Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Havza Meslek Yüksekokulu - İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
İSG101İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 0.0
İSG103Matematik-I 927001 3 1 0 0.0
İSG105Genel Hukuk 927001 2 0 0 0.0
İSG107Makine ve Techizat I 927001 1 1 0 0.0
İSG109Genel Kimya 927001 2 1 0 0.0
İSGS-1SEÇMELİ DERSLER I 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 16 3 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
İSG102İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 0.0
İSG104Fizik 927001 2 1 0 0.0
İSG106Makine ve Techizat II 927001 1 1 0 0.0
İSG108Arama ve Kurtarma Bilgisi 927001 2 1 0 0.0
İSGS-2SEÇMELİ DERSLER II 927003 0 0 0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 13 3 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSG201Bina Yönetim Sitemleri 927001 1 1 0 0.0
İSG203İlk Yardım 927001 2 1 0 0.0
İSG205Yangından Korunma Yöntemleri 927001 2 1 0 0.0
İSG207Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 2 0 0 0.0
İSG209Sosyal Güvenlik 927001 2 0 0 0.0
İSG211Taşıma ve Depolama 927001 2 1 0 0.0
İSG213İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı I 927001 2 0 0 0.0
İSGS-3SEÇMELİ DERSLER III 927003 0 0 0 0.0
Toplam 13 4 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSG202İş Kazaları ve Raporlandırma 927001 2 1 0 0.0
İSG204Acil Durum Risk Analizi 927001 3 1 0 0.0
İSG206İş Hijyeni 927001 1 1 0 0.0
İSG208Etiketleme ve İşaretleme 927001 2 0 0 0.0
İSG210İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
İSG212İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II 927001 2 0 0 0.0
İSGS-IVSEÇMELİ DERSLER IV 927003 0 0 0 0.0
Toplam 12 3 0 0.0
İSGS-1 / SEÇMELİ DERSLER I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSG111 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 2 1 0 0.0
İSG113 Çevre Koruma 927001 2 0 0 0.0
İSG115 İletişim 927001 2 0 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
İSGS-2 / SEÇMELİ DERSLER II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSG110 Kimyasallar ve Tehlikeleri 927001 2 0 0 0.0
İSG112 Ergonomi 927001 2 0 0 0.0
İSG114 İstatistik 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
İSGS-3 / SEÇMELİ DERSLER III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSG215 Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları 927001 2 0 0 0.0
İSG217 Kişisel Koruyucu Donanımlar 927001 2 0 0 0.0
İSG219 Yüksek Gerilim Tekniği 927001 2 0 0 0.0
İSGS-IV / SEÇMELİ DERSLER IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSG214 Hasar Analizi 927001 2 0 0 0.0
İSG216 Meslek Etiği 927001 2 0 0 0.0
İSG218 Kalite Güvencesi ve Standartları 927001 2 0 0 0.0