Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu - Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Okulumuz Bilgisayar Teknolojileri Bölümü altında yer alan Bilgi Güvenliği Teknolojisi önlisans programı, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında I. öğretim 40, II. öğretim 40 olmak üzere öğrenci alınarak eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bilişim alanında her gün artan bilgi güvenliği ihtiyacına hem teorik hem de pratik becerileriyle sektörde konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ve teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektedir. Ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bilgi Güvenliği Teknolojisi programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Bilişim alanında her gün artan bilgi güvenliği ihtiyacına hem teorik hem de pratik becerileriyle sektörde konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ve teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektedir. Ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çalışma alanları; internet ve elektronik posta hizmetleri veren tüm kuruluşlar, çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerine sahip firmalar, bilgisayar ağına sahip işyerleri, elektronik ticaret üzerine çalışan firmalar ve uzaktan eğitim veren tüm kuruluşlarda rahatlıkla görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI MEZUNLARININ DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEKLERİ ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
1. Bilgisayar Mühendisliği
2. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
4. Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
5. Bilgisayar-Enformatik
6. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
7. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
8. Endüstri Mühendisliği
9. Fizik
10. Fizik Mühendisliği
11. İstatistik
12. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
13. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
14. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
15. Matematik - Bilgisayar
16. Meteoroloji Mühendisliği
17. Bilgisayar Bilimleri
18. Uzay Mühendisliği
19. Yazılım Mühendisliği

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI (PROGRAMLARIN 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALARAK KAYIT YAPILABİLECEKTİR.)
1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2. İktisat
3. Kamu Yönetimi
4. İşletme
5. Maliye
6. Uluslararası İlişkiler
7. Konaklama İşletmeciliği
8. Yönetim Bilişim Sistemleri
9. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz. Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygulama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50 olması gerekir.

Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde mutlak ve bağıl değerlendirme sistemlerinden hangisinin kullanılacağı birim kurulunun önerisi ve Senato onayı belirlenir. Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması, 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Serkan VARAN
Bölüm Başkanı V.
E-mail: svaran@omu.edu.tr


Ahmet CENGİZ
Bölüm Sekreteri
E-mail: ahmet.cengiz@omu.edu.tr

Adres: Orta Mahalle, Mezbahane Caddesi Çarşamba/SAMSUN
Telefon Numaraları : 0 362 834 01 79- 0 362 834 27 99(Fax)

Bölüm Olanakları

Mevcut Fiziksel İmkanlar Adet Özellik Derslikler 12 Dersliklerimiz 60 öğrenci kapasiteli Bilgisayar Laboratuvarı 3 40 Adet Bilgisayar Yazıcı 4 İnternet Erişimi Anfi 2 200 Kişilik Kütüphane 1 40 Kişilik Okuma Salonu 1 40 Kişilik Bürolar 22 12 Akademik, 10 İdari Öğrenci Temsilcisi Odası 1 Öğrenci temsilcileri ve öğrencilerin hizmetinde Sportif ve Kültürel Faaliyetler Futbol, Voleybol, Basketbol,Masa Tenisi,Satranç Kantin 1 100 öğrenci kapasiteli Projeksiyon Cihazı 5 Fotokopi Makinesi 2 Baskı Makinası 1 Ses Sistemi 2 Bilgisayar 82 Laser Yazıcı 10

Program Çıktıları

 1. Temel bilgisayar kavramları ile ilgili güncel bilgiler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibidir.
 2. Matematik ve bilgisayar bilimleri alanı ile ilgili konularda temel bilgilere sahiptir.
 3. Bilgisayar güvenliğine ait donanım ve yazılım bilgisine sahip ve uygun yazılımları geliştirebilecek, tasarım yapabilecek bilgiye sahiptir.
 4. Alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olma, problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanıma, yazılım geliştirebilmek için platform ve ürünleri belirleme, belirtimleri tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlama, test etme ve güncelleme, çıkan sonuçları karşılaştırmalı yorumlama becerilerine sahip olmak.
 5. İnternet ve güvenlik kavramlarını tanıma, web sayfalarını grafik, animasyon ve kullanıcıyla etkileşimli, dinamik olarak tasarlayabilme, web projesi hazırlayabilecek kodlamalar ve sunucu taraflı program geliştirebilmektedir.
 6. İşletim sistemlerini kurma, kullanma, ağ yönetim, yapılandırma ve ayar işlemleri becerisi kazanmak. Yazılım kurulum, test, bilişim suçları, veri güvenliği ve saklanması ile ilgili işlemlerini yapabilme, arızalı olan bilgisayar sorunlarını tespit edip, sorunları giderebilecek beceriyi kazanmak.
 7. İstemci/sunucu ortamında veritabanı tasarlayabilme, yönetebilme, güvenlik ile ilgili tedbirleri alma, görsel işlemler ve programlama, web arayüzler, grafik düzenlemeler, bilgisayar destekli mesleki çizim işlemleri gerçekleştirmek.
 8. Ofis yazılımları, internet, grafik tabanlı tasarım programlarını kurabilme, sunucu sistemler ve donanıma uygun yazılımları kullanıp, karşılaştırma ve modüllerini kullanarak mesleki projeler için görsel ve yapısal program üretebilecek yeteneğe sahip olmak.
 9. Tarihi değerlere saygılı, demokrasi, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
 10. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, mesleki standartlar, sosyal güvenlik, girişimcilik, çevre koruma v.b. bilgi ve bilincine sahip olmak.
 11. Sanayi ve hizmet sektöründeki bir işletmede üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisini artırmak, gerektiğinde performansı artırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek.
 12. Alanında bir sistem tasarlamak için araştırma yöntemlerini kullanabilme, proje çalışmalarını bireysel veya takım olarak kurgulama, sorunların üstesinden gelebilme, bulgularını yorumlayabilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğine sahip olmak.
 13. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
 14. Türk Dil kuralları ile sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olmak

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Temel bilgisayar kavramları ile ilgili güncel bilgiler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibidir.
 • Matematik ve bilgisayar bilimleri alanı ile ilgili konularda temel bilgilere sahiptir.
 • Bilgisayar güvenliğine ait donanım ve yazılım bilgisine sahip ve uygun yazılımları geliştirebilecek, tasarım yapabilecek bilgiye sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • İstemci/sunucu ortamında veritabanı tasarlayabilme, yönetebilme, güvenlik ile ilgili tedbirleri alma, görsel işlemler ve programlama, web arayüzler, grafik düzenlemeler, bilgisayar destekli mesleki çizim işlemleri gerçekleştirmek.
 • Ofis yazılımları, internet, grafik tabanlı tasarım programlarını kurabilme, sunucu sistemler ve donanıma uygun yazılımları kullanıp, karşılaştırma ve modüllerini kullanarak mesleki projeler için görsel ve yapısal program üretebilecek yeteneğe sahip olmak.
 • Alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olma, problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanıma, yazılım geliştirebilmek için platform ve ürünleri belirleme, belirtimleri tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlama, test etme ve güncelleme, çıkan
 • İnternet ve güvenlik kavramlarını tanıma, web sayfalarını grafik, animasyon ve kullanıcıyla etkileşimli, dinamik olarak tasarlayabilme, web projesi hazırlayabilecek kodlamalar ve sunucu taraflı program geliştirebilmektedir.
 • İşletim sistemlerini kurma, kullanma, ağ yönetim, yapılandırma ve ayar işlemleri becerisi kazanmak. Yazılım kurulum, test, bilişim suçları, veri güvenliği ve saklanması ile ilgili işlemlerini yapabilme, arızalı olan bilgisayar sorunlarını tespit edip, sor
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Alanında bir sistem tasarlamak için araştırma yöntemlerini kullanabilme, proje çalışmalarını bireysel veya takım olarak kurgulama, sorunların üstesinden gelebilme, bulgularını yorumlayabilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğin
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Sanayi ve hizmet sektöründeki bir işletmede üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisini artırmak, gerektiğinde performansı artırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Tarihi değerlere saygılı, demokrasi, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
 • Türk Dil kuralları ile sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olmak
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
BGP101Programlama Temelleri 927001 3 1 0 6.0 4.0
BGP103Ağ Temelleri 927001 1 1 0 2.0 2.0
BGP105Ofis Yazılımları 927001 2 1 0 3.0 3.0
BGP107İşletim Sistemleri 927001 2 1 0 3.0 3.0
BGPSEÇ-ISeçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0 0.0
MAT101Matematik 927001 4 0 0 7.0 4.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 18 4 0 25.0 22.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
BGP102Java Programlama 927001 2 1 0 3.0 3.0
BGP104Web Tasarımının Temelleri 927001 2 1 0 3.0 3.0
BGP106Veri Tabanı 927001 3 1 0 4.0 4.0
BGP108Bilgi ve Ağ Güvenliği 927001 2 1 0 2.0 3.0
BGPSEÇ-IISeçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 15 4 0 16.0 19.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BGP201Kimlik ve Kaynak Yönetimi 927001 2 1 0 4.0 3.0
BGP203İleri Ağ Teknolojileri 927001 3 1 0 5.0 4.0
BGP205Savunma Algoritmaları 927001 3 1 0 4.0 4.0
BGP207Açık Kaynak İşletim Sistemi 927001 3 1 0 5.0 4.0
BGP209Web ve Uyg. Sunucu Saldırıları 927001 3 1 0 5.0 4.0
BGPSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 14 5 0 23.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
BGP202Güvenlik Denetim Süreci ve Yönetimi 927001 2 1 0 0.0 3.0
BGP204Bilgisayar Ağlarının Programlanması 927001 2 1 0 5.0 3.0
BGP206Ağ Güvenlik Uygulamaları 927001 3 1 0 0.0 4.0
BGP208Güvenlik Duvarı Çözüm Uygulamaları 927001 3 1 0 5.0 4.0
BGP210Sanallaştırma Teknolojileri 927001 3 1 0 4.0 4.0
BGPSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
SSDSerbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 5 0 14.0 18.0
BGPSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP109 Sosyal Sorumluluk ve Etik 927001 2 0 0 0.0
BGP111 Yönetim Bilişim Sistemleri 927001 2 0 0 3.0
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/ebs.omu.edu.tr/html/ebs/program.php on line 232
SSD / Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
BGPSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP110 Bilişim Hukuku 927001 2 0 0 2.0
BGP112 Bilgisayar Donanımı 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
BGPSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP213 İşletme Yönetimi 927001 2 0 0 2.0
BGP215 Kişisel Güvenlik Teknolojileri 927001 2 1 0 3.0
BGPSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BGP212 Girişimcilik 927001 2 0 0 0.0
BGP214 Bulut Bilişim Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
BGP216 İçerik Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
BGP218 Kriptoloji Algoritmaları 927001 3 0 0 0.0