Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 0.0
BCT101Mesleki Matematik I 927001 3 1 0 5.0
BCT103Doğru Akım Devre Analizi 927001 2 1 0 0.0
BCT105Elektronik Elemanlar ve Analiz 927001 2 1 0 0.0
BCT107Laboratuvar Cihazları 927001 2 2 0 7.0
BCT109Teknik Servis Organizasyonu 927001 2 0 0 0.0
BCTS-11. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 3 2 0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 0.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0
Toplam 20 7 0 12.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 0.0
BCT102Mesleki Matematik II 927001 2 0 0 0.0
BCT104Alternatif Akım Devre Analizi 927001 2 1 0 0.0
BCT106Arıza Analizi 927001 1 1 0 0.0
BCT108Bakım ve Sarf Malzeme 927001 1 1 0 0.0
BCT110Fizyolojik Sinyal İzleyiciler 927001 2 2 0 5.0
BCT112Endüstriye Dayalı Eğitim 927001 0 0 0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 0.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0
Toplam 14 5 0 5.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BCT201Biyomedikal Modifikasyon 927001 1 1 0 3.0
BCT203Fizik Tedavi Cihazları 927001 1 1 0 0.0
BCT205Mesleki Yabancı Dil I 927001 1 1 0 0.0
BCT207Destek Sistem ve Cihazları 927001 3 1 0 4.0
BCT209Sterilizasyon Cihazları 927001 1 1 0 0.0
BCT211Tıbbi Görüntüleme Cihazları 927001 3 1 0 4.0
BCT213Yaşam Destek Cihazları 927001 3 1 0 6.0
BCT215Tıbbi Bilişim 927001 1 1 0 0.0
Toplam 14 8 0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BCT202Arıza Giderme 927001 2 2 0 0.0
BCT204Ameliyathane Cihazları 927001 3 1 0 0.0
BCT206Mesleki Yabancı Dil II 927001 1 1 0 0.0
BCT208Tedavi Cihazları 927001 1 1 0 0.0
BCT210Kalibrasyon 927001 1 1 0 0.0
BCT212Cihaz Kurulum ve Sökümü 927001 1 1 0 0.0
BCT214Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 927001 3 1 0 0.0
BCT216Işınlı Tedavi Cihazları 927001 3 1 0 0.0
Toplam 15 9 0 0.0
BCTS-1 / 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BCT111 İletişim 927001 1 1 0 0.0
BCT113 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 2.7
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 0.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 0.0