Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Terme Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret Programı

Program Tanımları

Kuruluş

İlk olarak 2017-2018 yılında öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine alarak başlamıştır.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Dış Ticaret alanında önlisans derecesi verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Dış Ticaret Programı, özel ve kamu işletmelerinde dış ticaret departmanlarında ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dış Ticaret Programını bitiren öğrenciler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi dış ticaretle uğraşan işletmelerde Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar. Ayrıca KPSS sınavından aldıkları puan ile kalifiye bir memur olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dış Ticaret Programı ön lisans diploması alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler ya da Açıköğretim programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Dikey Geçiş Yapılabilecek Programlar: Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60
ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu olan iş stajını tamamlamak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Terme/Samsun

Bölüm Başkan Vekili: Öğr. Gör. Şahin DEĞİRMENCİ

Öğr.Gör. Murat YAVUZ

Öğ.Gör. Muhammet YÜKSEL


Tel : 0 362 876 13 18

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
 2. Ekonomi ile ilgili kavramları bilir ve analiz eder.
 3. Dış Ticaret temel alan bilgisine sahiptir.
 4. Dış ticaret işlemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapar.
 5. Ofis programlarını kullanır.
 6. Ticari hesaplamalar yapabilir.
 7. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
 8. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder.
 9. Dış Ticaret alanında bağımsız öğrenmeyi sağlayabilecek yetkinliğe sahiptir.
 10. Dış Ticaret alanıyla ilgili etik değerleri bilir.
 11. İhracat ve İthalat işlemlerini bilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
5. Düzey (Önlisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
 • Ekonomi ile ilgili kavramları bilir ve analiz eder.
 • Dış Ticaret temel alan bilgisine sahiptir.
Beceriler
 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 • Ticari hesaplamalar yapabilir.
 • Ofis programlarını kullanır.
 • Dış ticaret işlemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 • Dış Ticaret alanında bağımsız öğrenmeyi sağlayabilecek yetkinliğe sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Dış Ticaret alanıyla ilgili etik değerleri bilir.
 • İhracat ve İthalat işlemlerini bilir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2.0 2.0
DTP101Dış Ticaret İşlemleri-I 927001 3 0 0 6.0 3.0
DTP103Genel Muhasebe 927001 3 1 0 5.0 4.0
DTP105Mikro Ekonomi 927001 3 0 0 3.0 3.0
DTP107Temel Hukuk 927001 3 0 0 0.0 3.0
DTPSEÇ-ISeçmeli-I 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Türk Dili I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Yabancı Dil I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 18 1 0 18.0 19.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ATİ102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2.0 2.0
DTP102Dış Ticaret İşlemleri-II 927001 3 0 0 4.0 3.0
DTP104Genel İşletme 927001 3 0 0 0.0 3.0
DTP106Makro Ekonomi 927001 3 0 0 0.0 3.0
DTP108Staj 927001 0 0 0 0.0 0.0
DTPSEÇ-IISeçmeli-II 927003 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Türk Dili II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Yabancı Dil II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Toplam 15 0 0 8.0 15.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
DTP201Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
DTP203Uluslararası İktisat-I 927001 3 0 0 0.0 3.0
DTP205Mesleki Yabancı Dil 927001 2 2 0 0.0 3.0
DTP207İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 2 0 0 0.0 2.0
DTP209Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 927001 2 1 0 0.0 3.0
DTP211Gümrük İşlemleri 927001 3 0 0 0.0 3.0
DTPSEÇ-IIISeçmeli-III 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 15 3 0 0.0 17.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
DTP202Lojistik 927001 3 0 0 0.0 3.0
DTP204Uluslararası İktisat-II 927001 3 0 0 0.0 3.0
DTP206Dış Ticarette Standardizasyon 927001 2 0 0 0.0 2.0
DTP208Uluıslararası Pazarlama 927001 2 0 0 0.0 2.0
DTP210Uluslararası Finansman 927001 3 0 0 0.0 3.0
DTP212Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 927001 2 0 0 0.0 2.0
DTP214Uluslararası Ekonomik Kuruşlar 927001 2 0 0 0.0 2.0
DTPSEÇ-IVSeçmeli-IV 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 17 0 0 0.0 17.0
DTPSEÇ-I / Seçmeli-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DTP109 Ticari Matematik 927001 3 0 0 3.0
DTP111 Çevre Koruma 927001 2 0 0 0.0
DTP113 İletişim 927001 2 0 0 0.0
DTP115 Meslek Etiği 927001 2 0 0 0.0
DTP117 Örgütsel Davranış 927001 2 0 0 0.0
DTP119 Ofis Programları-I 927001 1 2 0 3.0
YD101 / Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA101 Almanca I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 Fransızca I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 İngilizce I 927001 2 0 0 2.0
DTPSEÇ-II / Seçmeli-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DTP110 Ticaret Hukuku 927001 2 0 0 0.0
DTP112 Kalite Yönetim Sistemleri 927001 2 0 0 0.0
DTP114 Mesleki Yazışma Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
DTP116 Ofis Programları-II 927001 1 2 0 4.0
YD102 / Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YDA102 Almanca II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 Fransızca II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 İngilizce II 927001 2 0 0 2.0
DTPSEÇ-III / Seçmeli-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DTP213 İşletme Yönetimi-I 927001 3 0 0 0.0
DTP215 Dış Ticarette Paket Programları 927001 1 1 0 0.0
DTP217 Serbest Bölgeler 927001 2 0 0 0.0
DTP219 İhracat Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
DTP221 Kamu Maliyesi 927001 2 0 0 0.0
DTPSEÇ-IV / Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DTP216 İşletme Yönetimi-II 927001 3 0 0 0.0
DTP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
DTP220 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 0.0
DTP222 Finansal Yatırım Araçları 927001 2 0 0 0.0
DTP224 Elektronik Ticaret 927001 2 0 0 0.0
DTP226 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 0.0