Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Adalet Meslek Yüksekokulu - Adalet Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2010 yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Adalet Meslek Yüksekokulu ön lisans diploması.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek Yüksek Okulumuz YGS-3 puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olabilmek için Adalet Meslek Lisesi ya da herhangi bir lise türünden mezun olmak ve ÖSYM'nin yaptığı YGS-3 sınavından yeterli puan almak gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin dört yarıyıllık ön lisans programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00, 100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenci her yarıyıl tüm zorunlu ve seçmeli dersler için bir arasınav ve bir dönem sonu sınavına girerek başarılı olmak zorundadır. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 73, AKTS bazında 120 kredidir.

Program Profili

Adli ve idari yargı organlarına, noterlere ve diğer ilgili kamu kurumlarına kaliteli ve donanımlı ara eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun öğrencilerimiz, öncelikle mahkemelerde icra müdürü, icra müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, infaz kurumlarında infaz memuru, hukuk bürolarında yardımcı elaman olarak istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilirler. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans programına sınavsız geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Önlisans programımız dört yarıyıl öğretim verir. Her yarıyılda bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Her yıl sonunda da staj programı uygulanır. Söz konusu değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler programdan mezun olma hakkı kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin iki yıllık ön lisans programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00, 100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 73, AKTS bazında 120 kredidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuzmayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Yeşilırmak Mh. Yeni Samsun Cd. No 122, 55500 Çarşamba - SAMSUN.
Tel. 0 362 800 81 71-74
Fax: 0 362 800 81 78
www.admyo.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Öğrencilerimiz, kampüsümüzün imkanları nispetinde sosyo-kültürel aktivitelerden yararlanabilirler. Hukuk Fakültemiz ile ortak olarak kullanılan kütüphane ve okuma salonları, internet ve bilgisayar salonları, yemek ve barınma imkanları ve sportif amaçlı tesislerden yaralanabilir. Kampüsümüzün yeşil doğası öğrencilerimize sağlıklı bir eğitim çevresi sağlamaktadır. Kampüsümüzün ulaşım sorunu yoktur. Çarşamba ilçe merkezinde yer aldığı için şehrin imkanlarından yaralanabilir. Samsun iline yarım saatlik mesafede olduğu için büyükşehir imkanlarından da yararlanabilir.

Program Çıktıları

 1. Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
 2. Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
 3. Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
 4. Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
 5. Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
 6. Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
 7. Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
 8. Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
 9. Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
 10. İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
 11. Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
 12. Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
 • Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
 • Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
 • Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
 • Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
 • Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
 • Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
 • Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
 • Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
 • Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
 • Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
 • Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
 • Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
 • Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
 • İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
 • Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AMY101Hukuka Giriş Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
AMY103Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
AMY105Medeni Hukuk-I Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
AMY107Klavye Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
AMYSEÇ-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 2.0
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 4.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 2 0 18.0 34.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AMY102Medeni Hukuk-II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
AMY104İdare Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
AMY106Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
AMY108Maliye Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
AMYSEÇ-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 2.0
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
ST102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 0 0 16.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AMY201Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
AMY203İdari Yargılama Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
AMY205Medeni Usul Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
AMY207İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
AMY209Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
AMY211Vergi Hukuku I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
AMYSEÇ-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 0 0 17.0 26.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AMY202Ceza Muhakemesi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
AMY204Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
AMY206Adli Yazışma Teknikleri ve Kalem Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
AMY208Adli Tıp Zorunlu 1 0 0 1.0 2.0
AMY210İcra ve İflas Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
AMY212Vergi Hukuku II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
AMYSEÇ-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 6.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 0 0 14.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

AMYSEÇ-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AMY109 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 0 2.0 2.0
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3.0 3.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
AMYSEÇ-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AMY110 Yargı Örgütü 2 0 0 2.0 2.0
AMY112 İletişim Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
AMYSEÇ-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AMY213 Avukatlık ve Noter Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
AMY215 Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
AMY217 Memur Hukuku 2 0 0 2.0 2.0
AMYSEÇ-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AMY214 Tüketici Hukuku 2 0 0 2.0 4.0
AMY216 Uyap (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
AMY218 Çocuk Hukuku 2 0 0 2.0 4.0
AMY220 Genel Muhasebe 2 0 0 2.0 0.0
AMY222 İktisat 2 0 0 2.0 0.0