Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu - Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
BGP101Programlama Temelleri 927001 3 1 0 6.0
BGP103Ağ Temelleri 927001 1 1 0 2.0
BGP105Ofis Yazılımları 927001 2 1 0 4.0
BGP107İşletim Sistemleri 927001 2 1 0 3.0
BGPSEÇ-ISeçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0
MAT101Matematik 927001 4 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 18 4 0 15.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
BGP102Java Programlama 927001 2 1 0 0.0
BGP104Web Tasarımının Temelleri 927001 2 1 0 0.0
BGP106Veri Tabanı 927001 3 1 0 0.0
BGP108Bilgi ve Ağ Güvenliği 927001 2 1 0 0.0
BGPSEÇ-IISeçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 15 4 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP201Kimlik ve Kaynak Yönetimi 927001 2 1 0 0.0
BGP203İleri Ağ Teknolojileri 927001 3 1 0 0.0
BGP205Savunma Algoritmaları 927001 3 1 0 0.0
BGP207Açık Kaynak İşletim Sistemi 927001 3 1 0 0.0
BGP209Web ve Uyg. Sunucu Saldırıları 927001 3 1 0 0.0
BGPSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 14 5 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP202Güvenlik Denetim Süreci ve Yönetimi 927001 2 1 0 0.0
BGP204Bilgisayar Ağlarının Programlanması 927001 2 1 0 0.0
BGP206Ağ Güvenlik Uygulamaları 927001 3 1 0 0.0
BGP208Güvenlik Duvarı Çözüm Uygulamaları 927001 3 1 0 0.0
BGP210Sanallaştırma Teknolojileri 927001 3 1 0 0.0
BGPSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0
Toplam 13 5 0 0.0
BGPSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP109 Sosyal Sorumluluk ve Etik 927001 2 0 0 0.0
BGP111 Yönetim Bilişim Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 227
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
BGPSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP110 Bilişim Hukuku 927001 2 0 0 0.0
BGP112 Bilgisayar Donanımı 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0
BGPSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP213 İşletme Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
BGP215 Kişisel Güvenlik Teknolojileri 927001 2 1 0 0.0
BGPSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP212 Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0
BGP214 Bulut Bilişim Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
BGP216 İçerik Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
BGP218 Kriptoloji Algoritmaları 927001 3 0 0 0.0