Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Meslek Yüksekokulu - Bitki Koruma Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
BKP101Genel Botanik 927001 2 1 0 0.0
BKP103Tarımsal Ekoloji 927001 2 0 0 0.0
BKP105Toprak Bilgisi 927001 2 0 0 0.0
BKP107Entomoloji 927001 3 1 0 0.0
BKP109Fitopatoloji 927001 3 1 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 18 3 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
BKP102Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 927001 2 1 0 0.0
BKP104Bitki Klinikleri-I 927001 2 1 0 0.0
BKP106Genel Bitki Zararlıları 927001 2 1 0 0.0
BKP108Tarımsal Savaş Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
BKPSEÇ-IISeçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 15 3 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKP201Meyve Bağ Zararlıları 927001 2 1 0 0.0
BKP203Organik Tarımda Bitki Koruma 927001 2 1 0 0.0
BKP207Sebze Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
BKP209Sebze Zararlıları 927001 2 0 0 0.0
BKP211Tarla Bitkileri Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
BKP213Tarla Bitkileri Zararlıları 927001 2 0 0 0.0
BKPSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0
Toplam 12 2 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKP202Proje 927001 1 2 0 0.0
BKP204Bitki Klinikleri-II 927001 2 1 0 0.0
BKP206Bitki Koruma İlaçları 927001 3 1 0 0.0
BKP208Entegre Mücadele 927001 3 0 0 0.0
BKP210Meyve Bağ Hastalıkları 927001 2 1 0 0.0
BKP212Yabancı Otlar ve Mücadelesi 927001 2 1 0 0.0
BKPSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0
Toplam 13 6 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
BKPSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKP110 Zooloji 927001 2 0 0 2.0
BKP112 Tarımsal İngilizce 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
BKPSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKP215 Süs Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları 927001 2 0 0 0.0
BKP217 Sunum Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
BKP219 Topraksız Tarım 927001 2 0 0 0.0
BKP221 Bitki Sistematiği 927001 2 0 0 0.0
BKPSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BKP214 Bitki Besleme ve Gübreleme 927001 2 1 0 0.0
BKP216 Tarım ve Çevre 927001 2 0 0 0.0
BKP218 Bitki Koruma Mekanizasyonu 927001 0 0 0 0.0