Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Otomotiv Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümüne bağlı Otomotiv Teknolojisi programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara OTOMOTİV TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır. Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Otomotiv Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, ilgili endüstriyel işletmelerin tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir. Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Otomotiv programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; •Motor tamirhanelerinde, •Motorlu araçlar teknik servislerinde, •Oto-elektrik teknik servislerinde, •Motor ve araç üretimi yapan fabrikalarda, •Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavından başarılı oldukları takdirde; •Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği •Otomotiv Tasarım ve İmalat •Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği •Otomotiv Teknolojisi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği •Makine Mühendisliği •Otomotiv Mühendisliği •Uçak Gövde – Motor •Uçak Gövde - Motor Bakım

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN Tel: 0362 260 51 70 Faks: 0362 260 51 69 E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Engin ÖZBAŞ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 1 Yrd. Doç. Dr. ve 2 Öğr. Gör. bulunmaktadır. Bölümün kullanımında olan Otomotiv Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 2. Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
 3. Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
 4. Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
 5. Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
 6. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
 7. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
 8. Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
 9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
 10. Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
 11. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
 12. Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 13. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
 14. Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 • Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
 • Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliğ
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
 • Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 • Teknik resim yapar
 • Algoritmik düşünür.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
 • Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
 • Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
 • Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından i
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
 • Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 • Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
 • Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
 • Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
OTV101Fizik Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
OTV105Motor Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
OTV109Ölçme Tekniği Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
OTV115Mesleki Matematik-I Zorunlu 1 2 0 2.0 8.0
OTV117Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
OTVSEÇ-ISeçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 6 0 20.0 25.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
OTV104Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
OTV112Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
OTV114Otomotiv Elektriği Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
OTV116Mesleki Matematik-II Zorunlu 1 2 0 2.0 6.0
OTVSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 9 6 0 13.0 29.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OTVSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1.0 0.0
OTVSeç-VSeçmeli Dersler-5 SDG 0 0 0 1.0 0.0
Toplam 0 0 0 2.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OTV206İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
OTV208Malzeme Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
OTV210Isıtma ve Soğutma Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
OTV230Emisyon Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
OTV232Taşıtlar Mekaniği Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
OTV234Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
OTV236Otomotiv Elektroniği Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
OTV242Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2.0 5.0
OTVSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1.0 0.0
Toplam 12 8 0 17.0 25.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

OTVSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTV113 İlk Yardım 2 0 0 2.0 0.0
OTV119 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
OTVSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTV110 Meslek Resimi 1 2 0 2.0 3.0
OTV118 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 0.0
OTV122 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 4.0
OTV124 Girişimcilik ve Yenilikçilik-I 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
OTVSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTV213 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2.0 4.0
OTV221 İletişim 2 0 0 2.0 2.0
OTV227 Bilgisayar Destekli Çizim 1 2 0 2.0 3.0
OTV231 Hareket Kontrol Sistemleri 2 2 0 3.0 4.0
OTV233 Güç Aktarma Organları 2 2 0 3.0 4.0
OTV235 Makine Elemanları 2 0 0 2.0 2.0
OTV239 Termodinamik 2 0 0 2.0 2.0
OTV241 Motor Test ve Ayarları 2 2 0 3.0 4.0
OTV243 İşletme Yönetimi-I 2 0 0 2.0 4.0
OTV247 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
OTVSeç-V / Seçmeli Dersler-5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTV223 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6.0 10.0
OTV225 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16.0 20.0
OTVSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BDN204 Beden Eğitim-II 2 0 0 2.0 0.0
OTV240 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 0.0
OTV244 Kalite Yöntem Sistemleri 2 0 0 2.0 0.0
OTV246 Konfor Sistemleri 1 2 0 2.0 0.0
OTV248 İşletme Yönetimi-II 1 2 0 2.0 5.0
OTV250 Girişimcilik ve Yenilikçilik-II 2 0 0 2.0 0.0