Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Kimya Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümüne bağlı Kimya Teknolojisi Programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara KİMYA TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.

Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Program Profili

Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir.
Bu hedef doğrultusunda, ülkemiz yetişmiş insan gücüne ve endüstrisine, temel kimya ve kimya teknolojisi alanında bilgili, bilgi ve deneyimlerini pratik uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye saygılı, öz güvene sahip ara elemanlar (kimya teknikerleri) kazandırmak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda KPSS’ye girerek kamuda çalışabileceği gibi;
• Cam fabrikaları,
• Lastik ve kauçuk fabrikaları,
• Çimento fabrikaları,
• Kağıt fabrikaları,
• Şeker fabrikaları,
• Boya fabrikaları,
• Gıda sektörü,
• İlaç sektörü,
• Gübre fabrikaları,
• Toprak sektörü,
• Kozmetik ve temizlik sektörü,
• Enerji sektörü,
• Petrol sektörü,
• Otomotiv fabrikaları,
• Metal sektörü,
• Deri sektörü,
• Tersaneler,
• Tekstil sektörü,
• Petrokimya ,
• Sağlık sektörü,
• Maden sektörü,
• İnşaat sektörü,
• Ahşap sektörü vb. gibi birçok özel sektörde iş imkanı bulabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavından başarılı oldukları takdirde;
* Fen Edebiyat Fakültelerinin
- Kimya Bölümleri
* Mühendislik Fakültelerinin
-Kimya Mühendisliği
-Çevre Mühendisliği
-Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
-Kimya ve Süreç Mühendisliği
-Polimer Mühendisliği
lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Assist. Prof. Özgür ÖZDAMAR

Bölüm Olanakları

Depending on the program one Asst. Prof. Dr., one Dr. Lecturer. one Lecturer is located.
With the use of the Department of Chemical Laboratory, Electrical and Electronics Laboratories, Computer Laboratory, Physics Laboratory and Technical Drawing Room has.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 2. Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 3. Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
 4. Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
 5. Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
 6. İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
 7. Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
 8. Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 9. Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
 10. Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
 11. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
 12. Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 • Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
 • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Teknik resim yapar
 • Teknik resim yapar.
 • Algoritmik düşünür.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
 • Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
 • Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
 • Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
 • Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
 • Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
 • Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
KTP101Genel Kimya-I 927001 3 1 0 4.0 4.0
KTP103Matematik-I 927001 3 0 0 4.0 3.0
KTP105Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 927001 3 1 0 4.0 4.0
KTP107Kimyasal Prosesler 927001 3 1 0 4.0 4.0
KTP109Genel Kimya Lab. 927001 1 3 0 4.0 2.0
KTPSEÇ-ISeçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 19 6 0 26.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
KTP102Genel Kimya-II 927001 3 1 0 4.0 4.0
KTP104Matematik-II 927001 3 0 0 4.0 3.0
KTP106Analitik Kimya 927001 2 1 0 4.0 3.0
KTPSEÇ-IISeçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 2 0 26.0 17.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KTP201Organik Kimya 927001 4 1 0 6.0 5.0
KTP203Kimyasal Teknolojiler 927001 2 1 0 4.0 3.0
KTP205Biyokimya 927001 2 1 0 4.0 3.0
KTP207Polimer Kimyası 927001 2 0 0 3.0 2.0
KTP209Anorganik Kimya 927001 2 1 0 4.0 3.0
KTP211Organik Kimya Lab. 927001 1 3 0 4.0 3.0
KTPSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 7 0 25.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
KTP202Endüstriyel Kimya 927001 2 1 0 4.0 3.0
KTP204Enstrümental Analiz 927001 3 2 0 5.0 4.0
KTP206Boyarmadde Kimyası 927001 2 1 0 4.0 3.0
KTP208Fizikokimya 927001 2 1 0 4.0 3.0
KTP210Endüstriyel Kimya Lab. 927001 1 3 0 3.0 3.0
KTPSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0 1.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 8 0 20.0 17.0
KTPSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KTP111 Bilgisayar 927001 1 2 0 4.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
KTPSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KTP108 Analitik Kimya Lab. 927001 1 3 0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
KTPSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KTP213 Endüstriyel Boyalar 927001 2 1 0 4.0
KTP215 Terbiye Kimyası 927001 2 0 0 3.0
KTP217 Çevre Kimyası 927001 2 1 0 3.0
KTP219 İlaç Kimyası 927001 2 0 0 3.0
KTP221 İş Güvenliği 927001 2 0 0 2.0
KTPSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BDN202 Beden Eğitimi-I 927001 2 0 0 0.0
BDN204 Beden Eğitim-II 927001 2 0 0 0.0
GRS202 Girişimcilik-I 927001 2 0 0 3.0
GRS204 Girişimcilik-II 927001 2 0 0 3.0
KTP212 Doğal Boyama Teknikleri 927001 2 0 0 3.0
KTP214 Kalite Kontrol 927001 2 0 0 2.5
KTP216 Kromatografi 927001 2 1 0 3.0
KTP218 Metal Kimyası 927001 3 0 0 3.0
KTP220 Mesleki Yabancı Dil 927001 2 0 0 2.0
KTP222 İşletme Yönetimi 927001 2 1 0 3.0