Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Elektronik Teknolojisi Programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Elektronik Teknikeri ünvanlı önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adayların, kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.
Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanlarıyla ilgili yükseköğretim programlarının listesi, ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektronik yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;
1.) Endüstriyel fabrika ve atölyelerde
2.) Asansör ve yürüyen merdiven teknik servislerinde
3.) Elektrikli ev aletleri teknik servislerinde
4.) Güvenlik sistemleri teknik servislerinde
5.) Haberleşme ve iletişim cihazları teknik servislerinde
6.) Büro makineleri teknik servislerinde
7.) Televizyon ve radyo tamir atölyelerinde
8.) Seslendirme ve ışık sistemleri teknik servisinde
9.) AG-OG proje ve taahhüt firmalarında
10.) Elektronik kart, entegre devre, mikroişlemci ve mikrodenetleyici üretim tesislerinde
11.) Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Elektronik Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler:
1.) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2.) Elektronik Mühendisliği
3.) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
4.) Telekomünikasyon Mühendisliği
5.) Elektrik Mühendisliği
6.) Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
7.) Elektronik Öğretmenliği
8.) Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
9.) Telekomünikasyon Öğretmenliği
10.) Elektrik Öğretmenliği
11.) Fizik
12.) Havacılık Elektrik ve Elektroniği
13.) Uçak Elektrik-Elektronik
14.) Kontrol Mühendisliği
15.) Meteoroloji Mühendisliği
16.) Uzay Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli Ders Öğretim Planı'nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr


Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 3 Öğr. Gör. bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan Elektronik Laboratuarı, Elektrik Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Fizik Laboratuarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 3. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili benzetim programlarını kullanarak tasarım yapma, mesleki alanlarla ilgili plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak.
 4. Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
 5. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
 6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
 7. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 8. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
 9. Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
 10. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 11. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
 12. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
 • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Teknik resim yapar
 • Algoritmik düşünür.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 • Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili benzetim programlarını kullanarak tasarım yapma, mesleki alanlarla ilgili plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak.
 • Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0
ETP-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 4.0
ETP101Genel Matematik 927001 3 1 0 5.0
ETP103Doğru Akım Devre Analizi 927001 3 1 0 5.0
ETP105Sayısal Elektronik 927001 3 1 0 5.0
ETP107Ölçme Tekniği 927001 3 1 0 5.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0
Toplam 18 4 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0
ETP-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 3.0
ETP104Alternatif Akım Devre Analizi 927001 3 1 0 4.0
ETP106Elektronik-I 927001 3 1 0 5.0
ETP110Endüstriye Dayalı Eğitim 927001 0 8 0 8.0
ETP112Sayısal Tasarım 927001 3 1 0 4.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0
Toplam 15 11 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ETP-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 10.0
ETP201Elektronik-II 927001 3 1 0 4.0
ETP203Güç Elektroniği 927001 3 1 0 5.0
ETP205Mikrodenetleyiciler 927001 3 1 0 5.0
ETP207Sensörler ve Dönüştürücüler 927001 2 1 0 3.0
ETP209Sistem Analizi ve Tasarımı-I 927001 1 1 0 3.0
Toplam 12 5 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ETP-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 16.0
ETP202Arıza Analizi 927001 2 1 0 3.0
ETP204Elektrik Motorları ve Sürücüleri 927001 3 1 0 4.0
ETP206Programlanabilir Denetleyiciler 927001 3 1 0 4.0
ETP208Sistem Analizi ve Tasarımı-II 927001 1 1 0 3.0
Toplam 9 4 0 30.0
ETP-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ETP109 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 4.0
ETP111 Meslek Etiği 927001 1 1 0 2.0
ETP113 Algoritma ve Programlama 927001 1 1 0 2.0
ETP115 İlkyardım 927001 4 2 0 6.0
ETP117 Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik 927001 2 1 0 5.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
ETP-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ETP102 Mesleki Matematik 927001 1 1 0 4.0
ETP108 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 927001 2 1 0 3.0
ETP114 İşletme Yönetimi I 927001 2 1 0 4.0
ETP116 İş Güvenliği 927001 1 1 0 2.0
ETP118 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 2 1 0 3.0
ETP120 İletişim 927001 2 0 0 2.0
ETP122 Çevre Koruma 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
ETP-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ETP211 Kontrol Sistemleri 927001 2 1 0 3.0
ETP213 Kumanda Devreleri 927001 2 1 0 3.0
ETP215 Elektronik Güvenlik Sistemleri 927001 2 1 0 4.0
ETP217 Elektromekanik Taşıyıcılar 927001 2 1 0 5.0
ETP219 Mesleki Yabancı Dil-I 927001 2 1 0 3.0
ETP221 Ev Cihazları 927001 2 1 0 3.0
ETP223 Endüstriyel Robotlar 927001 1 1 0 2.0
ETP225 Elektrik Tesisatları 927001 1 1 0 2.0
ETP227 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 1 1 0 2.0
ETP229 İşletme Yönetimi-II 927001 2 1 0 5.0
ETP231 Telekomünikasyon Sabit Erişim Sistemleri 927001 1 1 0 0.0
ETP-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BDN202 Beden Eğitimi-I 927001 2 0 0 0.0
BDN204 Beden Eğitim-II 927001 2 0 0 0.0
ETP210 Scada Sistemleri 927001 2 1 0 4.0
ETP212 Endüstriyel Ağlar 927001 1 1 0 2.0
ETP214 Radyo-Tv Teknolojisi 927001 2 1 0 4.0
ETP216 İleri Mikrodenetleyiciler 927001 2 1 0 3.0
ETP218 Web Tasarımının Temelleri 927001 1 1 0 3.0
ETP220 Elektromanyetik Dalgaların Biyolojik Etkileri 927001 1 1 0 3.0
ETP222 Yürüyen Merdiven/Bant Sistemleri 927001 2 1 0 5.0
ETP224 Mesleki Yabancı Dil-II 927001 2 1 0 3.0
ETP226 Tibbi Cihazlar 927001 2 1 0 3.0
ETP228 Kalite Guvencesi ve Standartlar 927001 2 1 0 3.0
GRS202 Girişimcilik-I 927001 2 0 0 2.0
GRS204 Girişimcilik-II 927001 2 0 0 2.0