSEÇ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VMD111 Mobilya İmalat Temel İşlemleri 3 1 0 4.0 4.0
VMD113 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 1 0 2.0 2.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
MDPSEÇ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VMD112 Kalite Güvencesi ve Standartlar 2 0 0 2.0 2.0
VMD116 Atık Malzemelerle Obje Tasarımı 1 1 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
MDPSEÇ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2.0 2.0
MDPSEÇ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VMD214 İşletme Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
VMD218 Girişimcilik Uygulamaları ve İnavasyon 3 1 0 4.0 4.0