Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Elektronik Teknolojisi Programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Elektronik Teknikeri ünvanlı önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adayların, kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.
Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanlarıyla ilgili yükseköğretim programlarının listesi, ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektronik yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;
1.) Endüstriyel fabrika ve atölyelerde
2.) Asansör ve yürüyen merdiven teknik servislerinde
3.) Elektrikli ev aletleri teknik servislerinde
4.) Güvenlik sistemleri teknik servislerinde
5.) Haberleşme ve iletişim cihazları teknik servislerinde
6.) Büro makineleri teknik servislerinde
7.) Televizyon ve radyo tamir atölyelerinde
8.) Seslendirme ve ışık sistemleri teknik servisinde
9.) AG-OG proje ve taahhüt firmalarında
10.) Elektronik kart, entegre devre, mikroişlemci ve mikrodenetleyici üretim tesislerinde
11.) Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Elektronik Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler:
1.) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2.) Elektronik Mühendisliği
3.) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
4.) Telekomünikasyon Mühendisliği
5.) Elektrik Mühendisliği
6.) Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
7.) Elektronik Öğretmenliği
8.) Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
9.) Telekomünikasyon Öğretmenliği
10.) Elektrik Öğretmenliği
11.) Fizik
12.) Havacılık Elektrik ve Elektroniği
13.) Uçak Elektrik-Elektronik
14.) Kontrol Mühendisliği
15.) Meteoroloji Mühendisliği
16.) Uzay Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli Ders Öğretim Planı'nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr


Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 3 Öğr. Gör. bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan Elektronik Laboratuarı, Elektrik Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Fizik Laboratuarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 3. Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili benzetim programlarını kullanarak tasarım yapma, mesleki alanlarla ilgili plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak.
 4. Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
 5. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
 6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
 7. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 8. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
 9. Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
 10. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 11. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
 12. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
 • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Teknik resim yapar
 • Algoritmik düşünür.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 • Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili benzetim programlarını kullanarak tasarım yapma, mesleki alanlarla ilgili plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazandırmak.
 • Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ETP-01Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 4.0
ETP105Sayısal Elektronik Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
ETP119Genel Matematik Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
ETP121Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
ETP123Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 15 7 0 20.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
ETP-02Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 3.0
ETP106Elektronik-I Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
ETP110Endüstriye Dayalı Eğitim Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
ETP112Sayısal Tasarım Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
ETP124Alternatif Akım Devre Analizi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 4 0 18.0 32.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP-03Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 10.0
ETP201Elektronik-II Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
ETP203Güç Elektroniği Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
ETP205Mikrodenetleyiciler Zorunlu 3 1 0 4.0 5.0
ETP207Sensörler ve Dönüştürücüler Zorunlu 2 1 0 3.0 3.0
Toplam 11 4 0 16.0 27.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETP-04Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 16.0
ETP-05Seçmeli Dersler-V SDG 0 0 0 1.0 0.0
Toplam 0 0 0 2.0 16.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ETP-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETP111 Meslek Etiği 1 1 0 2.0 2.0
ETP113 Algoritma ve Programlama 1 1 0 2.0 2.0
ETP125 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 4.0
ETP127 İlk Yardım 2 4 0 4.0 0.0
ETP129 Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik 1 2 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
ETP-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETP102 Mesleki Matematik 1 1 0 2.0 4.0
ETP116 İş Güvenliği 1 1 0 2.0 0.0
ETP126 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 1 1 0 2.0 3.0
ETP128 Bilgisayar Destekli Çizim 1 2 0 2.0 0.0
ETP130 İşletme Yönetimi-I 1 2 0 2.0 4.0
ETP132 İletişim 1 1 0 2.0 0.0
ETP134 Çevre Koruma 1 1 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
ETP-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETP213 Kumanda Devreleri 2 1 0 3.0 3.0
ETP217 Elektromekanik Taşıyıcılar 2 1 0 3.0 5.0
ETP223 Endüstriyel Robotlar 1 1 0 2.0 2.0
ETP225 Elektrik Tesisatları 1 1 0 2.0 2.0
ETP231 Telekomünikasyon Sabit Erişim Sistemleri 1 1 0 2.0 3.0
ETP235 Kontrol Sistemleri 1 2 0 2.0 3.0
ETP237 Elektronik Güvenlik Sistemleri 1 2 0 2.0 4.0
ETP239 Mesleki Yabancı Dil-I 1 2 0 2.0 0.0
ETP241 Ev Cihazları 1 2 0 2.0 0.0
ETP243 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 0 2 0 1.0 0.0
ETP245 İşletme Yönetimi-II 1 2 0 2.0 0.0
ETP-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETP210 Scada Sistemleri 2 1 0 3.0 4.0
ETP212 Endüstriyel Ağlar 1 1 0 2.0 2.0
ETP214 Radyo-Tv Teknolojisi 2 1 0 3.0 4.0
ETP216 İleri Mikrodenetleyiciler 2 1 0 3.0 3.0
ETP218 Web Tasarımının Temelleri 1 1 0 2.0 3.0
ETP220 Elektromanyetik Dalgaların Biyolojik Etkileri 1 1 0 2.0 3.0
ETP222 Yürüyen Merdiven/Bant Sistemleri 2 1 0 3.0 5.0
ETP224 Mesleki Yabancı Dil-II 2 1 0 3.0 3.0
ETP226 Tibbi Cihazlar 2 1 0 3.0 3.0
ETP228 Kalite Guvencesi ve Standartlar 2 1 0 3.0 3.0
ETP230 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 0.0
ETP238 Mesleki Yabancı Dil-II 1 2 0 2.0 0.0
ETP240 Arıza Analizi 2 1 0 3.0 3.0
ETP242 Elektrik Motorları ve Sürücüleri 3 1 0 4.0 4.0
ETP244 Programlanabilir Denetleyiciler 3 1 0 4.0 4.0
ETP-05 / Seçmeli Dersler-V
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETP232 İşyeri Eğitimi 4 4 0 6.0 10.0
ETP234 İşyeri Uygulaması 0 32 0 16.0 20.0