Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Elektrik Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlı Elektrik programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ELEKTRİK TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.

Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektriksel yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun öğrenciler elektrik ve enerji sektörüyle ilgili mal veya hizmet üreten özel ve kamu sektörlerinde istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavından başarılı oldukları takdirde;
• Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
• Elektrik Mühendisliği
• Elektrik Öğretmenliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Elektronik Öğretmenliği
• Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
• Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
• Enerji Öğretmenliği
• Fizik
• Havacılık Elektrik ve Elektroniği
• Kontrol Öğretmenliği
• Meteoroloji Mühendisliği
• Telekomünikasyon Mühendisliği
• Telekomünikasyon Öğretmenliği
• Uçak Elektrik-Elektronik
• Uzay Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS’yi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr. ve 1 Öğr. Gör. bulunmaktadır. Bölümün kullanımında olan Elektrik Laboratuarı, Elektronik Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Fizik Laboratuarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Fen bilimleri, matematik ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 2. Sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
 3. Elektrik devrelerinin kurulumu, temel elektriksel parametrelerin ölçümü ve prensipleri hakkında beceriler kazanır.
 4. İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
 5. Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
 6. Temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur ve bilgisayar destekli tasarım yapma becerisi kazanır.
 7. Temel, Analog, dijital ve güç elektroniği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 8. Türk dilini etkin kullanarak iletişim kurma yeteneğine ve kalite bilincine sahip olur. Teknik konularda yabancı dil bilgisi kullanımına sahip olur.
 9. Endüstriyel otomasyon sistemleri, Hidrolik-Pnömatik sistemler ve elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin temel yapısını tanımlar.
 10. Elektrik tesisat planlarını tasarlar, çizer ve uygulamasını yapma becerisi kazanır.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
 • Fen bilimleri, matematik ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
 • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Teknik resim yapar
 • Algoritmik düşünür.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
 • Sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
 • Elektrik devrelerinin kurulumu, temel elektriksel parametrelerin ölçümü ve prensipleri hakkında beceriler kazanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
 • Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
 • Temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur ve bilgisayar destekli tasarım yapma becerisi kazanır.
 • Temel, Analog, dijital ve güç elektroniği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • Türk dilini etkin kullanarak iletişim kurma yeteneğine ve kalite bilincine sahip olur. Teknik konularda yabancı dil bilgisi kullanımına sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Endüstriyel otomasyon sistemleri, Hidrolik-Pnömatik sistemler ve elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin temel yapısını tanımlar.
 • Elektrik tesisat planlarını tasarlar, çizer ve uygulamasını yapma becerisi kazanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ELP105Doğru Akım Devreleri Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
ELP121Matematik-I Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
ELP123Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ELP127Tesisata Giriş Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ELPSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 8.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 7 0 19.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ELP104Temel Elektronik Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
ELP112Endüstriye Dayalı Eğitim Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
ELP122Mesleki Matematik Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
ELP126Alternatif Akım Devreleri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ELP128Trafo ve Doğru Akım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ELP130Bilgisayar Destekli Proje-I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
ELPSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 9 0 20.0 40.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELP201Sayısal Elektronik Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
ELP203Asenkron ve Senkron Makinalar Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
ELP205Bilgisayar Destekli Proje-II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
ELP213Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
ELP237Elektromekanik Kumanda Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
ELP239Sistem Analizi ve Tasarımı-I Zorunlu 0 2 0 1.0 3.0
ELP241Sensörler ve Transdüserler Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
ELPSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 9.0
Toplam 8 12 0 16.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELPSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 30.0
Toplam 0 0 0 1.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ELPSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ELP113 Arıza Analizi 1 1 0 2.0 2.0
ELP115 İletişim 1 1 0 2.0 2.0
ELP117 İş Güvenliği 1 1 0 2.0 2.0
ELP129 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 4.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
ELPSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ELP120 Sarım Tekniği 2 2 0 3.0 4.0
ELP134 Ofis Yazılımları 2 2 0 3.0 4.0
ELP136 İşletme Yönetimi-I 1 2 0 2.0 4.0
ELP138 Mesleki Teknik Yöntemler 1 2 0 2.0 3.0
ELP140 Fizik 2 2 0 3.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
ELPSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ELP217 Hidrolik Pnömatik 2 2 0 3.0 4.0
ELP219 Elektronik Devre Tasarımı 1 2 0 2.0 3.0
ELP221 Pano Tasarım ve Montajı 1 2 0 2.0 3.0
ELP223 Ev Cihazları 1 2 0 2.0 3.0
ELP225 Soğutma Tekniği 1 1 0 2.0 2.0
ELP227 Kalite Yönetim Sistemleri 1 1 0 2.0 2.0
ELP245 Mesleki Yabancı Dil-I 1 2 0 2.0 2.0
ELPSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ELP214 Bilgisayar Destekli Tasarım 1 1 0 2.0 2.0
ELP216 Elektrik Enerji Santralleri 1 1 0 2.0 2.0
ELP220 Çevre Koruma 1 1 0 2.0 2.0
ELP222 Meslek Etiği 1 1 0 2.0 2.0
ELP230 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
ELP232 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6.0 10.0
ELP234 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16.0 20.0
ELP236 Özel Tesisat 1 2 0 2.0 4.0
ELP238 Güç Elektroniği-I 2 1 0 3.0 3.0
ELP240 Scada Sistemleri 1 2 0 2.0 4.0
ELP242 Mesleki Yabancı Dil-II 1 2 0 2.0 2.0
ELP244 Sözleşme Keşif ve Planlama 1 2 0 2.0 3.0
ELP246 Programlanabilir Denetleyiciler 2 2 0 3.0 3.0
ELP248 Özel Tasarımlı Motorlar 1 2 0 2.0 2.0
ELP254 Kalite Güvencesi ve Standartlar 1 2 0 2.0 3.0
ELP256 İşletme Yönetimi-II 1 2 0 2.0 5.0
ELP258 İlk Yardım 2 4 0 4.0 6.0
ELP260 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 0 2.0 0.0