Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Terme Meslek Yüksekokulu - Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Programı

Kazanılan Derece

Mezunlar "Gıda Kontrolörü " ünvanını kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Gıda Teknolojisi Programına, Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin teknolojisi, Gıda Analizi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kontrol ve Analizleri bölümlerinden sınavsız geçiş ve ÖSYM sınavında MF puanı ile kayıt gerçekleşmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında ve görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, gıda maddeleri işleyen tüm işletmelerde, üretim departmanında veya mikrobiyoloji, kalite kontrol ve Ar-ge laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuvarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl Müdürlüğü, TSE laboratuvarlarında görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler, Dikey Geçis Sınavına girerek Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine, Fen edebiyat fakültelerinin Kimya Bölümlerine veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin vize puanının %40'ı ve final puanının %60'ı toplanarak başarı notu belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Uygulamalı derslerde, uygulamadan başarılı olamayanlar final sınavına girme hakkını elde edememektedirler. Ayrıca, dersi tekrar aldığı zaman uygulamalara ve derslere davam zorunlululuğu da söz konusu olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak, ayrıca stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Behice YAVUZ ERDOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu, Terme, Samsun, e-mail: behicey@omu.edu.tr, tel: 0 362 8761318-7381

Bölüm Olanakları

Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Terme Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemeleri ile donanımlı, Gıda laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarlarında yürütülmektedir

Program Çıktıları

 1. Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 2. Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
 3. Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
 4. Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
 5. Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 6. Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
 7. Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
 8. Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
 9. Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
 10. Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 11. İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 12. Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
 13. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil sevgisi ve bilincine sahip okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olur.
 14. Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 15. Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir..
 16. Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
 17. Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
 18. Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 19. Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
 20. İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 21. Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
 22. Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
 23. Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
 24. Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 25. Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
 26. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil sevgisi ve bilincine sahip okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 • Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
 • Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
 • Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 • Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
 • Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
 • Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
 • Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
 • Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 • İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 • Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
 • Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil s
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
 • Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir..
 • Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
 • Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
 • Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
 • Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
 • Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil s
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
 • Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKK107Labaratuvar Teknikleri-I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GKK109Gıda Kimyası Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
GKK151Kimya Zorunlu 3 0 0 3.0 3.0
GKK153Matematik Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
GKK155Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GKK157Beslenme İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GKK159İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GKKSEÇ-ISeçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0.0 8.0
Toplam 16 4 0 18.0 32.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKK106Labaratuar Teknikleri-II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GKK152Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GKK154Gıda Katkı Maddeleri Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GKK156Enstrumantal Analiz Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
GKK158Yağ Analizleri Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GKK160Hijyen ve Sanitasyon Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GKK162İstatistik Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GKKSEÇ-IISeçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0.0 4.0
Toplam 11 8 0 15.0 28.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GKK251Süt ve Ürünleri Analizleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GKK253Tahıl ve Ürünleri Analizleri Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GKK255Et ve Ürünleri Analizleri Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GKK257Meyve-Sebze ve Ürünleri Anal. Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GKKSEÇ-IIISeçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0.0 9.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 14 8 0 18.0 31.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GKK250Staj Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
GKKSEÇ-IVSeçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0.0 8.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 6 0 0 6.0 22.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

GKKSEÇ-I / Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKK115 Çevre Koruma 2 0 0 2.0 3.0
GKK161 Bilgi İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 3.0
GKK163 İşletme Yönetimi 2 0 0 2.0 3.0
GKK165 Meslek Etiği 2 0 0 2.0 3.0
GKKSEÇ-II / Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKK164 İletişim 2 0 0 2.0 3.0
GKK166 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2.0 3.0
GKK168 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 0 2.0 3.0
GKK170 Gıda Pazarlama Yöntemleri 2 0 0 2.0 3.0
GKKSEÇ-III / Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKK221 Su Analizleri 1 1 0 2.0 3.0
GKK259 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2.0 3.0
GKK261 Alkollü ve Alkolsüz İçecek Analizleri 1 1 0 2.0 3.0
GKK263 Ambalaj Analizleri 1 1 0 2.0 3.0
GKK265 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
GKKSEÇ-IV / Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKK252 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8.0 14.0
GKK254 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8.0 10.0
GKK256 Özel Gıda Ürünleri ve Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
GKK258 Gıda Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
GKK260 Fermantasyon Teknolojisi ve Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
GKK262 Duyusal Analiz Teknikleri 1 1 0 2.0 3.0
GKK264 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2.0 3.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0