Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu - Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
AYH101Matematik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYH103Zooloji Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
AYH105Harita Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYH107Ormancılık Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYH109Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYH111Odunsu Bitkiler Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYHSEÇ-ISeçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 19 2 0 21.0 4.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
AYH102Otsu Bilgiler Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYH104Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
AYH106İstatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYH108Yaban Hayatı Bilgisi Zorunlu 3 1 0 4.0 0.0
AYHSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 16 2 0 18.0 4.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AYH201Korunan Alanlar Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
AYH203Yaban Hayatı Envanteri Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYH205Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYH207Avlakların Planlanması ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
AYH209Yaban Hayatı Ekolojisi Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYH211Sulak Alanlar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYH213Bitkilendirme Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYHSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 3 0 19.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AYH202Yaban Hayvanları Üretimi Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYH204Yaban Hayvanları Hastalıkları Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYH206Avlanma Yöntemleri ve Uygulamları Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYH208Yaban Hayatı Alanları Islahı Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
AYH210Yaban Hayvanlarının İzlenmesi ve Transferi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
AYH212Biyolojik Müze Yöntemleri Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
AYHSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 4 0 17.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

AYHSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AYH113 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 0 3.0 0.0
AYH115 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2 0 0 2.0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
AYHSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AYH110 Yaban Hayvanlarında Davranış 2 0 0 2.0 0.0
AYH112 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 0 2.0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
AYHSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AYH215 Doğa ve Av Turizimi 2 0 0 2.0 0.0
AYH217 Avcılık ve Yaban Hayatı Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
AYHSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AYH214 Seminer 2 0 0 2.0 0.0
AYH216 Yaban Hayatı ve Silvikültür 2 0 0 2.0 0.0