Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Alaçam Meslek Yüksekokulu - Posta Hizmetleri Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2010–2011 öğretim yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü adı altında 'Posta Hizmetleri Programı' olarak başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Posta Dağıtıcısı ön lisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Posta Hizmetleri programımının amacı PTT gibi köklü bir kuruluşa eğitimli dağıtıcı yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız KPSS B grubu ataması ile posta dağıtıcısı olarak görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası lojistik, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yenicami Mah. Bafra Cad. Alacam Meslek Yüksekokulu Alaçam / Samsun
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ 0362 622 11 77-7567
Program Sorumlusu: Öğr. Gör. Zümral GÜLTEKİN 0362 622 11 77-7561

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bazı mesleki derslerin uygulamasının yapılabilmesi için posta hizmetleri laboratuvarı mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
 2. Kişilik gelişimine destek sağlar
 3. Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
 4. İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
 5. Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
 6. Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
 7. Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
 8. Mesleki becerilerini geliştirirler
 9. öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
 10. Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
 11. Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
 12. analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
 13. Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
 14. Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
 15. Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
 16. Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
 17. PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
 18. Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
 19. Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
 20. Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
 21. PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
 22. Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
 23. Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
 24. Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
 25. Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
 26. Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
 27. Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
 28. Yeni Program Çıktısı

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
 • Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir.
 • Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.
 • Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir.
 • PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
 • Kişilik gelişimine destek sağlar
 • Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
 • İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
 • Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
 • Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
 • Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
 • Mesleki becerilerini geliştirirler
 • Yeni Program Çıktısı
 • öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
 • Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
 • Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
 • analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
 • Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
 • Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
 • Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
 • Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
 • PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
 • Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
 • Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
 • Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
 • PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
 • Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
 • Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
 • Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
 • Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
 • Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
 • Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
 • Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.
 • Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.
 • Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Teknik resim yapar.
 • Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.
 • Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir.
 • Algoritmik düşünür.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir.
 • Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
 • Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır.
 • Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.
 • Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar.
 • Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
POS103Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
POS105Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
POS107Posta Hizmetleri Tarihi ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
POS111Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
POS121Mektup Postası Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
POS123İstatistik Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
POSSEÇ-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 2 0 23.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
POS102Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
POS104Kalite Yönetimi Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
POS106Ayrım,Sevk,Dağıtım-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
POS108Posta Hizmetleri Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
POS110Tebligat İşlemleri Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
POS116Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
POSSEÇ-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 3 0 22.0 37.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
POS203Telgraf ve Acele Posta Hizmetleri Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
POS205Ayrım,Sevk,Dağıtım-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
POS207Parasal Posta Hizmetleri Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
POS209Muhasebe İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
POS211İletişim Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
POS213Makro Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
POSSEÇ-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 2.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 4 0 16.0 18.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
POSSEÇ-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 2.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 2.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

POSSEÇ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
POS115 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 3 0 0 3.0 4.0
POS117 Davranış Bilimleri 3 0 0 3.0 4.0
POS125 Lojistik 3 0 0 3.0 4.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
POSSEÇ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
POS120 Dağıtıcılık Mesleğinde Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
POS122 Personel Bilgisi 2 0 0 2.0 3.0
POS124 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
POSSEÇ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
POS221 Pazarlama ve Tanıtım 2 0 0 2.0 4.0
POS223 Yönetim ve Organizasyon 2 0 0 2.0 4.0
POS225 Ticaret Hukuku 2 0 0 2.0 4.0
POS227 Sosyoloji 2 0 0 2.0 4.0
POS229 Mesleki Yazışmalar 2 0 0 2.0 4.0
POS241 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 4.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
POSSEÇ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
POS220 İmaj Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
POS222 Protokol ve Görgü Kuralları 2 0 0 2.0 3.0
POS224 İşletme Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
POS226 Halkla İlişkiler 2 0 0 2.0 3.0
POS228 Örgüt İçi İletişim 2 0 0 2.0 3.0
POS236 Kayıtlı Posta Gönderileri 2 1 0 3.0 3.0
POS238 Kargo Hizmetleri 2 1 0 3.0 3.0
POS240 Posta Taşımacılığı 2 0 0 2.0 3.0
POS242 Filateli 2 0 0 2.0 3.0
POS244 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
POS246 Müşteri İlişkileri 2 0 0 2.0 3.0
POS248 Zaman ve Stres Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
POS250 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 3.0
POS252 Mesleki Saha Uygulamaları 2 38 0 21.0 30.0