Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Alaçam Meslek Yüksekokulu - Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2012–2013 öğretim yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü adı altında 'Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı' olarak başlamıştır.

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrencilere "Deniz ve Liman İşletme Meslek Elemanı" diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmesi için 30 iş günlük okul stajını da başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Program Profili

Mezun olan öğrencilere “Deniz ve Liman İşletme Meslek Elemanı” olarak istihdam edilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın, gemi brokerliği yapan firmalarda, gemi acentelerinde, gemi işletmeciliği firmalarında, konteyner taşımacılığı yapan şirketlerde, lojistik şirketlerde ve limanlarda ara eleman olarak istihdam olanakları yüksektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, İşletme,Lojistik Yönetimi,

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yenicami Mah. Bafra Cad. Alacam Meslek Yüksekokulu Alaçam / Samsun
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ 0362 622 11 77-7567
Program Sorumlusu: Öğr. Gör. Muazzez ÖZDEMİR 0362 622 11 77-7573

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Temel gemicilğin ne olduğunu öğreniyorlar
 2. Uluslararası deniz ve ticarette uyulması gereken kurallar ve ekonomiye katkısı
 3. Lojistik kavramını deniz lojistiğinin ne olduğu
 4. Bir işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin fonksiyonlarını, işletme departmanlarını öğrenmektedirler.
 5. Genel bir hukuk bilgisi öğrenmektedirler.
 6. temel ekonomi bilgisi edinmektedirler
 7. Deniz işletmelerinin nasıl yönetildiği hangi fonsiyonlardan oluşturğu diger işletmelerden farkı
 8. Deniz taşımacılığında dikkat edilecek mevzuatlar yani deniz hukukunu öğrenmektedirler.
 9. Uluslararası ekonominin nasıl oluştuğu ticarete etkisi
 10. Entegre taşımacılığın ne olduğu
 11. Kişilik gelişimine destek sağlar.
 12. İletişim becerileri gelişir.
 13. mesleğinde yetkin birisi olması için gerekli bilgiyi edinir.
 14. Deniz hukukunun ne olduğunu öğrenir.
 15. Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilme.
 16. Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilme;
 17. Uluslararası sözleşme, üyelik ve konferansların deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
 18. Serbest bölgelerin nereler olduğunu öğrenirler
 19. Mesleki becerilerini geliştirirler
 20. Güzel konuşmanın nasıl yapılacağı ve beden dilinin kulanımı
 21. İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır.
 22. Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 23. Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
 24. Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
 25. Alanı ile ilgili iş kurma fikrini geliştirir.
 26. Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamına aktarır.
 27. İş sağlığı ve güvenliği kavramları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların ulaştırma işletmeciliğinde uygulanması konularında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
 • Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik kavramları bilgisine sahiptir.
 • Hukuki konularda alanla ilgili temel kuramsal ve uygulama bilgisine sahiptir.
 • Uluslararası ticaret ve işletme konularında temel bilgilere sahiptir.
 • Temel gemicilğin ne olduğunu öğreniyorlar
 • Uluslararası deniz ve ticarette uyulması gereken kurallar ve ekonomiye katkısı
 • Lojistik kavramını deniz lojistiğinin ne olduğu
 • Bir işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin fonksiyonlarını, işletme departmanlarını öğrenmektedirler.
 • Genel bir hukuk bilgisi öğrenmektedirler.
 • temel ekonomi bilgisi edinmektedirler
 • Deniz işletmelerinin nasıl yönetildiği hangi fonsiyonlardan oluşturğu diger işletmelerden farkı
 • Deniz taşımacılığında dikkat edilecek mevzuatlar yani deniz hukukunu öğrenmektedirler.
 • Uluslararası ekonominin nasıl oluştuğu ticarete etkisi
 • Entegre taşımacılığın ne olduğu
 • Kişilik gelişimine destek sağlar.
 • İletişim becerileri gelişir.
 • mesleğinde yetkin birisi olması için gerekli bilgiyi edinir.
 • Deniz hukukunun ne olduğunu öğrenir.
 • Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilme.
 • Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilme;
 • Uluslararası sözleşme, üyelik ve konferansların deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
 • Serbest bölgelerin nereler olduğunu öğrenirler
 • Mesleki becerilerini geliştirirler
 • Güzel konuşmanın nasıl yapılacağı ve beden dilinin kulanımı
 • İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır.
 • Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
 • Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
 • Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
 • Alanı ile ilgili iş kurma fikrini geliştirir.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamına aktarır.
 • İş sağlığı ve güvenliği kavramları
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.
 • Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik problemlerinin incelenmesi için veri toplar, toplanan verilerin sunumunu ve temel yorumunu yapar.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile ulaştırma/ lojistik alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini sıralar.
 • Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilişkili bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Teknik resim yapar.
 • Ulaştırma alanında gereksinim duyulan temel düzeyde nitelikli insan gücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal ve kültürel birikime sahiptir.
 • Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini ve çözümlerini tekrarlar, yorumlar ve değerlendirir.
 • Algoritmik düşünür.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Ulaştırma, lojistik ve ilgili mühendislik takımlarında ve bireysel olarak çalışma yürütür ve sorumluluk üstlenir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 • Ulaştırma/ lojistik ve ilişkili mühendislik alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ve ulaştırma çevrelerinde, mesleğe yönelik olarak etkin çalışır.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Mesleki gereksinimleri doğrultusunda öğrenmeye açıktır ve ileri bir düzeye hazırlanır.
 • Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir; öğrenme hedefleri belirleyerek, doğru ve yeterli bilgiye etkin ulaşım yetkinliği geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Ulaştırma/lojistik ile ilişkili mühendislik alanında teknik resim becerisine sahiptir ve teknik iletişim kurar.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Ulaştırma/ lojistik ile ilişkili mühendislik alanı ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve bu alandaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Bilgi işletim sistemleri hakkında temel düzeyde pratik ve uygulamalı bilgiye sahiptir, bu bilgiyi ulaştırma alanına yönlendirir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Mesleğinin gerektirdiği örf, adet, gelenek, görenek ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Ulaştırma işletmelerindeki yönetim, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DLİ101Temel Denizcilik ve Gemicilik Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
DLİ103Uluslararası Ticaret ve Deniz Taşımacılığı Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
DLİ105Denizcilikte Lojistik Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
DLİ107Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
DLİ109Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
DLİSEÇ-1Seçmeli Dersler-I SDG 3 0 0 3.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 22 0 0 22.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DLİ102Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
DLİ104Deniz İşletmeciliğine Giriş Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
DLİ106Konteyner Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
DLİ110Entegre Taşımacılık Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
DLİ118Ro-Ro Taşımacılığı Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
DLİSEÇ-2Seçmeli Dersler-II SDG 2 0 0 2.0 4.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 20 1 0 21.0 40.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DLİ201Liman ve Terminal Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
DLİ203Gemi Acenteliği Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
DLİ205Gemi ve Tedarik Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
DLİ207Kuru Yük Charter Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
DLİ223Deniz Ticaret Hukuku ve Denizcilikte Uluslararası Sözleşmeler Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
DLİSEÇ-3Seçmeli Dersler-III SDG 2 0 0 2.0 12.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 3 0 16.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DLİSEÇ-4Seçmeli Dersler-IV SDG 2 0 0 2.0 30.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 2 0 0 2.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

DLİSEÇ-1 / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DLİ111 Örgütsel İletişim 3 0 0 3.0 4.0
DLİ113 Kişisel Gelişim 3 0 0 3.0 4.0
DLİ117 Denizcilik Politikaları 3 0 0 3.0 4.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
DLİSEÇ-2 / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DLİ112 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 4.0
DLİ114 Pazarlama İlkeleri 2 0 0 2.0 4.0
DLİ116 Tüketici Davranışları 2 0 0 2.0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
DLİSEÇ-3 / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DLİ215 Güzel Konuşma ve Beden Dili 2 0 0 2.0 4.0
DLİ217 Zaman ve Stres Yönetimi 2 0 0 2.0 4.0
DLİ219 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 4.0
DLİ221 Halkla İlişkiler 2 0 0 2.0 4.0
DLİ225 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2.0 4.0
DLİSEÇ-4 / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DLİ214 Kriz Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
DLİ216 Temel İlkyardım Bilgisi 2 0 0 2.0 3.0
DLİ218 İhracat Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
DLİ220 Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri 2 0 0 2.0 3.0
DLİ222 Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği 2 0 0 2.0 3.0
DLİ224 Denizcilikte Yönetim ve Organizasyon 2 0 0 2.0 3.0
DLİ226 Denizcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
DLİ228 Deniz Taşımacılığında Sigorta 2 0 0 2.0 3.0
DLİ230 Tehlikeli Madde Taşımacılığı 2 0 0 2.0 3.0
DLİ232 Depolama Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
DLİ234 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 3.0
DLİ236 Yat ve Marina İşletmeciliği 2 0 0 2.0 3.0
DLİ238 Mesleki Saha Uygulamaları 2 38 0 21.0 0.0