Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Terme Meslek Yüksekokulu - Pazarlama Programı

Program Tanımları

Kuruluş

19 Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı

Kazanılan Derece

Pazarlama sorumlusu ünvanı Ön Lisans Programı başarıyla tüm gereklerini yerine getirmiş mezunlarına verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler lise öğreniminden mezun olduktan sonra, üniversite giriş sınavında başarılı olarak programa girmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş yapan öğrencilere üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 Akts karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak içim 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek

Program Profili

Pazarlamanın, işletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olması ve bu alanda nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulması gerekçesiyle kurulan pazarlama programı bugün de güncel ders programı (içeriğiyle) ile piyasanın aradığı insan kaynaklarını yetiştirebilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların satış departmanı, pazarlama departmanı, pazarlama araştırması departmanı, reklâm departmanı, reklâm ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, bankaların ve çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve bir dizi pazarlama alanında çalışabilecekleri gibi kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler. Mezunlar bu alanlarda yönetici, sorumlu, uzman veya eleman unvanlarıyla çalışabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel sektördeki firmaların satış departmanları, pazarlama departmanları, reklam ajansları,halkla ilişkiler ajansları, piyasa araştırma şirketleri, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve kamusal alanda KPSS sınavından başarılı olmaları koşuluyla sayılan tüm alanlarda soruımlu, uzman, yönetici veya eleman unvanı ile çalışabilrler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Vize sınavının %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. Ara Sınav'ın %40, Dönem Sonu Sınavının %60'ı minimum 50 olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Terme/Samsun

Bölüm Olanakları

Bilgisayar Laboratuvarı, barınma ve beslenme olanakları mevcuttur. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır

Program Çıktıları

 1. Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
 2. İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
 3. Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
 4. Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
 5. Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
 6. Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
 7. Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
 8. Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
 9. Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
 10. Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
 11. Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
 12. Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
 13. Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
 • İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
 • Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
 • Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
 • Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
 • Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
 • Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
 • Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
 • Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
 • Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
 • Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
 • Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
PAZ101Pazarlama İlkeleri 927001 3 2 0 6.0 4.0
PAZ103Ekonomi 927001 3 0 0 5.0 3.0
PAZ105Matematik 927001 3 0 0 3.0 3.0
PAZ107Temel Hukuk 927001 2 0 0 2.0 2.0
PAZSEÇ-1Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 8.0 1.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 17 2 0 30.0 19.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
PAZ102Marka Yönetimi 927001 2 0 0 2.0 2.0
PAZ104E-Pazarlama 927001 1 1 0 2.0 2.0
PAZ106İstatistik 927001 2 1 0 3.0 3.0
PAZ108İletişim 927001 2 0 0 3.0 2.0
PAZSEÇ-2Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 6.0 1.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 13 2 0 30.0 16.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
PAZ201Satış Yönetimi 927001 4 2 0 9.0 5.0
PAZ203Pazarlama Araştırması 927001 3 0 0 3.0 3.0
PAZ205Global Pazarlama 927001 2 0 0 2.0 2.0
PAZ207Pazarlama İletişim Teknikleri 927001 3 1 0 4.0 4.0
PAZ209Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 2 0 0 4.0 2.0
PAZ211Tedarik Zincir Yönetimi 927001 2 0 0 2.0 2.0
PAZSEÇ-3Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 6.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 3 0 30.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
PAZ202Satış Saha Planlaması 927001 2 0 0 5.0 2.0
PAZ204Satış Gücü Eğitimi 927001 2 2 0 8.0 3.0
PAZ206Tüketici Davranışları 927001 3 0 0 2.0 3.0
PAZ208İhracat Teknikleri 927001 2 0 0 2.0 2.0
PAZ210Perakende Yönetimi 927001 3 0 0 5.0 3.0
PAZ212Pazarlama Mevzuatı 927001 2 0 0 2.0 2.0
PAZSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 6.0 1.0
Toplam 14 2 0 30.0 16.0
PAZSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ109 İşletme Yönetimi-I 927001 2 1 0 4.0
PAZ111 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 3 0 0 4.0
PAZ113 Örgütsel Davranış 927001 2 0 0 4.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
PAZSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ110 İşletme Yönetimi-II 927001 2 1 0 4.0
PAZ112 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 2.0
PAZ114 Yönetici Asistanlığı 927001 4 0 0 4.0
PAZ116 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
PAZSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ213 Çevre Koruma 927001 2 0 0 2.0
PAZ215 Mesleki Yabancı Dil 927001 2 0 0 2.0
PAZ217 Etkili ve Güzel Konuşma 927001 2 0 0 2.0
PAZ219 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 2.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PAZ214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 2.0
PAZ216 Meslek Etiği 927001 2 0 0 2.0
PAZ218 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
PAZ220 Turizm Pazarlaması 927001 2 0 0 2.0
PAZ222 İlk Yardım 927001 2 0 0 2.0
PAZ224 Girişimcilik 927001 2 2 0 4.0