Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Terme Meslek Yüksekokulu - Pazarlama Programı

Program Tanımları

Kuruluş

19 Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı

Kazanılan Derece

Pazarlama sorumlusu ünvanı Ön Lisans Programı başarıyla tüm gereklerini yerine getirmiş mezunlarına verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler lise öğreniminden mezun olduktan sonra, üniversite giriş sınavında başarılı olarak programa girmektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş yapan öğrencilere üniversitelerinde görmüş oldukları ve kredi ve içerik yönünden aynı olan derslerden muafiyet verilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 Akts karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak içim 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek

Program Profili

Pazarlamanın, işletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olması ve bu alanda nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulması gerekçesiyle kurulan pazarlama programı bugün de güncel ders programı (içeriğiyle) ile piyasanın aradığı insan kaynaklarını yetiştirebilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların satış departmanı, pazarlama departmanı, pazarlama araştırması departmanı, reklâm departmanı, reklâm ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, bankaların ve çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve bir dizi pazarlama alanında çalışabilecekleri gibi kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler. Mezunlar bu alanlarda yönetici, sorumlu, uzman veya eleman unvanlarıyla çalışabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel sektördeki firmaların satış departmanları, pazarlama departmanları, reklam ajansları,halkla ilişkiler ajansları, piyasa araştırma şirketleri, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve kamusal alanda KPSS sınavından başarılı olmaları koşuluyla sayılan tüm alanlarda soruımlu, uzman, yönetici veya eleman unvanı ile çalışabilrler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Vize sınavının %40'ı, final sınavının ise %60'ı başarı notunu etkilemektedir. Ara Sınav'ın %40, Dönem Sonu Sınavının %60'ı minimum 50 olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Terme/Samsun

Bölüm Olanakları

Bilgisayar Laboratuvarı, barınma ve beslenme olanakları mevcuttur. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır

Program Çıktıları

 1. Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
 2. İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
 3. Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
 4. Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
 5. Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
 6. Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
 7. Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
 8. Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
 9. Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
 10. Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
 11. Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
 12. Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
 13. Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
 • İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
 • Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
 • Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
 • Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
 • Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
 • Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
 • Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
 • Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
 • Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
 • Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
 • Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PAZ101Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
PAZ103Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PAZ105Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
PAZ107Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
PAZ151Pazarlama Mevzuatı ve Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PAZ153İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PAZSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 8.0
Toplam 15 2 0 17.0 32.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PAZ102Marka Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
PAZ104E-Pazarlama Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
PAZ106İstatistik Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
PAZ152Reklamcılık Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
PAZ154Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
PAZ156Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
PAZ158Global Pazarlama Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
PAZSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 6.0
Toplam 15 2 0 18.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
PAZ201Satış Yönetimi Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
PAZ203Pazarlama Araştırması Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
PAZ253Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
PAZ255Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
PAZSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 3 0 22.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
PAZ250Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
PAZSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 6.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 6 0 0 7.0 22.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

PAZSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PAZ109 İşletme Yönetimi-I 2 1 0 3.0 3.0
PAZ113 Örgütsel Davranış 2 0 0 2.0 3.0
PAZ155 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 2 0 2.0 3.0
PAZ157 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 0 2.0 3.0
PAZSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PAZ110 İşletme Yönetimi-II 2 1 0 3.0 3.0
PAZ112 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
PAZ160 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 2 0 0 2.0 3.0
PAZ162 Yönetici Asistanlığı 2 0 0 2.0 0.0
PAZSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PAZ213 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
PAZ219 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 0 2.0 3.0
PAZ257 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
PAZ259 Turizm Pazarlaması 2 0 0 2.0 3.0
PAZ261 İhracat Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
PAZSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PAZ214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
PAZ218 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
PAZ252 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8.0 14.0
PAZ254 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8.0 10.0
PAZ256 Pazarlama Uygulamaları 4 4 0 6.0 12.0
PAZ258 Satış Gücü Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
PAZ260 Parekende Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0