Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi Programı

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Gıda teknolojisi Programı

Kazanılan Derece

Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Gıda Teknolojisi Programına ÖSYM sınavında YGS-2 Puan türünde kayıt gerçekleşmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında görev yapabilecek gerekli donanımlara sahip ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, gıda maddeleri işleyen tüm işletmelerde, üretim departmamında veya mikrobiyoloji, kalite kontrol ve Ar-ge laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuvarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl Müdürlüğü, TSE laboratuvarlarında görev alamaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler, Dikey Geçis Sınavına girerek Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olup öğrencinin başarı notu vize puanının %40'ı ve final puanının %60'ı toplanarak belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Uygulamalı derslerde, uygulamadan başarılı olamayanlar final sınavına girme hakkını elde edememektedirler. Ayrıca, dersi tekrar aldığı zaman uygulamalara ve derslere davam zorunluluğu da söz konusu olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS’yi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Osman GÜL

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 3 Öğr. Gör. bulunmaktadır. Bölümde teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları kimya laboratuvarlarında yürütülmektedir.

Program Çıktıları

 1. Gıdalarda temel işlemleri yapar.
 2. Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 3. Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 4. Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 5. Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
 6. Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
 7. Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
 8. İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 9. Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
 10. Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 11. Gıdalarda temel işlemleri yapar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Gıdalarda temel işlemleri yapar.
 • Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 • Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 • Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
 • Gıdalarda temel işlemleri yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 • Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTP101Kimya-I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTP103Matematik-I 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTP105Genel Mikrobiyoloji 927001 3 2 0 5.0 4.0
GTP107Gıdalarda Temel İşlemler-I 927001 1 1 0 4.0 2.0
GTP109Gıda Kimyası 927001 3 0 0 3.0 3.0
GTPSEÇ-ISeçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 17 3 0 20.0 19.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTP102Gıda Mikrobiyoloji 927001 3 2 0 4.0 4.0
GTP104Gıdalarda Temel İşlemler-II 927001 1 1 0 4.0 2.0
GTP106Laboratuar Teknikleri-I 927001 2 1 0 2.0 3.0
GTP108Beslenme İlkeleri 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTPSEÇ-IISeçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
STJ102Staj 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 14 4 0 24.0 17.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GTP201Biyoteknoloji 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTP203Tahıl Teknolojisi-I 927001 2 1 0 5.0 3.0
GTP205Et ve Ürünleri Teknolojisi-I 927001 2 1 0 5.0 3.0
GTP207Meyve ve Sebze Teknolojisi-I 927001 2 1 0 6.0 3.0
GTP209Süt ve Ürünleri Teknolojisi-I 927001 3 1 0 6.0 4.0
GTPSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 11 4 0 24.0 15.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
GTP202Gıda Katkı Maddeleri 927001 2 0 0 4.0 2.0
GTP204Bitkisel Yağ Teknolojisi 927001 3 1 0 4.0 4.0
GTP206Ambalaj Teknolojisi 927001 2 0 0 2.0 2.0
GTP208Fabrika Proses Kontrolü 927001 3 1 0 4.0 4.0
GTP210Proses İlkeleri 927001 3 0 0 3.0 3.0
GTP212Fermentasyon Teknolojisi 927001 3 1 0 4.0 4.0
GTPSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 16 3 0 21.0 19.0
GTPSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTP111 Gıda Endüstrisi Makineleri 927001 4 0 0 6.0
GTP113 İletişim 927001 2 0 0 2.0
GTP115 Meslek Etiği 927001 2 0 0 2.0
GTP117 İlk Yardım 927001 6 0 0 6.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
GTPSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTP112 Hijyen ve Sanitasyon 927001 2 0 0 2.0
GTP114 Kalite Güvencesi ve Standartları 927001 2 0 0 2.0
GTP116 Çevre Koruma 927001 2 0 0 2.0
GTP118 Mesleki Yabancı Dil 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
GTPSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GTP211 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 4.0
GTP213 Laboratuar Teknikleri-II 927001 2 1 0 2.0
GTP215 İşletme Yönetimi-I 927001 3 0 0 4.0
GTP217 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 2.0
GTPSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BDN202 Beden Eğitimi-I 927001 2 0 0 0.0
BDN204 Beden Eğitim-II 927001 2 0 0 0.0
GRS202 Girişimcilik-I 927001 2 0 0 3.0
GRS204 Girişimcilik-II 927001 2 0 0 3.0
GTP214 Özel Gıda Ürünleri 927001 3 1 0 4.0
GTP216 İş Güvenliği 927001 2 0 0 2.0
GTP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 3.0
GTP220 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Teknolojisi 927001 2 0 0 3.0
GTP222 İşletme Yönetimi-II 927001 3 0 0 4.0
GTP224 Tahıl Teknolojisi-II 927001 2 1 0 5.0
GTP226 Et ve Ürünleri Teknolojisi-II 927001 2 1 0 3.0
GTP228 Meyve ve Sebze Teknolojisi-II 927001 1 1 0 4.0
GTP230 Süt ve Ürünleri Teknolojisi-II 927001 3 1 0 4.8