Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Terme Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2001–2002 öğretim yılında ‘Muhasebe Programı’ adı altında başlamıştır. 2009–2010 öğretim yılında programın adı ‘Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’ olarak değiştirilmiştir

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, muhasebe ve vergi uygulamaları alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, mevzuata hakim olabilen, kendini sürekli geliştiren ve etik değerleri özümsemiş nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları muhasebe meslek elemanı olarak özel sektörde ve KPSS’den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret bölümlerinde lisans eğitimi alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60
ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Terme/Samsun

Bölüm Başkan Vekili: Öğr. Gör. Bülent Çelebi

Bölüm Akts koordinatörü : Öğr. Gör. Bora Alkan


Tel : 0 362 876 13 18

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Muhasebe temel alan bilgisine sahiptir.
 2. Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
 3. Ekonomi ile ilgili kavramları bilir ve analiz eder.
 4. Dış ticaret işlemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapar.
 5. İşletmelerde muhasebe kayıtlarını düzenler ve muhasebe raporlarını hazırlar.
 6. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
 8. İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır.
 9. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
 10. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
 11. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder.
 12. Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
 13. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Muhasebe temel alan bilgisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
 • Ekonomi ile ilgili kavramları bilir ve analiz eder.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Dış ticaret işlemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapar.
 • İşletmelerde muhasebe kayıtlarını düzenler ve muhasebe raporlarını hazırlar.
 • Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
 • Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
 • İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV101Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
MUV103Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
MUV105Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MUV107Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
MUV109Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MUV151Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MUV153İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MUVSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 16 2 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV102Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
MUV104Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
MUV106Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
MUV150İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV152Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV154Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
MUV156Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
MUVSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 17 3 0 20.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV201Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MUV203Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
MUV251Paket Programlar ve E-Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MUV253Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
MUV255Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
MUVSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 9 0 21.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MUV250Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
MUVSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 9.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 6 0 0 7.0 25.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

MUVSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV111 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
MUV113 Ofis Programları-I 1 2 0 2.0 3.0
MUV115 E-Ticaret 2 0 0 2.0 3.0
MUV119 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
MUV155 Bilgi İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 3.0
MUVSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV108 İstatistik 2 0 0 2.0 3.0
MUV110 Ticari Matematik 2 0 0 2.0 3.0
MUV112 Ofis Programları-II 1 2 0 2.0 3.0
MUV118 Finansal Yatırım Araçları 2 0 0 2.0 3.0
MUVSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV257 İnşaat Muhasebesi 2 0 0 2.0 3.0
MUV259 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2 0 0 2.0 3.0
MUV261 Banka Muhasebesi 2 0 0 2.0 3.0
MUV263 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
MUV265 İşletme Yönetimi 3 0 0 3.0 4.0
MUV267 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2.0 2.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
MUVSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 0 2.0 3.0
MUV222 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
MUV252 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
MUV254 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
MUV256 Muhasebe Uygulamaları 4 4 0 6.0 12.0
MUV258 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8.0 10.0
MUV260 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8.0 14.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0