Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Terme Meslek Yüksekokulu - Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Programı

Kazanılan Derece

Mezunlar "Gıda Kontrolörü " ünvanını kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Gıda Teknolojisi Programına, Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin teknolojisi, Gıda Analizi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kontrol ve Analizleri bölümlerinden sınavsız geçiş ve ÖSYM sınavında MF puanı ile kayıt gerçekleşmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında ve görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, gıda maddeleri işleyen tüm işletmelerde, üretim departmanında veya mikrobiyoloji, kalite kontrol ve Ar-ge laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuvarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl Müdürlüğü, TSE laboratuvarlarında görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler, Dikey Geçis Sınavına girerek Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine, Fen edebiyat fakültelerinin Kimya Bölümlerine veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin vize puanının %40'ı ve final puanının %60'ı toplanarak başarı notu belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Uygulamalı derslerde, uygulamadan başarılı olamayanlar final sınavına girme hakkını elde edememektedirler. Ayrıca, dersi tekrar aldığı zaman uygulamalara ve derslere davam zorunlululuğu da söz konusu olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak, ayrıca stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Behice YAVUZ ERDOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu, Terme, Samsun, e-mail: behicey@omu.edu.tr, tel: 0 362 8761318-7381

Bölüm Olanakları

Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Terme Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemeleri ile donanımlı, Gıda laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarlarında yürütülmektedir

Program Çıktıları

 1. Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 2. Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
 3. Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
 4. Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
 5. Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 6. Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
 7. Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
 8. Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
 9. Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
 10. Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 11. İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 12. Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
 13. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil sevgisi ve bilincine sahip okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olur.
 14. Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 15. Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir..
 16. Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
 17. Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
 18. Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 19. Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
 20. İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 21. Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
 22. Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
 23. Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
 24. Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 25. Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
 26. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil sevgisi ve bilincine sahip okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 • Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
 • Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
 • Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 • Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
 • Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
 • Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
 • Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
 • Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 • İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 • Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
 • Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil s
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 • Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir..
 • Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
 • Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 • Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 • Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil s
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
 • Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GKK101Kimya-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GKK103Matematik-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GKK105Mikrobiyoloji Zorunlu 3 2 0 4.0 6.0
GKK107Labaratuvar Teknikleri-I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GKK109Gıda Kimyası Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
GKKSEÇ-ISeçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 8.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 17 4 0 19.0 28.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GKK102Kimya-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GKK104Matematik-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GKK106Labaratuar Teknikleri-II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GKK108Gıda Mikrobiyolojisi-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GKKSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 4.0
STJ102Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 13 4 0 15.0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKK201Süt ve Ürünleri Analizleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GKK203Tahıl ve Ürünleri Analizleri-I Zorunlu 3 2 0 4.0 5.0
GKK205Et ve Ürünleri Analizleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GKK207Meyve-Sebze ve Ürünleri Analizleri-I Zorunlu 2 2 0 3.0 2.0
GKK209Gıda Mikrobiyolojisi-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GKKSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 9.0
Toplam 11 10 0 16.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKK202Süt ve Ürünleri Analizleri-II Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
GKK204Tahıl ve Ürünleri Analizleri-II Zorunlu 2 3 0 4.0 5.0
GKK206Et ve Ürünleri Analizleri-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GKK208Meyve-Sebze ve Ürünleri Analizleri-II Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
GKK210Yağ Analizleri Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
GKKSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 7 11 0 13.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

GKKSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKK111 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 0 2.5 4.0
GKK113 İşletme Yönetimi-I 3 0 0 3.0 4.0
GKK115 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 2.0
GKK117 İlk Yardım 6 0 0 6.0 6.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
GKKSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKK110 Gıda Katkı Maddeleri 2 0 0 2.0 4.0
GKK112 İşletme Yönetimi-II 3 0 0 3.0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
GKKSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKK211 İstatistik 2 0 0 2.0 2.9
GKK213 Enstrumantal Analiz 1 2 0 2.0 3.8
GKK215 Hijyen ve Sanitasyon 2 0 0 2.0 2.0
GKK217 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
GKK219 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2.0 3.0
GKK221 Su Analizleri 1 1 0 1.5 3.0
GKKSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKK212 Bal ve Şekerli Ürün Analizleri 1 1 0 1.5 4.0
GKK214 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 2.0
GKK216 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 2.0
GKK218 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2.0 2.0
GKK220 İletişim 2 0 0 2.0 2.0
GKK222 Özel Gıda Ürünleri 2 2 0 3.0 4.0
GKK224 Girişimcilik 2 2 0 3.0 4.0