Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu - Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Program Tanımları

Kuruluş

2010 Eğitim-Öğretim Yılı 03.05.2010

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Bankacılık ve Sigortacılık programı Önlisans diploma derecesi almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sınavsız Geçiş ve YGS
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programına Sınavsız geçiş hakkı olan Ortaöğretim(Lise) Alanları
1. A Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
2. Bankacılık
3. Bilgisayarlı Muhasebe
4. Borsa Hizmetleri
5. Deniz ve Liman İşletme
6. Dış Ticaret
7. Emlak Komisyonculuğu
8. Genel Hizmetler (Demiryolu)
9. İşletme
10. İşletmecilik (Demiryolu)
11. Muhasebe
12. Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
13. Muhasebe ve Finansman
14. Pazarlama
15. Pazarlama ve Parekende
16. Satış Yönetimi ve Reklamcılık
17. Sigortacılık
18. Sigortacılık ve Risk Yönetimi
19. Tesis İşletmeciliği
20. Ticaret
21. Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirinler
22. Ulaştırma Hizmetleri

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Bu program günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amacıyla kurulmuştur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türkiyenin her yerinde Banka ve Sigorta şirketleri, Acenta, Eksper, Çağrı Merkezleri gibi alanlarda görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans derecesini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş sınavından başarılı olarak örgün Lisans eğitimlerine devam edebilmektedir. Ayrıca Açıköğretim Fakültesinin ilgili Lisans bölümlerine sınavsız 3.sınıftan devam edebilmektedir.
Bankacılık ve Sigortacılık Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:
1. Aktüerya
2. Bankacılık
3. Bankacılık ve Finans
4. Bankacılık ve Finansman
5. Ekonometri
6. Ekonomi
7. Ekonomi ve Finans
8. İktisat
9. İşletme
10. İşletme Enformatiği
11. İşletme-Ekonomi
12. Lojistik Yönetimi
13. Sermaye Piyasası
14. Sigortacılık
15. Sigorta ve Risk Yönetimi
16. Uluslararası Finans
17. Uluslararası İşletme
18. Uluslararası İşletmecilik
19. Uluslararası Ticaret
20. Uluslararası Ticaret ve Finansman
21. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programından Sınavsız Dikey Geçiş Yapılabilecek Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları:
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans programından mezun olan öğrenciler Dikey geçiş kapsamında aşağıda belirtilen Açıköğretim programlarının 5.yarıyılına doğrudan veya fark dersleri alarak sınavsız başvuru yapabilirler.
1. İktisat
2. İşletme
3. Kamu Yönetimi
4. Maliye
5. Uluslararası İlişkiler
6. Konaklama İşletmeciliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.
(2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir.
(3) Sınav, ödev, uygulama, laboratuar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerin dönem içi değerlendirmede hangi oranlarda etki edeceği ilgili öğretim elemanının/elemanlarının önerisi ve bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun onayı ile belirlenir ve dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Dersin özelliğine göre, bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili birim kurullarının onayı ile sınav yapılmamasına karar verilebilir.
(4)Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yıl sonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkan V. Öğr.Gör.Abdulkadir ERYILMAZ (e-posta: abdulkadir.eryilmaz@omu.edu.tr)
Bölüm Sekreteri Ahmet CENGİZ (e-posta: ahmet.cengiz@omu.edu.tr)
Adres: Orta Mahalle, Mezbahane Caddesi Çarşamba/SAMSUN
Telefon Numaraları : 0 362 834 01 79- 0 362 834 27 99(Fax)

Bölüm Olanakları

Mevcut Fiziksel İmkanlar Adet Özellik
Derslikler 12 Dersliklerimiz 60 öğrenci kapasiteli
Bilgisayar Laboratuvarı 3 40 Adet Bilgisayar
Yazıcı 4
İnternet Erişimi
Anfi 2 200 Kişilik
Kütüphane 1 40 Kişilik
Okuma Salonu 1 40 Kişilik
Bürolar 22 12 Akademik, 10 İdari
Öğrenci Temsilcisi Odası 1 Öğrenci temsilcileri ve öğrencilerin hizmetinde
Sportif ve Kültürel Faaliyetler Futbol, Voleybol, Basketbol,Masa Tenisi,Satranç,Tiyatro,Halkoyunları
Kantin 1 100 öğrenci kapasiteli
Projeksiyon Cihazı 5
Fotokopi Makinesi 2
Baskı Makinası 1
Ses Sistemi 2
Bilgisayar 82
Laser Yazıcı 10


Program Çıktıları

 1. Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 2. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
 3. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
 4. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
 5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
 6. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
 7. Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
 8. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
 9. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
 • Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
 • Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
BAN101Genel Muhasebe I 927001 2 2 0 3.0
BAN103Genel İşletme 927001 2 0 0 2.0
BAN105Genel Ekonomi 927001 2 1 0 4.0
BAN109Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Hizmetleri 927001 2 1 0 4.0
BANSEÇ-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 8.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 14 4 0 27.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
BAN102Genel Muhasebe II 927001 2 2 0 3.0
BAN104Borçlar Hukuku 927001 2 0 0 2.0
BAN106Sigortacılık I 927001 2 1 0 3.0
BANSEÇ-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 6.0
STJ102Staj-I 927001 0 0 0 8.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 12 3 0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAN201Sigortacılık II 927001 2 1 0 3.0
BAN203Bankacılık ve Sigorta Hukuku 927001 2 0 0 2.0
BAN205Para ve Banka 927001 1 1 0 4.0
BAN207Banka ve Sigorta İşlemleri Muhasebesi 927001 2 1 0 5.0
BAN209Bireysel ve Kurumsal Bankacılık 927001 2 0 0 3.0
BAN211Finansal Yönetim 927001 2 1 0 5.0
BANSEÇ-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 8.0
Toplam 11 4 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAN202Bankacılık ve Fon Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
BAN204Finansal Hizmet Pazarlaması 927001 2 0 0 3.0
BAN206Bankacılıkta Kredilenme ve Kredi Analizi 927001 3 0 0 5.0
BAN208Ticaret Hukuku 927001 2 0 0 3.0
BAN210Mali Tablolar Analizi 927001 2 1 0 5.0
BAN212Uluslararası Bankacılık 927001 2 0 0 2.0
BANSEÇ-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 8.0
Toplam 13 1 0 30.0
BANSEÇ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAN111 Ticari Matematik 927001 2 0 0 4.0
BAN113 Ofis Programları I 927001 1 1 0 4.0
BAN115 İletişim 927001 2 0 0 4.0
BAN117 Davranış Bilimleri 927001 2 0 0 4.0
BAN119 E-Ticaret 927001 1 1 0 4.0
BAN121 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği 927001 2 0 0 4.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
BANSEÇ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAN110 İstatistik 927001 2 0 0 2.0
BAN112 Ofis Programları II 927001 1 1 0 4.0
BAN114 İletişim ve İkna 927001 2 0 0 2.0
BAN116 Meslek Etiği 927001 2 0 0 2.0
BAN118 Finansal Yatırım Araçları 927001 2 0 0 4.0
BAN120 Telefonda İletişim ve Tele Satış 927001 1 1 0 4.0
BAN122 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
BANSEÇ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAN213 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 2 1 0 4.0
BAN215 Sözel İletişim ve Hitabet 927001 1 1 0 4.0
BAN217 Klavye Kullanımı 927001 1 1 0 4.0
BAN219 Türkiye Ekonomisi 927001 3 0 0 4.0
BAN221 Şirketler Muhasebesi 927001 2 0 0 4.0
BAN223 Risk ve Hasar Yönetimi 927001 2 1 0 4.0
BANSEÇ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAN214 Bes ve Sosyal Güvenlik Sistemi 927001 2 0 0 4.0
BAN216 Portföy Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
BAN218 Mesleki Yazılımlar 927001 1 1 0 4.0
BAN220 Vadeli Piyasa İşlemleri 927001 3 0 0 4.0
BAN222 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 4.0
BAN224 Reasürans ve Acenta Yönetimi 927001 2 0 0 4.0
BAN226 Ön Büro İşlemleri 927001 1 1 0 4.0