Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu - Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
AYH101Matematik 927001 2 0 0 0.0 2.0
AYH103Zooloji 927001 3 0 0 0.0 3.0
AYH105Harita Bilgisi 927001 2 0 0 0.0 2.0
AYH107Ormancılık Bilgisi 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYH109Ekonomi 927001 2 0 0 0.0 2.0
AYH111Odunsu Bitkiler 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYHSEÇ-ISeçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 19 2 0 4.0 21.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
AYH102Otsu Bilgiler 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYH104Ekoloji 927001 3 0 0 0.0 3.0
AYH106İstatistik 927001 2 0 0 0.0 2.0
AYH108Yaban Hayatı Bilgisi 927001 3 1 0 0.0 4.0
AYHSEÇ-IISeçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 16 2 0 4.0 18.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
AYH201Korunan Alanlar Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
AYH203Yaban Hayatı Envanteri 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYH205Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı 927001 2 0 0 0.0 2.0
AYH207Avlakların Planlanması ve Yönetimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
AYH209Yaban Hayatı Ekolojisi 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYH211Sulak Alanlar 927001 2 0 0 0.0 2.0
AYH213Bitkilendirme 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYHSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 3 0 0.0 19.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
AYH202Yaban Hayvanları Üretimi 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYH204Yaban Hayvanları Hastalıkları 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYH206Avlanma Yöntemleri ve Uygulamları 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYH208Yaban Hayatı Alanları Islahı 927001 2 0 0 0.0 2.0
AYH210Yaban Hayvanlarının İzlenmesi ve Transferi 927001 3 0 0 0.0 3.0
AYH212Biyolojik Müze Yöntemleri 927001 2 1 0 0.0 3.0
AYHSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 4 0 0.0 17.0
AYHSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
AYH113 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 0.0
AYH115 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 927001 2 0 0 0.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
AYHSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
AYH110 Yaban Hayvanlarında Davranış 927001 2 0 0 0.0
AYH112 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 1 1 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
AYHSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
AYH215 Doğa ve Av Turizimi 927001 2 0 0 0.0
AYH217 Avcılık ve Yaban Hayatı Hukuku 927001 2 0 0 0.0
AYHSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
AYH214 Seminer 927001 2 0 0 0.0
AYH216 Yaban Hayatı ve Silvikültür 927001 2 0 0 0.0