Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Samsun Meslek Yüksekokulu - Grafik Tasarımı Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2012-2013 yılında Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde başlayan Grafik Programı Ön Lisans Programı 1. Öğretimde eğitim öğretim vermektedir..

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Programımız, (1. Öğretim) dedir. Programın ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir. Kontenjan: 40

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gazete ve Dergiler
Yayın evleri
Reklamcılık sektörü
Matbaacılık sektörü
TV kanalları
Ambalaj Sanayi

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fotoğraf -Fotoğraf ve Video
Grafik Öğretmenliği
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
İletişim Tasarımı
İletişim ve Tasarım

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 1 defa [STAJ102] "30" iş günü işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu İlkadım Kampüsü / Samsun Tel : (0362) 445 02 55 445 01 18 Program Danışmanı : Öğr. Gör. İrfan KURT (0362) 445 02 55 / 7244 irfank@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

1-25 Mac Bilgisayar laboratuvarı 3-Serigrafi atölyesi 4-Özgün baskı atölyesi 5-Dijital fotoğraf atölyesi 6-Desen atölyesi

Program Çıktıları

 1. Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
 2. Görsel sanatların farklı dallarından faydalanarak alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni çözüm önerileri üretir.
 3. Grafik tasarımda temel kavramları anlama, bilme ve ürettiği çalışmalarına uyarlayabilme yeteneğine sahip olur.
 4. Yaratıcılığını ve hayal gücünü teknoloji aracılığıyla tasarımlarına aktarır.
 5. Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
 6. Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
 7. Alanı ile ilgili konularda starateji. politika ve uygulama planları gelitirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi kazanır.
 8. Proje üretebilme ve grup çalışmalarında etkin olma becerisi kazanır.
 9. Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
 10. Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
 11. Çevre bilincine sahiptir,kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
 12. Hayal gücüne ilişkin düşüncelerini kişisel tasarımlarına aktarabilmek, aynı zamanda ürettiklerini doğru ve etkili bir iletişim becerisi ile hedef kitlelere ifade edebilecek düzeyde iletişim becerisine sahip olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
 • Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
 • Görsel sanatların farklı dallarından faydalanarak alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni çözüm önerileri üretir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
 • Yaratıcılığını ve hayal gücünü teknoloji aracılığıyla tasarımlarına aktarır.
 • Grafik tasarımda temel kavramları anlama, bilme ve ürettiği çalışmalarına uyarlayabilme yeteneğine sahip olur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
 • Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Proje süreçleri içinde yer alır.
 • Proje üretebilme ve grup çalışmalarında etkin olma becerisi kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
 • Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 • Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
 • Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
 • Çevre bilincine sahiptir,kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
 • Hayal gücüne ilişkin düşüncelerini kişisel tasarımlarına aktarabilmek, aynı zamanda ürettiklerini doğru ve etkili bir iletişim becerisi ile hedef kitlelere ifade edebilecek düzeyde iletişim becerisine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanında başarıyla uygulama yürütür.
 • Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 • Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Alanı ile ilgili konularda starateji. politika ve uygulama planları gelitirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi kazanır.
 • Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GRA-01Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 6.0 2.0
GRA101Temel Tasarım 927001 4 2 0 7.0 5.0
GRA103Baskıya Hazırlık 927001 2 0 0 2.0 2.0
GRA105Desen 927001 2 2 0 7.0 3.0
GRA111Matematik 927001 2 0 0 2.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 16 4 0 30.0 20.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
GRA-02Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 6.0 1.0
GRA104Web Tasarım 927001 2 1 0 3.0 3.0
GRA108Sanat Tarihi 927001 2 0 0 2.0 2.0
GRA110Grafik Desen 927001 2 1 0 2.0 3.0
GRA112Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı I 927001 2 2 0 3.0 3.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 14 4 0 30.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GRA-03Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 6.0 1.0
GRA201Görsel Tasarım-I 927001 6 2 0 8.0 7.0
GRA203Özgün Baskı-I 927001 2 2 0 4.0 3.0
GRA205Ambalaj Tasarımı 927001 2 2 0 4.0 3.0
GRA207Türk Sanat Tarihi 927001 1 0 0 2.0 1.0
GRA209İllüstrasyon 927001 4 2 0 0.0 5.0
Toplam 15 8 0 24.0 20.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GRA-04Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 8.0 1.0
GRA202Görsel Tasarım-II 927001 3 2 0 0.0 4.0
GRA204Özgün Baskı-II 927001 2 2 0 5.0 3.0
GRA206Mesleki Gelişmeler 927001 2 0 0 4.0 2.0
GRA208Yayın Grafiği 927001 2 2 0 0.0 3.0
GRA210Fotoğraf Çekim Teknikleri 927001 1 1 0 3.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 7 0 20.0 15.0
GRA-01 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GRA107 Grafik Sanatı Tarihi 927001 2 0 0 2.0
GRA109 Yazı ve Tipografi 927001 2 0 0 4.0
GRA117 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 2 1 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
GRA-02 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GRA114 Reproüksiyon ve Renk Bilgisi 927001 2 2 0 3.0
GRA116 Temel Grafik Tasarımı 927001 1 1 0 3.0
GRA118 Karton Ambalaj Üretim 927001 2 0 0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
GRA-03 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GRA211 Görüntü İşleme Teknikleri 927001 3 2 0 3.0
GRA213 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II 927001 2 2 0 3.0
GRA215 Ofset Baskı Sistemleri 927001 3 1 0 3.0
GRA-04 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GRA212 Görüntü İşleme Teknikleri II 927001 3 2 0 4.0
GRA214 Reprodüksiyon ve Görüntü Oluşturma Teknikleri 927001 2 2 0 4.0
GRA216 İşletme Yönetimi-I 927001 2 1 0 4.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS