Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi ve 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı açılmıştır. 2016-2017 Eğitim döneminde ilk defa olmak üzere bu programa öğrenci alımı yapılmıştır.

Kazanılan Derece

Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” ünvanı verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYM olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.
Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Biyomedikal Cihaz Teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır.. Nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine yönelik bir meslek eğitimi için bütün meslek dersleri laboratuar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Misyonumuz sanayinin istediği, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yayınladığı 5.seviye niteliğine uygun tam donanımlı teknik elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuvarlarda görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü mezunlarımız ön lisans eğitiminden sonra dikey geçiş sınavı ile aşağıda listesi verilen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
1- Biyomedikal Mühendisliği
2- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3- Elektronik Mühendisliği
4- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planı'nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ

Bölüm Olanakları

Bölümün kullanımında olan Elektronik Laboratuvarı, Elektrik Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Fizik Laboratuvarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 3. Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
 4. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
 5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
 6. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 7. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
 8. Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
 9. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 10. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
 11. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 • Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BCT103Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 2 1 0 3.0 2.0
BCT105Elektronik Elemanlar ve Analiz Zorunlu 2 1 0 3.0 2.0
BCT107Laboratuvar Cihazları Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
BCT121Mesleki Matematik-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BCT129Teknik Servis Organizasyonu Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
BCTS-11. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 2 0 5.0 0.0
TDİ101Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Toplam 18 9 0 25.0 24.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
BCT104Alternatif Akım Devre Analizi Zorunlu 2 1 0 3.0 2.0
BCT106Arıza Analizi Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
BCT108Bakım ve Sarf Malzeme Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
BCT110Fizyolojik Sinyal İzleyiciler Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
BCT112Endüstriye Dayalı Eğitim Zorunlu 0 0 0 0.0 10.0
BCT122Mesleki Matematik-II Zorunlu 1 1 0 2.0 4.0
BCTS-22. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 1.0 0.0
TDİ102Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 13 6 0 19.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BCT201Biyomedikal Modifikasyon Zorunlu 1 1 0 2.0 3.0
BCT203Fizik Tedavi Cihazları Zorunlu 1 1 0 2.0 5.0
BCT205Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
BCT207Destek Sistem ve Cihazları Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
BCT209Sterilizasyon Cihazları Zorunlu 1 1 0 2.0 4.0
BCT211Tıbbi Görüntüleme Cihazları Zorunlu 3 1 0 4.0 4.0
BCT213Yaşam Destek Cihazları Zorunlu 3 1 0 4.0 6.0
BCT225Tıbbi Bilişim Zorunlu 1 1 0 2.0 2.0
Toplam 14 8 0 22.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BCTS-34. Yarıyıl Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1.0 0.0
BCTS-44. Yarıyıl Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1.0 0.0
Toplam 0 0 0 2.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

BCTS-1 / 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BCT111 İletişim 1 1 0 2.0 2.0
BCT125 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2.0 4.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2.0 2.0
BCTS-2 / 2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BCT114 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 2 2 0 3.0 4.0
BCT116 Kalite Kontrol ve Standartları 2 1 0 3.0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2.0 2.0
BCTS-3 / 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BCT222 Cihaz Kurulum ve Sökümü 1 1 0 2.0 3.0
BCT224 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 2 2 0 3.0 4.0
BCT226 Mesleki Yabancı Dil-II 1 1 0 2.0 2.0
BCT228 Tedavi Cihazları 1 1 0 2.0 3.0
BCT230 Kalibrasyon 1 1 0 2.0 3.0
BCT232 Arıza Giderme 2 2 0 3.0 3.0
BCT234 Ameliyathane Cihazları 3 1 0 4.0 6.0
BCT236 Işınlı Tedavi Cihazları 3 1 0 4.0 6.0
BCTS-4 / 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BCT218 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6.0 10.0
BCT220 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16.0 20.0