Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Odyometri

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 0 362 3121919-6305 Öğr. Gör. Asuman KÜÇÜKÖNER

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
ODS-11. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 3 0 0 0.0 3.0
ODY101Anatomi 927001 1 0 0 0.0 1.0
ODY103Fizyoloji 927001 1 0 0 0.0 1.0
ODY105İşitme ve Ölçümü 927001 3 4 0 0.0 5.0
ODY107Fizik 927001 2 0 0 0.0 2.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 16 4 0 4.0 18.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
ODS-22. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 0.0 4.0
ODY102Ses Fiziği 927001 3 0 0 0.0 3.0
ODY104İşitme Kayıpları ve Kliniğe Giriş 927001 3 4 0 0.0 5.0
ODY106Konuşma Gelişimi 927001 2 0 0 0.0 2.0
STJ102Yaz Stajı-I 927001 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 18 4 0 4.0 20.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ODS-33. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 1 0 0.0 7.0
ODY201İşitme Cihazları 927001 2 2 0 0.0 3.0
ODY203Klinikte Eğitim ve Uygulama-I 927001 0 12 0 0.0 6.0
ODY205Çocuk Odyolojik Test Yöntemleri 927001 2 1 0 0.0 3.0
Toplam 10 16 0 0.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ODS-44. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 5 2 0 0.0 6.0
ODY202Klinikte Eğitim ve Uygulama-II 927001 0 12 0 0.0 6.0
ODY204Objektif İşitme Testleri 927001 1 1 0 0.0 2.0
ODY206İlk Yardım 927001 2 0 0 0.0 2.0
ODY208Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 0.0 3.0
Toplam 10 16 0 0.0 19.0
ODS-1 / 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ODY109 Histoloji 927001 1 0 0 0.0
ODY111 Tıbbi Terminoloji 927001 2 0 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
ODS-2 / 2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ODY108 Çocuklarda İletişim 927001 2 0 0 0.0
ODY110 Psikolojiye Giriş ve Gelişim Psikolojisi 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
ODS-3 / 3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ODY207 Mesleki İngilizce 927001 2 0 0 0.0
ODY209 Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri 927001 2 1 0 0.0
ODY211 Sağlık Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
ODS-4 / 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ODY210 Odyometride İleri Test Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
ODY212 Meslek Etiği 927001 1 0 0 0.0
ODY214 Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0